11.11.2022

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

104. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - 11.11.2022 r.

W piątek, 11 listopada 2022r. w całym kraju świętowana była 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości, to właśnie 11-go listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała pełną władzę wojskową na ziemiach polskich Józefowi Piłsudskiemu. Wydarzenie to, obok naszej pamięci o trwającym w tamtych dniach rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Warszawie, a także podpisanym we francuskim Compiegne rozejmie między Ententą a Niemcami, de facto kończącym I wojnę światową, a w Drugiej Rzeczypospolitej stało się najpierw mniej formalnie, potem jako Święto państwowe, symboliczną datą odzyskania niepodległego państwa polskiego przez pokolenia Polaków żyjących w 1918 r.

Jak co roku w to nasze narodowe święto, Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego uczestniczył czynnie w obchodach, nasze Oddziały Związku KWP w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi i Częstochowie wystawiły poczty sztandarowe, a przedstawiciele Zarządów i członkowie Związku uczestniczyli w uroczystych Mszach św. złożyli wieńce i wiązanki kwiatów w ważnych dla Polaków miejscach pamięci.

W Piotrkowie Trybunalskim ten dzień świętowania rozpoczął się o godz. 10,00 liturgią odprawioną w kościele oo. Bernardynów w intencji Ojczyzny. Po Mszy świętej odbyły się uroczystości na placu Tadeusza Kościuszki: ceremonia wojskowa z asystą Kompanii Honorowej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, po której okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Krzysztof Chojniak, który powiedział między innymi: ,, .U podstaw większości naszych narodowych nieszczęść leżały małostkowość i prywata. To było i jest paliwem niezgody i kłótni, którymi - ku radości naszych wrogów - osłabialiśmy i osłabiamy Ojczyznę. Niestety nie uczymy się na błędach. Oddając bohaterom należny hołd, świętując zwycięstwa, celebrujemy także porażki, ale rzadko poświęcamy czas na analizę przyczyn klęsk narodowych. W czasach pokoju, gdy inni rosną w siłę, my trwonimy czas na kłótnie i spory. Potrafimy jednoczyć się dopiero wówczas, gdy nieszczęście rozgości się w naszym domu..". Następnie przybyłe delegacje, w której był Poseł na Sejm RP Pan Grzegorz Lorek złożyły kwiaty przy pomniku Grobu Nieznanego Żołnierza.

W Radomsku świętowanie rozpoczęto o godz. 11,00 Mszą Św. w kolegiacie św. Lamberta odprawioną w intencji Ojczyzny. Następnie, tradycyjnie już uroczystości z okazji Święta Niepodległości odbyły się w Radomsku pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującą się na murze Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego. Uczestnicy obchodów -a wśród nich Pani Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, przedstawiciele władz miasta z prezydentem Radomska dr Jarosławem Ferencem na czele, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, władze powiatu, partii politycznych i organizacji - odśpiewali hymn i złożyli kwiaty pod tablicą.

W Częstochowie najpierw odbyła się uroczysta Msza św. w Archikatedrze pod wezwaniem Świętej Rodziny w Częstochowie odbyła się Msza święta w intencji Ojczyzny, która zainaugurowała obchody Święta Niepodległości. We Mszy koncelebrowanej przez abp Wacława Depo uczestniczyli Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz miasta, powiatu, partii politycznych i organizacji. Następnie złożono wieńce i kwiaty przy grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikami Wielkich Polaków jakimi byli Józef Piłsudski i ks. Jerzy Popiełuszko.

W Łodzi uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 Mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej . O godzinie 11,15 na Placu Jana Pawła II przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza w ramach obchodów odbyła się uroczysta zmiana warty, odśpiewano hymn Rzeczypospolitej, następnie przemówienie okolicznościowe wygłosił wojewoda łódzki, oraz odczytano niepodległościowy apel pamięci, po której oddano salwę honorową. Następnie delegacje złożyły wieńce i kwiaty przy grobie Nieznanego Żołnierza, uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowych.

11 listopada to w Polsce dzień szczególny. Wspólnie świętujemy odzyskaną 104 lata temu niepodległość. odbyło się wiele uroczystości i imprez związanych z tym naszym świętem. Aby choć trochę pokazać radość tego świętowania, umieściłem poniżej kilka fotografii z uroczystości w tych czterech miejscowościach, fotografie pobrałem ze stron internetowych e-piotrków, umpiotrków, radomsko24,radomsko naszemiasto, policja Częstochowa i innych, za które wszystkim twórcom tych fotografii bardzo dziękuję, inaczej nie mogę uświetnić mojej relacji.

Robert Szala 12.XI.2022

Przejdź do galerii zdjęć

25.09.2022

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

77. rocznica utworzenia Konspiracyjnego Wojska Polskiego - 25.IX.2022r.

W niedzielę, 25 września 2022, w Radomsku zorganizowano uroczyste obchody utworzenia KWP. Uroczystości o godz. 12.00 rozpoczęła Msza święta w Kolegiacie p.w. NMP Królowej Polski odprawiona w intencji generała bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc" , twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, oraz jego żołnierzy. W Mszy św. i uroczystościach wzięła udział pani Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, Marszałek Senior Poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz, przedstawiciele władz Miasta Radomska z prezydentem dr Jarosławem Ferencem na czele, przedstawiciele władz Powiatu Radomszczańskiego ze Starostą Powiatu Beatą Pokorą, płk Paweł Wiktorowicz dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Mirosław Dratwiński reprezentujący wiceministra rolnictwa Krzysztofa Cieciórę, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi reprezentował Bartosz Bijak naczelnik Biura Upamiętniania i Paweł Wąs z OBBH, p/o Przewodniczący Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP Robert Szala, przedstawiciele Zarządu Głównego KWP, oraz Przewodniczący i członkowie Oddziałów KWP z Łodzi, Częstochowy, Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego, poczty sztandarowe, zaproszeni goście, delegacje stowarzyszeń i partii, szkół radomszczańskich, NSZZ "Solidarność", harcerze ZHR i ZHP, liczni mieszkańcy Radomska. Po zakończeniu Mszy św. dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który stanął w Radomsku w 2010 roku z inicjatywy dzisiejszej Pani Poseł na Sejm RP Anny Milczanowskiej, gdzie po odśpiewaniu Hymnu polskiego wygłoszono okolicznościowe przemówienia nawiązujące do powstania KWP. Przemawiała Pani Poseł Anna Milczanowska, Marszałek Senior Antoni Macierewicz, Prezydent Radomska dr Jarosław Ferenc, oraz Mirosław Dratwiński , następnie prowadzący uroczystość Radosław Zatoń odczytał list do organizatorów i uczestników uroczystości od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Tą część uroczystości zakończył swoim wystąpieniem p/o Przewodniczącego OZBŻKWP Robert Szala, który powiedział: Szan. Państwo. W imieniu Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego pragnę jeszcze raz powitać tak wielu znamienitych gości, którzy zgromadzili się dzisiaj przed tym pomnikiem polskich bohaterów, żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którzy 77 lat temu pod przywództwem kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc, rozpoczęli nierówną walkę o niepodległość naszej Ojczyzny. Oni dobrze wiedzieli czym jest zło, które nadeszło ze Wschodu, chcące podporządkować Polskę, Moskwie. Wiedzieli, że to zamiana jednego okupanta na drugiego. Walczyli z sowietami i z rodzimymi kolaborantami komunistycznymi, chronili też ludność cywilną przed bandami rabunkowymi, które rozwinęły się w tamtych powojennych czasach, gdy broń była łatwo dostępna a ludzie zdemoralizowani wojną. W tamtych latach KWP była jedną z największych formacji antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w centralnej i południowej Polsce. Walczyli zdecydowanie i bohatersko oddając życie za wolną Polskę aż do czasu, gdy walka nie miała szans powodzenia, bo większość dowództwa i żołnierzy zginęła lub była w więzieniu, a pozostali żołnierze nie mieli gdzie się ukryć. Przez wiele lat powojennego komunistycznego zniewolenia, pozostali żołnierze KWP byli mordowani i prześladowani, odsądzani od czci i wiary, mieli być celowo zapomniani przez Polaków, nie uczono o nich w szkołach, a jeżeli już, to mówiąc o nich ,,bandyci", ich rodziny cierpiały i były poddawane różnego rodzaju szykanom i represjom, Dopiero niedawno, już w wolnej Polsce, Sejm Rzeczypospolitej ogłosił, że żołnierze KWP i ich dowódca kpt Stanisław Sojczyński ps.Warszyc- ,dobrze zasłużyli się naszej Ojczyźnie - Polsce " . Wiele lat musiało upłynąć, aby 18.grudnia 1990 roku staraniem pozostałych przy życiu żołnierzy KWP z dowódcą por. Jerzym Jasińskim ps. ,,Janusz", zarejestrowali w Sądzie w Piotrkowie, Związek Byłych Żołnierzy KWP, który istnieje do dziś, mamy sztandary, choć teraz na spotkaniach czy uroczystościach tych bohaterów już nie widać, po prostu odeszli na wieczną wartę, a garstce tych, którzy jeszcze żyją, to wiek i choroby nie pozwalają na samodzielne egzystowanie. Ale oni są w naszych sercach i w naszej pamięci, którą przekazujemy młodym ludziom i wiem, że dopóki tak jak dzisiaj, spotykamy się przy tym pomniku i składamy hołd tym bohaterom, to ta pamięć będzie ciągle trwała.

Szan. Państwo - na zakończenie pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby ta dzisiejsza uroczystość była taka piękna i okazała. Szczególnie Pani Poseł na Sejm RP Annie Milczanowskiej, z której to inicjatywy 12 lat temu powstał ten pomnik, Panu doktorowi Jarosławowi Ferencowi prezydentowi Radomska bez którego pomocy, jak zawsze nie moglibyśmy się obyć, Panu płk. Pawłowi Wiktorowiczowi d-cy 9ŁBOT, który zapewnił piękną wojskową oprawę tej uroczystości. Dziękuję bardzo harcerzom i przybyłym Pocztom Sztandarowym . Dziękuję za przybycie wszystkim zebranym. Lecz szczególne podziękowanie chcę skierować do Pana Marszałka Seniora Sejmu RP, Antoniego Macierewicza za objęcie tej uroczystości Patronatem Honorowym.. Jesteśmy z tego dumni i chcemy jednocześnie Panu pogratulować uhonorowania najwyższym polskim odznaczeniem ,,Orderem Orła Białego", za całą Pana pracę - dla Polski. --- Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję.

Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, oraz zapalili znicze pamięci pod pomnikiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Była to kolejna piękna uroczystość patriotyczna, gdzie swoim uczestnictwem pokazujemy, szczególnie ludziom młodym, że pamiętamy i czcimy naszych polskich bohaterów, którzy nie wahali się oddać nawet swoje życie za wolną Polskę. Fotografie pobrałem ze strony internetowej ,, Radomsko24.pl" , oraz od pana Pawła Wąsa, dziękuję bardzo, bo w ten sposób mogę przekazać obraz z tej ważnej dla nas uroczystości.

Robert Szala 26.IX.2022

Przejdź do galerii zdjęć

15.06.2022

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Pociąg "WARSZYC" w Radomsku - 15.VI.2022r.

15 czerwca o godz. 11,15 na stację kolejową w Radomsku przyjechał pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, po zatrzymaniu na stacji w Radomsku przecięto biało czerwoną wstęgę i nadano mu imię "Warszyc". Inauguracyjny przejazd swój początek miał na dworcu PKP Łódź Fabryczna. Od tego momentu pociąg "Warszyc" będzie kursował na trasach obsługiwanych przez Spółkę ŁKA. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Na uroczystości obecni byli m.in. Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ciecióra, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Prezes ŁKA Janusz Malinowski, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi dr hab. Dariusz Rogut, władze miasta Radomska w osobie prezydenta Jarosława Ferenca i starosty Powiatu Radomszczańskiego Beaty Pokory, przew. Rady Miasta Tadeusza Kubaka, przedstawiciele Wojska Polskiego a wśród nich przedstawiciel d-cy 9 ŁBOT ppłk Arkadiusz Wypych. W wydarzeniu wzięli udział specjalni goście: Stanisław, Zdzisław, Grzegorz, Nataniel, Vivienne Sojczyńscy - rodzina kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps.,,Warszyc", a także kombatanci AK i Szarych Szeregów z Łodzi, Piotrkowa i Radomska, stowarzyszeń patriotycznych z Radomska i Częstochowy, Solidarności, oraz młodzież i społeczeństwo Radomska. Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy KWP reprezentowali członkowie Zarządu Głównego z p.o. Prezesa Robertem Szala. Po inauguracji na dworcu, goście uroczystości udali się na otwarcie wystawy plenerowej przygotowanej przez IPN Oddział w Łodzi pt. "Stanisław Sojczyński (1910-1947)- nauczyciel, żołnierz, konspirator". Jej autorem jest Artur Ossowski Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Oddział w Łodzi.

Podczas otwarcia wystawy zaproszeni goście w kilku słowach przywołali sylwetkę i dokonania kpt. Sojczyńskiego zarówno w czasie II wojny światowej, jak i w konspiracji powojennej, w której działał, by przeciwstawić się nowemu zniewoleniu Ojczyzny. Kpt. Sojczyński nie łudził się, że koniec wojny to dla Polski powrót wolności, On wiedział kim są Sowieci i do czego dążą, dlatego walczył do końca, aż zamordowali go komuniści, nawet nie wiadomo gdzie został pogrzebany. P.o. Prezes Zarz. Gł. Związku B.Ż. KWP Robert Szala podziękował za to uhonorowanie kpt. Sojczyńskiego ps. Warszyc, słowami:

Szan. Państwo, droga rodzino naszego bohatera - w imieniu Zarządu Głównego i członków Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP, pragnę podziękować wszystkim , którzy przyczynili się do powstania i realizacji tego dużego projektu upamiętnienia twórcy i pierwszego dowódcy KWP... kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc, oraz jego żołnierzy.. to piękna i potrzebna inicjatywa.. Każda taka uroczystość , każde przypomnienie tych polskich bohaterów, przez wiele lat wymazywanych przez komunistów z naszej historii ... to utrwalenie wiedzy, szczególnie wśród młodych Polaków, że w tamtych czasach byli tacy ludzie .. jak kpt. Stanisław Sojczyński ps. Warszyc, którzy walczyli, cierpieli i umierali za wolną i niepodległą Polskę. Jeszcze raz dziękuję za to upamiętnienie. CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM.

Po otwarciu wystawy i okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości, w Galerii Muzeum zorganizowano seminarium popularnonaukowe, podczas którego wystąpili dr hab. Dariusz Rogut ,,Sowieci w Polsce - wyzwolenie przez zniewolenie", dr Tomasz Toborek ,,Kpt. Stanisław Sojczyński "Warszyc" i I Komenda Konspiracyjnego Wojska Polskiego", oraz Paweł Wąs ,,Działalność II i III Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego 1946-1954". Aby pokazać tą piękną uroczystość pozwoliłem sobie dołączyć fotografie ze stron internetowych Urzędu Miasta Radomsko, radomsko24.pl, radomsko.naszemiasto.pl, Radomsko.pl. za co bardzo dziękuję ich twórcom.

Robert Szala 17.VI.2022

Przejdź do galerii zdjęć

07.05.2022

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

76. Rocznica mordu żołnierzy KWP - 07.V.2022

W dniu 07 maja 2022 roku na cmentarzu parafialnym w Bąkowej Górze odbyły się uroczystości upamiętniające 76 rocznicę zamordowania przez Urząd Bezpieczeństwa 12-tu żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w więzieniu w Radomsku. Uroczystości zostały zorganizowane przez Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Panią Poseł na Sejm RP Annę Milczanowską, wójta gminy Ręczno Piotra Łysonia, proboszcza Bąkowej Góry ks. Tadeusza Ścieburę, a wszystko pod patronatem Marszałka Seniora Posła na Sejm RP Antoniego Macierewicza. Główną częścią tych uroczystości była Msza św. ku czci zamordowanych żołnierzy KWP, koncelebrowana przy ołtarzu, na cmentarzu w Bąkowej Górze, obok grobu w którym leży 10-ciu zamordowanych. W uroczystościach wzięli udział Posłowie na Sejm RP, Pani Anna Milczanowska i Pan Antoni Macierewicz, , również Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Ciecióra, Marszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, wice wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, samorządowcy województwa łódzkiego, Prezydent Radomska dr Jarosław Ferenc, Mariusz Węgrzynowski starosta Powiatu Tomaszowskiego, przedstawiciele władz Powiatu Radomszczańskiego, wicestarosta Małgorzata Lewandowska, Członek Zarządu Powiatu Michał Koski, v-ce przewodnicząca Rady Miasta Piotrkowa Tryb. Wiesława Olejnik , Grażyna Lasek radna powiatu piotrkowskiego, wójt gminy Ręczno Piotr Łysoń, dr Dariusz Rogut - dyr. IPN Oddział Łódź, ppłk Arkadiusz Wypych d-ca 92 Bat. Lekkiej Piechoty w Kutnie w imieniu d-cy 9ŁBOT, por. Przemysław Stęplewski - Wojsk. Centrum Rekrutacji Tomaszów Mazowiecki, Komendant powiatowy Policji w Piotrkowie Trybunalskim inspektor Krzysztof Dąbrowski, ppor. Marian Makowski ze sztandarem 25 PP AK- Koło AK Piotrków Tryb., Związek Żołnierzy Górników z panem Lewandowskim, Rawicki Krzysztof - radny powiatu piotrkowskiego-ze sztandarem AK-Koło Gorzkowice, Rodziny zamordowanych a wśród nich syn ,,Warszyca" Stanisław, wnuk i prawnuk Grzegorz Sojczyński (cztery pokolenia Warszyca ), oraz rodzina por. Jana Rogulki, Ogólnokrajowy Związek BŻ KWP reprezentowali członkowie i Zarząd Główny w Radomsku z p/o Prezesem Robertem Szala, oraz delegacje stowarzyszeń i organizacji kombatanckich , harcerze, uczniowie szkół z powiatu radomszczańskiego i piotrkowskiego, wiele pocztów sztandarowych różnych organizacji i szkół, a wśród nich sztandary Zarządu Głównego i Oddziału Piotrków Tryb. Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uroczystość prowadził Radosław Zatoń. Po Mszy głos zabrał Poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz, oraz p/o Prezesa OZBŻ KWP Robert Szala, który powiedział : ,, Szan.Państwo W imieniu Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego jeszcze raz dziękuję za liczne przybycie na tą uroczystość - przybyło tu dziś wielu znamienitych gości, rodziny zamordowanych z synem Warszyca na czele, liczne delegacje i poczty sztandarowe. Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy bardzo przyczynili się ,aby ta dzisiejsza uroczystość miała tak piękna oprawę .. a w szczególności Pani Poseł na Sejm RP Annie Milczanowskiej, wójtowi gminy Ręczno panu Piotrowi Łysoniowi, prezydentowi miasta Radomsko panu dr Jarosławowi Ferencowi i prezydentowi Piotrkowa Tryb. panu Krzysztofowi Chojniakowi, żołnierzom 9ŁBOT , wspaniałej orkiestrze z Ręczna, oraz Marszałkowi Seniorowi, Posłowi na Sejm RP panu Antoniemu Macierewiczowi za objęcie uroczystości patronatem honorowym. Szczególnie dziękujemy księżom za Mszę świętą, w intencji zamordowanych , oraz homilię, która w głównym rysie zawierała istotę męczeńskiej śmierci tych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, nieludzko katowanych i zamordowanych przez oprawców komunistycznych. Od wielu lat , w rocznicę ich tragicznej śmierci, przybywamy z różnych stron Polski na ten cmentarz, z naszą pielgrzymką do Ich grobu, aby modlić się za Tych, którzy złożyli swe młode życie w walce o wolną i niepodległą Polskę. Modlimy się, aby sprawiedliwy Bóg, miał Ich, tragicznych bohaterów i polskich patriotów, w szczególnej opiece. Stając tu, przy ich grobie oddajemy Im najwyższy szacunek i uznanie, takie - jakie oddaje się Bohaterom Narodowym. Przed Nimi pochylamy nasze głowy, pochylają się sztandary, zapalamy znicze pamięci i składamy wiązanki kwiatów. Przybywając tu, na tą uroczystość dajemy też świadectwo i przykład dla ludzi młodych, bo historię naszego Narodu trzeba ciągle przekazywać, szczególnie tym uczącym się życia ludziom młodym, nie wolno jej zakrywać i zniekształcać jak to robiono w czasach PRL-u, a jeszcze teraz, niektórzy próbują też to robić. Tylko na prawdzie.. obecne i przyszłe pokolenia Polaków muszą się uczyć patriotyzmu i umiłowania naszej Ojczyzny - przekazanie tej prawdy to jest nasz obowiązek i spłacenie długu Tym co zginęli śmiercią żołnierza lub męczennika - nie wolno nam nigdy o Nich zapomnieć. Szan. Państwo -- spędzimy tą uroczystość w pokorze i zadumie nad losem zamordowanych naszych polskich bohaterów, aby już nigdy nie doszło w naszej Ojczyźnie do takiej tragedii w jakiej się Oni wówczas znaleźli. CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM"

Następnie uczestnicy uroczystości, w akcie oddania hołdu zamordowanym, złożyli kwiaty na grobie poległych żołnierzy KWP. Na zakończenie uroczystości uczestnicy przemieścili się do miejscowości Bąkowa Góra gdzie tradycyjnie, obok dawnej Szkoły Podstawowej im. KWP przygotowano smaczną, wojskową grochówkę z wkładką. Była to piękna uroczystość religijno - patriotyczna pokazująca naszą polską miłość do Ojczyzny i pamięć o naszych polskich Bohaterach. Fotografie pobrałem ze stron internetowych UM Radomsko, Radomsko24.pl, IPN Łódź, od pani Joanny Olczyk, dziękuję bardzo, bo w ten sposób mogę przekazać obraz z tej uroczystości.

Robert Szala 09.V.2022

Przejdź do galerii zdjęć

03.05.2022

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Święto Konstytucji 3-go Maja - 03.V.2022

Tradycyjne w dniu 3 maja Polacy obchodzą rocznicę uchwalenia pierwszej w nowożytnej Europie i drugiej (po amerykańskiej) na świecie, spisanej ustawy zasadniczej, która zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, oraz ograniczyła demokrację szlachecką. W tym roku to już 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystości w Radomsku rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kolegiacie św. Lamberta. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe Miasta Radomska z Prezydentem dr Jarosławem Ferencem, władze Powiatu Radomszczańskiego, poczty sztandarowe, reprezentanci związków zawodowych i stowarzyszeń kombatanckich, organizacje społeczne, partie i stowarzyszenia polityczne, młodzież szkolna, harcerze, oraz mieszkańcy. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach wzięli udział i złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem, członkowie Zarz. Głównego OZBŻ KWP z p/o Prezesem Robertem Szala, oraz był obecny poczet sztandarowy Zarządu Głównego Związku BŻ KWP. W Piotrkowie Trybunalskim uroczystości upamiętniające Ustawę Rządową z 1791 roku rozpoczęły się od Mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Boskiej Piotrkowskiej. Po eucharystii, której przewodniczył ksiądz biskup Marek Marczak, poczty sztandarowe, władze samorządowe, organizacje społeczne, partie i stowarzyszenia polityczne, młodzież szkolna, harcerze oraz przybyli piotrkowianie z Prezydentem Piotrkowa Tryb. Krzysztofem Chojniakiem zebrali się na ul. Słowackiego, przed wmurowaną w północną ścianę klasztoru oo. Bernardynów tablicą upamiętniającą 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gdzie złożono wieńce i kwiaty. Tu w uroczystościach, wziął udział członek Zarz. Głównego OZBŻ KWP Bogumił Peczka, który złożył wiązankę kwiatów, był też obecny poczet sztandarowy naszego Związku Oddział Piotrków Trybunalski. Również w Łodzi delegacja Oddziału Łódzkiego OZBŻ KWP z członkiem Zarz. Gł. - Prezesem Oddziału Łódzkiego Franciszkiem Sowińskim brała udział w uroczystościach, oraz złożyła kwiaty upamiętniając Święto 3 Maja. Fotografie pobrałem ze stron UM Radomsko, Radomsko24.pl, UM Piotrków, epiotrków.pl, oraz Piotrków nasze miasto, za które bardzo dziękuję.

Robert Szala 04.V.2022

Przejdź do galerii zdjęć

20.04.2022

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Święto 9. Ł BOT im. gen.bryg. S. Sojczyńskiego ps. Warszyc - 20.IV.2022

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej obchodziła swoje święto, które przypada 20 kwietnia, po raz czwarty. Uroczystość została ustanowiona dla upamiętnienia wydarzeń nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 roku, kiedy to Konspiracyjne Wojsko Polskie w sile około 170 żołnierzy, pod dowództwem Jana Rogólki ps. "Grot", uwolniły 57 więźniów zatrzymanych w więzieniu PUBP w Radomsku. 9 ŁBOT otrzymała imię gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc", uczestnika wojny obronnej Polski w 1939 roku, zastępcy komendanta Obwodu Radomsko Armii Krajowej i szefa tamtejszego Kedywu, założyciela i dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, kawalera krzyża srebrnego Virtuti Militari.

W tym roku uroczystości odbyły się 23 kwietnia. O godzinie 11:00 na terenie 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 85 odbyła się uroczysta przysięga wojskowa , 20 nowych żołnierzy zasiliło szeregi 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest też wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu. Ich przysięga połączona została ze świętem całej Brygady. Po przysiędze wygłoszono okolicznościowe przemówienia, następnie odbył się rodzinny piknik wojskowy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Łódzki, oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego został zaproszony na te uroczystości przez dowódcę 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Pawła Wiktorowicza. P/o Prezes naszego Związku, Robert Szala dziękując za zaproszenie powiedział : ,,Szanowni Państwo oficerowie i żołnierze 9-tej Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, dziękujemy za zaproszenie nas na Wasze Święto. My, członkowie Związku Byłych Żołnierzy K WP jesteśmy pełni podziwu wobec działalności i wyszkolenia 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej , czego już daliśmy wyraz w postaci uhonorowania 9-tej Brygady naszym odznaczeniem - Złotym Krzyżem KWP. Jak potrzebne są wojska Obrony Terytorialnej to możemy się dzisiaj przekonać w wojnie na Ukrainie, gdzie podobne oddziały Obrony Terytorialnej bohatersko i skutecznie bronią swojej Ojczyzny przed rosyjskim najeźdźcą. Ale nie tylko działalność i wyszkolenie bojowe jest chwałą 9-tej ŁBOT, dochodzi do tego wielka pomoc społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych takich jak pandemia Corona wirusa, czy klęski żywiołowe. Dziękujemy Wam za to, że jesteście i przez to my wszyscy czujemy się bezpieczniej . Szczególnie jesteście nam bliscy bo nosicie imię polskiego bohatera gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc, który był założycielem Konspiracyjnego Wojska Polskiego , a który oddał życie walcząc o wolną i niepodległą Polskę. Życzymy dowództwu i żołnierzom 9-tej ŁBOT, aby dalej się rozwijali, żeby powstawały nowe Bataliony, które gdyby nie daj Boże do tego doszło , będą dzielnie bronili naszej Ojczyzny. Dziękuję Państwu za uwagę." Fotografie pobrałem ze strony Łódzkie Wiadomości Dnia, za co bardzo dziękuję.

Robert Szala 24.IV.2022

Przejdź do galerii zdjęć

13.04.2022

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Dzień Pamięci Ofiar Katynia - 13.IV.2022

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia obchodzony jest 13 kwietnia, w rocznicę opublikowania przez Niemców (w 1943 r.) informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, policjantów, urzędników, uczonych, artystów, lekarzy, nauczycieli, prawników wziętych do niewoli jesienią 1939 r., po agresji ZSRR na Polskę. Stanowili oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Związek Sowiecki przyznał się oficjalnie do popełnienia tej zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił to Święto 14. XI. 2007 roku.

Uroczystą Mszą świętą w Kaplicy na Starym Cmentarzu rozpoczęto Miejskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Radomsku, a po zakończeniu Mszy, odczytano Apel Poległych, hołd ofiarom Katynia, Ostaszkowa, Tweru i Miednoje, Kwiaty pod tablicami epitafijnymi na Starym Cmentarzu, złożyli: Prezydent Miasta Radomska dr Jarosław Ferenc, Beata Pokora Starosta Powiatu Radomszczańskiego, Krzysztof Zygma, Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego, Krzysztof Ciecióra, v-ce Minister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edyta Sapis-Drozdek, Bartłomiej Biskup i Michał Koski w imieniu Poseł na Sejm RP Anny Milczanowskiej oraz delegacje władz samorządowych, organizacji, stowarzyszeń i przedstawiciele młodzieży szkolnej. Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego wziął udział w Mszy św. i uroczystościach składając wiązankę kwiatów pod tablicami. Poniżej kilka fotografii z tej uroczystości, które pobrałem ze strony UM Radomsko.

Robert Szala 14.IV.2022

Przejdź do galerii zdjęć

01.03.2022

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych lat 1944-1956 - 01.III.2022

1-go marca uczciliśmy Żołnierzy Wyklętych, tego dnia w 2011 r. z inicjatywy śp.prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego ustanowiony został przez Sejm RP, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. ,,.Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny." - powiedział wtedy Lech Kaczyński. 1 marca został wybrany celowo, ponieważ jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. - tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu polskich bohaterach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość": Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu. Tak jak w poprzednim roku, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim ze względu na pandemię wirusa był obchodzony uroczyście, lecz trochę skromniej niż w poprzednich latach, nie było uroczystej Mszy św. w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, przy ulicy Śląskiej, nie było przemarszu z orkiestrą i pocztami sztandarowymi pod pomnik Żołnierzy Wyklętych 1944-1955 i nie było też Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych -Tropem Wilczym. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku to wszystko wróci do normy i będziemy mogli bardziej uroczyście i z całym społeczeństwem Piotrkowa czcić święto naszych bohaterów.

Pamięć bohaterów antykomunistycznego podziemia uczciliśmy w Piotrkowie Trybunalskim o godz. 9.00, składając wieńce i kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych 1944-1955, aby choć w ten skromny sposób oddać im hołd . Kwiaty i wieńce złożyły delegacje, z prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofem Chojniakiem, Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Krzysztof Dąbrowski, oraz Robert Szala p/o Prezesa Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Były obecne poczty sztandarowe 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej z Panem Marianem z piotrkowskiego Koła AK i Konspiracyjnego Wojska Polskiego Oddziału Piotrkowskiego, który już tradycyjnie jest obsadzany przez harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z piotrkowskiej drużyny harcerskiej ZHR im. Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Członkowie naszego Związku uczcili Żołnierzy Wyklętych w swoich Oddziałach gdzie wystawiono poczty sztandarowe Związku Byłych Żołnierzy KWP, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W Radomsku, który jest jakby kolebką Konspiracyjnego Wojska Polskiego, gdzie nigdy nie zapomniano o naszych bohaterach, w uroczystości pod pomnikiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego przy wielu pocztach sztandarowych, wieńce i kwiaty złożyli m.in. Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, Pani Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, Przewodniczący Rady Miasta Radomska Rafał Dębski oraz kombatanci i samorządowcy. Kwiaty od Oddziału Związku KWP w Radomsku złożyli pod pomnikiem, Pani Maria Glapińska skarbnik Zarz. Głównego, oraz Pani Maria Rudek i Pan Artur Werner. W Częstochowie, członkowie Oddziału Częstochowskiego Związku KWP wraz z Prezesem Oddziału Panem Edmundem Nowakowskim i pocztem sztandarowym Oddziału KWP Częstochowa wzięli udział w uroczystościach ku czci Żołnierzy Wyklętych i złożyli kwiaty w miejscach pamięci. Oddział Łódzki Związku KWP w tym roku na uroczystościach organizowanych przez Zarząd Miasta był reprezentowany przez członka KWP z wiązanką kwiatów, lecz w tym czasie poczet sztandarowy Oddziału Łódzkiego KWP z Prezesem Oddziału Panem Franciszkiem Sowińskim odprowadzał w ostatnią drogę naszego członka Związku, ś.p. kapitana Wiesława Marciniaka, który zmarł nagle . Tradycyjne 1-go marca w miejscowości Kluki koło Bełchatowa z inicjatywy członków Oddziału piotrkowskiego Konspiracyjnego Wojska Polskiego Bogumiła Peczki, Stanisława Cieniucha, oraz Marka Chudzika odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, a rozpoczęły się Mszą św. w intencji poległych bohaterów odprawioną przez proboszcza Parafii księdza Józefa Egierskiego, wraz z ks.Zenonem Miksą ze Szczercowa. W uroczystościach wzięli udział członkowie władz Gminy, samorządowcy, dyrektorzy szkół podstawowych, druhowie OSP z Kluk, Szczercowa i Parzna ze sztandarami, poczet sztandarowy ze sztandarem Zarządu Głównego Związku KWP i poczet sztandarowy Honorowych Dawców Krwi z Bełchatowa. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych obok kościoła. Następnie Pan Bogumił Peczka z delegacjami zaproszonymi na uroczystości, tradycyjnie odwiedzili też miejsce śmierci kaprala Antoniego Stefaniaka ps. "Sęp" żołnierzowi AK - ROAK - KWP, który zginął 22.V.1946 roku w zasadzce UB i MO w miejscowości Magdalenów, w tym miejscu stoi krzyż z tablicą postawiony staraniem i z inicjatywy m.in. Bogumiła Peczki. Poniżej przedstawiam fotografie z opisanych tu uroczystości, które pozwoliłem sobie pobrać ze stron UM Piotrkowa, e.piotrków.pl, UM Radomska, Częstochowa Nasze Miasto, oraz gminy Kluki z tych uroczystości , za co serdecznie dziękuję.

Robert Szala 2.III.2022

Przejdź do galerii zdjęć

01.03.2022

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

W imieniu członków Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, wyrażamy głęboki żal i łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy naszego kolegę i przyjaciela Ś.P. kapitana Wiesława Marciniaka. Będzie Go nam wszystkim bardzo brakowało, jego mądrości i doświadczenia. Był to człowiek o wielkim sercu i dobroci. W młodości działał w antykomunistycznej konspiracji młodzieżowej pod nazwą Spiskowo-Bojowa Organizacja Harcerska i innych, wiele wycierpiał z rąk komunistów, był więziony i prześladowany. Odznaczony wieloma odznaczeniami. Był członkiem Związku KWP Oddział Łódź, od początku jego powstania, służył nam zawsze mądrą radą i nie odmówił nikomu pomocy. Dziękujemy Ci za wszystko. Swoim życiem dobrze zasłużyłeś się Polsce. Niech ta ziemia będzie Ci lekką na wieki.

Spoczywaj w Pokoju Wiesławie.

Łódź 01.III.2022
Koleżanki i koledzy z Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP

Przejdź do galerii zdjęć

19.02.2022

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

kpt. Stanisław Sojczyński ps. "Warszyc"- patronem dworca kolejowego w Radomsku - 19.II.2022

Dziś dn. 19.II.2022 dworzec w Radomsku otrzymał imię kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc", organizatora i dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, stało się to właśnie w 75-tą rocznicę jego tragicznej śmierci. Pomysłodawczynią i inicjatorką nadania radomszczańskiemu dworcowi imienia bohatera podziemia niepodległościowego, przy aprobacie samorządowców, była poseł Anna Milczanowska, a samą ideę wsparł Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu RP. W organizację wydarzenia zaangażowali się także Jarosław Ferenc, prezydent miasta Radomska oraz Beata Pokora, starosta powiatu radomszczańskiego, oraz fundatorzy tablicy ku czci Warszyca i uroczystości, czyli Zarząd Polskich Kolei Państwowych. Uroczystości rozpoczęły się o godz.11,00 Mszą św. w Klasztorze o.Franciszkanów w intencji ojczyzny, kpt. "Warszyca" i wszystkich poległych w obronie niepodległej Polski. Eucharystii przewodniczył ks. Antoni Arkit, proboszcz miejscowej parafii św. Lamberta i dziekan dekanatu radomszczańskiego. Homilię wygłosił o. Jarosław Karaś, gwardian klasztoru. Przypomniał w niej, że 75 lat temu kpt. Sojczyński został zamordowany w katowni UB wraz ze swoimi żołnierzami, składając życie na ołtarzu Ojczyzny. -,, ..Dziś, po 75 latach gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusa, by nie tylko wspomnieć tych ludzi, ale popatrzeć szerzej na historię naszego Narodu"- powiedział. Po Mszy św. miało miejsce złożenie kwiatów pod tablicą zamordowanych 19.II.1947 roku żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego umieszczoną na murze klasztornym. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości na czele z Antonim Macierewiczem - marszałkiem seniorem Sejmu RP, Anną Milczanowską - posłem na Sejm RP, Rafałem Zgorzelskim - członkiem Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., Beatą Pokorą starostą powiatu Radomszczańskiego, z wieloma pocztami sztandarowymi, przedstawicielami formacji wojskowych z z-cą dowódcy 9ŁBOT ppłk. Marcinem Markiewiczem, kombatanckich z członkami Zarządu Gł. Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z ich p/o prezesa Robertem Szala, oraz harcerstwa, a także reprezentanci środowisk społecznych, kulturalnych i politycznych, przemieścili się na dworzec PKP. Uroczystość na dworcu rozpoczęła się od prezentacji fragmentu spektaklu Teatru Źródło pt. "Do winy się nie poczuwam". To dramat o Konspiracyjnym Wojsku Polskim - przedstawiający formację od momentu zawiązania aż po proces dowództwa KWP w Łodzi. Po spektaklu głos zabrali i wygłosili okolicznościowe przemówienia: Antoni Macierewicz, Anna Milczanowska, Zbigniew Ziemba, Rafał Zgorzelski i Robert Szala. Potem wszyscy wyszli z budynku dworca, gdzie na jego ścianie odsłonięto tablicę ku czci kpt. Sojczyńskiego, a ks. Antoni Arkit ją poświęcił. Po uroczystości na dworcu nastąpiły dalsze części uroczystości i delegacje złożyły kwiaty pod grobem-pomnikiem KWP na Cmentarzu Starym, oraz pod pomnikiem KWP przy ul. Armii Krajowej. Piękna uroczystość patriotyczna, która zgromadziła społeczeństwo Radomska, wymagająca dobrej logistyki i koordynacji wielu czynników i ludzi , którzy całe serce włożyli aby wszystko się udało - dziękujemy im wszystkim za to. Fotografie do tego opisu pobrałem ze stron internetowych UM Radomsko, Radomsko Nasze Miasto, Niedzieli, oraz od Pani Joanny Olczyk i Pana Pawła Wąsa za co bardzo dziękuję.

Robert Szala, 19.02.2022

Przejdź do galerii zdjęć

11.11.2021

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Święto Niepodległości - 11.XI.2021

11 listopad 1918 roku jest jedną z najdonioślejszych dat w historii Europy. Tego dnia oficjalnie zakończono I Wojnę Światową, a następnie na Konferencji Pokojowej w Wersalu ustalono kształt powojennej Europy. To tam Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski wywalczyli kształt terytorium odrodzonej Rzeczpospolitej. Innym przełomowym wydarzeniem 11 listopada 1918 roku było przekazanie przez Radę Regencyjną ( organ niemieckiej władzy okupacyjnej) władzy nad szczątkową jeszcze II Rzeczpospolitą, Józefowi Piłsudskiemu. To właśnie ten akt spowodował, że celebrujemy dziś ten dzień, jako moment odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Wydarzenia te jako Dzień Święta Niepodległości Polski uczciliśmy uroczyście w dniu 11.XI.2021 roku. Oddziały ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego przygotowały się do uroczystości i wystąpiły z pocztami sztandarowymi KWP, oraz wiązankami kwiatów w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi , Częstochowie i Sieradzu. To jedno z najważniejszych świąt w naszej Ojczyźnie i dopóki starczy nam sił to będziemy brali udział w uroczystościach. Fotografie pobrałem z portali internetowych miasta Radomsko i miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za które dziękuję.

Robert Szala, 12.11.2021

Przejdź do galerii zdjęć

07.11.2021

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Dęby i tablica, ku pamięci bohaterów.

Z inicjatywy i wielkim staraniem hm. Jakuba Deląga z 1. Piotrkowskiego Szczepu ,,Opoka" ZHR, w niedzielę 07.XI.2021 o godz. 12-tej, Msza Św. w kościele NSJ w Piotrkowie Trybunalskim poprzedziła uroczystość odsłonięcia zasadzonych specjalnie dębów i tablicy w hołdzie poległym harcerzom walczącym o niepodległość Polski i por. Jana Rogulki ps. ,,Grot" żołnierza i dowódcy oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego, polskiego bohatera, który został zamordowany przez komunistycznych oprawców w 1946 roku, po jego głośnej akcji oswobodzenia polskich patriotów z więzienia w Radomsku, którą to akcją dowodził. Tablica i dęby są umieszczone w specjalnym miejscu na skwerze obok kościoła NSJ. W uroczystości wzięli udział uczestnicy Mszy św. a wśród nich był Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, księża z parafii NSJ, przedstawiciele Samorządu piotrkowskiego, harcerze ZHR i ZHP. Obecny był poczet ze sztandarem Konspiracyjnego Wojska Polskiego, oraz poczet harcerzy z proporcem ZHR im. KWP. Prowadzący tą uroczystość hm. Jakub Deląg przypomniał w kilku słowach sylwetkę por. Jana Rogulki ps. ,,Grot", a zaproszony na tą uroczystość Robert Szala p.o. prezesa Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego podziękował harcerzom słowami: ,, Szanowni Państwo -- W imieniu Zarz. Głównego Związku Byłych Żołnierzy KWP, pragnę podziękować harcerzom ZHR i wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia tutaj tych polskich bohaterów, harcerzy a szczególnie por. Jana Rogulkę ps. Grot, dowódcę oddziału piotrkowskiego KWP, jest on bohaterem podziemia antykomunistycznego, Żołnierzem Wyklętym, który oddał swoje życie za wolną i niepodległą Polskę. Szczególnie cieszy, że to Wy, ludzie młodzi, zainicjowaliście to upamiętnienie, myślę że tą pamięć i polski patriotyzm wynieśliście z Waszych domów, i z organizacji harcerskiej, ale duży wpływ na pewno miał też Kościół, który od wieków jest ostoją polskości i patriotyzmu. Jeszcze raz dziękuję". Po tych słowach nastąpiło odsłonięcie tablicy poprzez przecięcie wstęgi, które dokonała druhna Kinga Midera z ZHR, oraz Robert Szala. Następnie ksiądz z parafii NSJ uroczyście poświęcił tablicę i zasadzone Dęby Pamięci, oraz złożono kwiaty pod tablicą i zapalono biało-czerwone znicze. Była to piękna uroczystość patriotyczno - religijna, przybyło wielu młodych ludzi, i to najbardziej cieszy, bo to przede wszystkim dla nich jest ta nauka o pamięci dla polskich bohaterów, oni będą tego kiedyś uczyli swoje dzieci, a właśnie na pamięci, rozwija się nasza wspólnota narodowa. Fotografie z tej uroczystości, które umieściłem poniżej są autorstwa pani Karoliny Wojny z portalu ,,Piotrków-Nasze Miasto, za które dziękuję, jest też tam kilka moich fotografii.

Robert Szala, 10.11.2021

Przejdź do galerii zdjęć

28.10.2021

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

15-ta rocznica

Dziś 28 października mija właśnie 15-ta rocznica od dnia gdy został odsłonięty i poświęcony pomnik ku czci Żołnierzy Wyklętych 1944-1956, była to piękna uroczystość patriotyczno-religijna... w tamtych latach, mimo że minęło wtedy kilka lat od tzw. "obalenia komuny" ogólnie mało się mówiło na Ich temat, dopiero wiele lat później gdy Sejm RP uchwalił Ustawę o Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na 1-go marca, to ta data zaczęła żyć i przywrócono właściwą pamięć o tych zapomnianych polskich bohaterach. Trzeba też przypomnieć, że Piotrków Trybunalski "zachował się jak trzeba." i to właśnie tutaj jako pierwsze w Polsce zostało nazwane w 2004 roku Rondo Żołnierzy Wyklętych 1944-1956, a następnie w 2006 roku obok ronda powstał pomnik ku czci tych, którzy pragnęli wolnej i niepodległej Polski w latach 1944-1956. My piotrkowianie możemy być dumni, że to się stało u nas, choć pewnie są ludzie, którzy są przeciwni, a skąd to ich nastawienie do Żołnierzy Wyklętych to możemy się tylko domyślać. Byłem dzisiaj przy pomniku, posprzątałem i zapaliłem znicze na pamiątkę i ku czci Żołnierzom Wyklętym 1944-1956.

Robert Szala, 28.10.2021

Linki do innych stron o tym historycznym wydarzeniu:
www.podziemiezbrojne.pl
www.epiotrkow.pl

Przejdź do galerii zdjęć

26.09.2021

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

76. rocznica utworzenia Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Dnia 26.IX.2021 w Radomsku zorganizowano uroczyste obchody utworzenia KWP. Uroczystości o godz. 12.00 rozpoczęła Msza święta odprawiona w kościele NMP Królowej Polski w intencji generała bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc" , twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, oraz jego żołnierzy. W Mszy św. i uroczystościach wzięła udział pani Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Aneta Niedźwiecka, prezydent miasta Radomska Jarosław Ferenc, samorządowcy miasta i powiatu, kombatanci oraz przedstawiciel 9-tej Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Stanisława Sojczyńskiego ps. ,,Warszyc" ppłk Arkadiusz Wypych, przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy KWP i Oddziałów KWP z Łodzi, Częstochowy, Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego, oraz NSZZ Solidarność, stowarzyszeń i partii, kombatanci, żołnierze 9ŁBOT , harcerze ZHR i ZHP, wielu zaproszonych gości, poczty sztandarowe KWP i miasta , licznie zgromadzeni mieszkańcy Radomska.

Po zakończeniu Mszy św. dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który stanął w Radomsku w 2010 roku z inicjatywy dzisiejszej Pani Poseł na Sejm RP Anny Milczanowskiej, gdzie po odśpiewaniu Hymnu polskiego wygłoszono okolicznościowe przemówienia nawiązujące do powstania KWP. - Żołnierze, których oddziały utworzył generał Stanisław Sojczyński walczyli o wolną Polskę. Nie chcieli poddać się okupacji sowieckiej. Na podwalinach ich działalności, po wielu latach Polska odzyskała niepodległość. Trzeba o tym pamiętać, a zwłaszcza młodzież powinna pamiętać - powiedziała Anna Milczanowska, poseł na Sejm RP, zaproponowała też wspólne działania i wystąpienie do PKP, by dworzec kolejowy w Radomsku nosił imię generała Stanisława Sojczyńskiego ps. ,,Warszyc". Natomiast Jarosław Ferenc, prezydent Radomska podkreślił: - Jestem dumny z tego, że twórca Konspiracyjnego Wojska Polskiego, generał Stanisław Sojczyński "Warszyc" pochodzi z Ziemi Radomszczańskiej. Musimy zrobić wszystko, by pamięć o KWP i generale nigdy nie zaginęła. Następnie głos zabrał Paweł Wąs z oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN O/Łódź, który w kilku słowach przedstawił historię powstania KWP. Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Część uczestników uroczystości pod pomnikiem KWP przeniosła się następnie do Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie p.o. prezesa Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Robert Szala wręczył przedstawicielowi dowódcy 9-tej Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Arkadiuszowi Wypychowi Złoty Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego, lecz odznaczenie to jest specjalne, gdyż może być zawieszone na drzewcu sztandaru wojskowego 9-tej ŁBOT, zostało przyznane Uchwałą Zarz. Głównego Związku Byłych Żołnierzy KWP nie imiennie, tylko dla całej 9ŁBOT za ich potrzebną działalność, propagowanie patriotyzmu, historii i bohaterów Polski, oraz pomoc kombatantom i całemu społeczeństwu. Przed dekoracją p.o. Prezesa ZBŻ KWP Robert Szala powiedział: Związek nasz, jest Związkiem byłych Żołnierzy KWP, lecz to, dzisiaj w 2021 roku nie jest do końca prawdą, ponieważ tych co byli żołnierzami Warszyca pozostało jeszcze żyjących zaledwie kilku, można ich policzyć na palcach jednej ręki, są schorowani i już nie zdolni do samodzielnej egzystencji .. my będący członkami Związku, lecz jako następne ich pokolenie, podjęliśmy decyzję by kontynuować ich tradycję, mamy ich sztandary , uczestniczymy w uroczystościach, chcemy aby pamięć o nich nigdy nie zginęła, by młodzież mogła zobaczyć tą tradycję Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy Warszyca, którzy szczególnie w tym regionie radomszczańskim wykazali się odwagą i bohaterstwem w walce o niepodległość Polski ,naszej ukochanej Ojczyzny. Będziemy to robić, dopóki nam sił starczy - cisną się tu na usta piękne słowa z przysięgi. ,, Tak nam dopomóż Bóg i Święty Krzyż.", . ale, czy jesteśmy godni...

Na tej uroczystości też miał być odznaczony Złotym Krzyżem KWP Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, tak się jednak złożyło, że w tym czasie musiał być we Włoszech na uroczystościach w Bolonii, szkoda. ale na pewno będzie udekorowany przy innej, równie pięknej uroczystości.

Takie uroczystości mają zawsze niezwykle podniosły, patriotyczno-religijny charakter i są doskonałym momentem do przypomnienia naszej trudnej i tragicznej drogi do wolności, która nie jest dana raz na zawsze, lecz trzeba ciągle jej pilnować. to nauka dla przyszłych pokoleń Polaków, dlatego trzeba o tym mówić i przypominać, szczególnie ludziom młodym.

Zarząd Gł. Związku Byłych Żołnierzy KWP dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej, patriotycznej uroczystości a w szczególności pani Poseł na Sejm RP Annie Milczanowskiej i Prezydentowi Miasta Radomsko panu Jarosławowi Ferencowi, bez ich pomocy nie miała by ona tak pięknej oprawy.

Z racji pełnionej funkcji nie mogłem osobiście wykonać fotografii, które zawsze na takich uroczystościach wykonywałem, więc pozwoliłem sobie dołączyć je tu, ze stron internetowych Urzędu Miasta Radomsko, radomsko24.pl, radomsko.naszemiasto.pl, oraz wykonane przez Joannę Olczyk i Pawła Wąsa, za co wszystkim dziękuję.

Robert Szala, 29.09.2021

Przejdź do galerii zdjęć

25.07.2021

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Szan. Państwo.
Ze smutkiem informuję, że w dniu 25.VII.2021, w wieku 91 lat, zmarł nasz kolega i przyjaciel mjr Ryszard Jabłoński, Prezes Oddziału piotrkowskiego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, który zawsze wszystkim pomagał i służył radą , nigdy nie odmówił nikomu pomocy. Niech Ci ziemia lekką będzie.
Spoczywaj w Pokoju Ryszardzie.

Robert Szala, 29.07.2021

08.05.2021

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Bąkowa Góra 2021

Dnia 08.V.2021 . spotkaliśmy się na uroczystej Mszy św. odprawionej na cmentarzu parafialnym w Bąkowej Górze, przy grobie ofiar bestialskiego mordu 12-tu podkomendnych ,,Warszyca", żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którzy po wykonaniu UB-owskiej parodii sądu komunistycznego zostali brutalnie zamordowani w Radomsku, a następnie ich zwłoki przewieziono ciężarówką i porzucono w dawnej poniemieckiej ziemiance w lesie przy Bąkowej Górze. Właśnie mija 75 lat od tego mordu, a pamięć oraz obowiązek uczczenia tej rocznicy jest tak silny, że musieliśmy tam przybyć. Mimo panującej pandemii wirusa i związanych z tym ograniczeniami, obchody miały skromniejszy niż zwykle charakter, lecz były bardzo uroczyste.

Godzinę przed uroczystościami na cmentarzu, mieliśmy możliwość złożyć wiązanki kwiatów w lesie pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą miejsce porzucenia zwłok przez UB-owskich oprawców.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Zarząd Główny Związku byłych Żołnierzy KWP, Panią Poseł na Sejm RP Annę Milczanowską, wójta gminy Ręczno Piotra Łysonia, proboszcza Bąkowej Góry ks.Tadeusza Ściebury, a wszystko pod patronatem Marszałka Seniora , Posła na Sejm RP Antoniego Macierewicza, rozpoczęły się o godz. 11-tej uroczystą Mszą św. na cmentarzu, a uczestniczył w nich również Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra, samorządowcy z powiatu radomszczańskiego z prezydentem radomska Jarosławem Ferencem i starostą Beatą Pokorą, z powiatu piotrkowskiego z wice prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego Andrzejem Kacperkiem, przedstawiciele IPN z Łodzi Sebastian Pilarski i Paweł Wąs, rodziny zamordowanych żołnierzy KWP, delegacje Związku Byłych Żołnierzy KWP, kombatanci, harcerze oraz część społeczeństwa, która pamiętała o tej rocznicy i pragnęła ją godnie uczcić. Nie można też zapomnieć o pocztach sztandarowych Konspiracyjnego Wojska Polskiego i Armii Krajowej, które zawsze towarzyszą tym uroczystościom, przy których stanęli harcerze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej im. KWP z Piotrkowa Trybunalskiego, również ze swoim proporcem. Po odprawieniu Mszy Św. którą prowadził i wygłosił homilię ks. Mariusz Jędrzejczyk w intencji zamordowanych, kilka osób zabrało głos w okolicznościowych przemówieniach.

Poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz, powiedział:,, Dlatego te uroczystości są tak ważne, bo one przekazują tę pamięć narodową następnym pokoleniom i stają się punktem odniesienia dla codziennej pracy, dla codziennego wychowania, dla tworzenia silnej gospodarki i odbudowy niepodległej ojczyzny...",

Robert Szala - p/o. prezesa Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP przypomniał: ,,Jeden z Żołnierzy Wyklętych powiedział < Komuniści chcieli nas zakopać do ziemi, a nie wiedzieli, że my jesteśmy ziarnem> to ziarno długo kiełkowało, poprzez kolejne zrywy Polaków w latach 1956, 1976, 1980 , aż do 1989 kiedy wyrosło ... - trzeba wychowywać naszą młodzież w duchu patriotyzmu i mówić kto był prawdziwym polskim bohaterem - to jest następne ziarno, które ma wyrosnąć dla przyszłych pokoleń Polaków.",

,,To właśnie dzięki organizacjom niepodległościowym, takim jak Konspiracyjne Wojsko Polskie, które działało głównie na terenie województwa łódzkiego, dziś Polacy mogą żyć w wolnym kraju oni walczyli o wolną Polskę, o wiarę, o to żeby można było wierzyć w Boga. Walczyli o to, żebyśmy nie byli zniewolonym krajem." - powiedziała Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska

Następnie zebrani złożyli wieńce, kwiaty i zapalili znicze na zbiorowej mogile, w której spoczywa dziesięciu z zabitych wtedy żołnierzy KWP. Takie uroczystości patriotyczne ku czci polskich bohaterów są ważną lekcją dla nas Polaków, ale też jest to przypomnienie, że w dzisiejszych czasach kiedy próbuje się wszystko rozmazać i propagować tzw. europejskość jako swoistą ,,wartość" ponad wszystko, a przecież my mamy swoje wartości, na których możemy się oprzeć.

Poniżej przedstawiam foto-relację z tej pięknej uroczystości, część fotografii wykonałem osobiście, a część pobrałem z portali UM Radomsko, Radomsko.pl, otrzymałem też foto od Pani Joanny Olczyk i od Pana Pawła Wąsa, oraz Pana Grzegorza Turlejskiego, za wszystkie dziękuję i je umieszczam na tej stronie.

Robert Szala, 10.05.2021

Przejdź do galerii zdjęć

01.03.2021

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Właśnie minął kolejny Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych obchodzony w tym roku o wiele skromniej niż w poprzednich latach. W Piotrkowie nie było Mszy św. w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, przy ulicy Śląskiej, nie było przemarszu z orkiestrą i pocztami sztandarowymi pod pomnik Żołnierzy Wyklętych 1944-1955 i nie było też Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych -Tropem Wilczym, który być może odbędzie się w maju. A wszystko to przez wirus, który nas doświadcza od roku ,nie wiadomo kiedy go zwalczymy. Pamięć bohaterów antykomunistycznego podziemia uczciliśmy składając wieńce i kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych 1944-1955, aby choć w ten skromny sposób oddać im hołd . Kwiaty i wieńce złożyli: wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra, oraz Robert Szala z Zarządu Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Był też obecny poczet sztandarowy Konspiracyjnego Wojska Polskiego obsadzony przez harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z piotrkowskiej drużyny ZHR im. Konspiracyjnego Wojska Polskiego. ,,Składając te kwiaty upamiętniamy męstwo tych ludzi, ich niezłomną patriotyczną postawę, umiłowanie tradycji niepodległościowej i krew przelaną w obronie naszej Ojczyzny Za swoją szlachetną i niezłomną postawę ponosili najwyższą karę w postaci prześladowań, tortur i nawet męczeńskiej śmierci. Niejednokrotnie musieli przez kolejne 45 lat żyć z piętnem faszystów lub bandytów. Dlatego myślę, że warto pamiętać o Żołnierzach Wyklętych, którzy do końca pozostali wierni, złożonej uprzednio przysiędze.. - powiedział po złożeniu kwiatów wiceprezydent Andrzej Kacperek.

W Radomsku, który jest jakby kolebką Konspiracyjnego Wojska Polskiego również nie zapomniano o naszych bohaterach, w uroczystości pod pomnikiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego wieńce i kwiaty złożyli m.in. Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, Pani Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, Przewodniczący Rady Miasta Radomska Rafał Dębski oraz kombatanci i samorządowcy.

Tradycyjne od kilku lat w miejscowości Kluki koło Bełchatowa z inicjatywy członków Oddziału piotrkowskiego Konspiracyjnego Wojska Polskiego Bogumiła Peczki, Marka Chudzika oraz Stanisława Cieniucha odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, a rozpoczęły się Mszą św. w intencji poległych bohaterów odprawioną przez proboszcza Parafii księdza Józefa Egierskiego. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych. Pan Bogumił Peczka i Stanisław Cieniuch odwiedzili też miejsce śmierci kaprala Antoniego Stefaniaka ps. "Sęp" żołnierzowi AK - ROAK - KWP, który zginął 22.V.1946 roku w zasadzce UB i MO w miejscowości Magdalenów, stoi tam krzyż z tablicą postawiony staraniem i z inicjatywy m.in. Bogumiła Peczki.

Poniżej przedstawiam fotografie które pobrałem ze stron UM Piotrkowa, e.piotrków.pl, UM Radomska, oraz gminy Kluki i Bogumiła Peczki z tych uroczystości , za co serdecznie dziękuję.

Robert Szala, 03.03.2021

Przejdź do galerii zdjęć

22.02.2021

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

74- rocznica śmierci kpt/gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc

W niedzielę 21.II.2021 roku, o godz. 11,00, uroczystą Mszą św. w intencji pomordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego, oraz ich dowódcy kpt/gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc, a odprawioną w klasztorze o. Franciszkanów w Radomsku, rozpoczęto obchody kolejnej 74-tej rocznicy upamiętniającej śmierć założyciela i pierwszego dowódcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który został zamordowany przez komunistów w dniu 19.II.1947r. w Łodzi i do dzisiaj nie udało się znaleźć jego szczątków, aby go godnie pochować. Następnie złożono wiązankę kwiatów pod tablicą ku czci żołnierzy KWP umieszczoną na ścianie muru klasztoru o. Franciszkanów, oraz przemieszczono się na Stary Cmentarz w Radomsku, gdzie przy symbolicznym grobie/pomniku żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego odbyła się główna ceremonia złożenia wieńców i kwiatów. W uroczystościach udział wzięli: Pani Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, z-ca dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc ppłk Marcin Siudziński, przedstawiciel IPN Oddział Łódź Paweł Wąs, przedstawiciele Zarz. Gł. Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze, harcerze , mieszkańcy Radomska. Obecne były poczty sztandarowe 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uroczystości zorganizowała Pani Poseł Anna Milczanowska, a pomagali w organizacji żołnierze 9ŁBOT i Zarz. Gł. KWP. Była to piękna uroczystość patriotyczna, która ze względu na pandemię wirusa nie mogła zgromadzić większych ilości uczestników jak to było w latach poprzednich. ,,. Czczenie tego człowieka to wielka nasza powinność. Musimy to robić i będziemy, dopóki nam starczy sił" - powiedział po uroczystości Robert Szala, wiceprezes Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. ,,...Musimy tę pamięć kultywować, bo w dalszym ciągu w Polsce są takie środowiska, które próbują zdyskredytować dobre imię bohaterów walczących o wolną, niepodległą, najjaśniejszą Rzeczypospolitą Polskę"- zaznaczyła Anna Milczanowska, poseł na Sejm RP. Poniżej przedstawiam foto relację z uroczystości, a fotografie pobrałem ze strony UM Radomsko, Nasze Miasto Radomsko, oraz od Pawła Wąsa za co dziękuję.

Robert Szala, 22.02.2021

Przejdź do galerii zdjęć

11.02.2021

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Ś.P. Zenona Cyran

Szan. Państwo. ze smutkiem informuję, że w dniu 10 lutego zmarła Zenona Cyran, pani Prezes Ogólnokrajowego Związku byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.. pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako niezastąpiona Pani Zenia, która zawsze pomagała nam w potrzebie, nie odmówiła nigdy nikomu pomocy i starała się wszystkich pogodzić, miała też przeciwników/wrogów, którzy nie szczędzili jej ,,kopniaków", lecz ona była pełna optymizmu i wszystkim wybaczała, choć wewnętrznie gryzło ją to i bolało bardzo .. serce nie wytrzymało.. Spoczywaj w Pokoju Pani Zeniu...

Robert Szala, 11.02.2021

20.09.2020

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

75-ta rocznica utworzenia Konspiracyjnego Wojska Polskiego

W niedzielę 20.IX.2020 o godz. 12,00 mszą świętą w Kościele p.w. NMP Królowej Polski przy ulicy Piastowskiej 45 w Radomsku w intencji gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc i jego żołnierzy, rozpoczęły się uroczystości 75-tej rocznicy utworzenia Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W uroczystościach wziął udział Marszałek Senior Antoni Macierewicz, pani Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, władze miasta, województwa i powiatu, dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawiciele stowarzyszeń, kombatanci, żołnierze 9ŁBOT i harcerze, oraz wielu zaproszonych gości, poczty sztandarowe, mieszkańcy Radomska.

Po zakończeniu mszy dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który stanął w Radomsku w 2010 roku z inicjatywy dzisiejszej Pani Poseł na Sejm RP Anny Milczanowskiej,gdzie wygłoszono okolicznościowe wystąpienia.

Marszałek Senior A. Macierewicz w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że kpt. Sojczyński i jego żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego ponieśli najwyższą cenę za swoje przekonania, oddali swoje życie po to, aby można było dziś budować wolna Polskę na prawdzie i sprawiedliwości, nie wolno nam tego zapomnieć.

Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska przypomniała sylwetkę Warszyca i wspomniała o powstaniu Pomnika Konspiracyjnego Wojska Polskiego, które było wielkim patriotycznym wydarzeniem w Radomsku.

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc rozpoczął swoje przemówienie cytując fragment przysięgi składanej przez żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie wolności, niepodległości i demokratycznych wartości byli gotowi oddać własne życie. "W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o Niepodległość Jej walczyć aż do ostatniego tchu w piersiach".

Wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra powiedział w nawiązaniu do walki żołnierzy podziemia antykomunistycznego, czy dzisiejsza młodzież też tak by się zachowała.

Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej O/Łódź Paweł Wąs przedstawił ciekawie w kilku słowach historię powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego i tragiczne dzieje dowódców i żołnierzy.

Następnie pod Pomnikiem KWP delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, jako pierwsza wiązankę złożyła delegacja Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku byłych Żołnierzy KWP w Radomsku z panią Prezes Zenoną Cyran na czele.

Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc, oraz harcerze z Hufca ZHP Radomsko pełnili honorową wartę przy pomniku upamiętniającym poległych żołnierzy KWP.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, dalsza część odbyła się w Miejskim Domu Kultury gdzie zgodnie z Uchwałą Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pan płk Mirosław Demediuk, przedstawiciel tego Urzędu wręczył Medale "Pro Patria" następującym osobom: por.Tadeusz Twardowski, Bogusław Peczka, Franciszek Sowiński, następnie Złotymi Krzyżami Konspiracyjnego Wojska Polskiego zostali udekorowani: płk Paweł Wiktorowicz (d-ca 9 ŁBOT), płk Mirosław Demediuk, ppłk Marcin Siudziński, kpt. Michał Ciesielski, kpt. Wiesław Marciniak, ppor. Zofia Marciniak.

Po dekoracji odznaczeniami, v-ce prezes Zarz. Gł. Związku KWP Robert Szala odczytał Uchwałę Zarz. Głównego o nadaniu Złotego Krzyża Konspiracyjnego Wojska Polskiego 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, oraz Akt Przekazania dla 9ŁBOT namalowanego obrazu, na którym jest kpt Sojczyński, jako dar od Zarz. Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Radomsku i Zarz. Gł. Związku b. Żołnierzy KWP. Obraz przekazali w imieniu Zarządów kpt. Michał Ciesielski i pani Zenona Cyran na ręce dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownikowi Pawłowi Wiktorowiczowi.

Zarząd Gł. Związku b. Żołnierzy KWP dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej, patriotycznej uroczystości a w szczególności pani Poseł na Sejm RP Annie Milczanowskiej i Prezydentowi Miasta Radomsko panu Jarosławowi Ferencowi, bez ich pomocy nie miała by ona tak pięknej oprawy.

Z racji pełnionej funkcji nie mogłem osobiście wykonać fotografii, które zawsze na takich uroczystościach wykonywałem, więc dołączyłem je ze stron internetowych Urzędu Miasta Radomsko, radomsko24.pl, radomsko.naszemiasto.pl, oraz wykonane przez Pawła Wąsa, za co wszystkim dziękuję.

Robert Szala, 21.09.2020

Przejdź do galerii zdjęć

09.05.2020

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

W sobotę 9-go maja minęła kolejna rocznica tragicznej śmierci 12 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, zamordowanych przez komunistycznych oprawców w Radomsku nocą z 9 na 10 maja 1946 roku, których zwłoki potajemnie zakopano w lesie nad Pilicą w okolicach miejscowości Bąkowa Góra. To już 74-ta rocznica tych wydarzeń, lecz po raz pierwszy od czasu organizowania uroczystości ku czci tych pomordowanych ( od 1990 ), w tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, nie chcąc narażać uczestników, którzy zawsze licznie przybywali z całej Polski ta piękna uroczystość religijno-patriotyczna została przełożona na późniejszy termin. Jeżeli sytuacja się unormuje do września tego roku to Zarząd Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego wyraził chęć zorganizowania wtedy uroczystości na Bąkowej Górze, zobaczymy jak to będzie. Aby choć symbolicznie w tą rocznicę wyrazić naszą pamięć o tych zamordowanych bohaterach, w imieniu członków i Zarządu Głównego OZBŻKWP, razem z Pawłem Wąsem, pracownikiem Oddziału IPN w Łodzi, pojechaliśmy do Bąkowej Góry, najpierw byliśmy na cmentarzu gdzie na ich grobie zapaliliśmy znicze i oddaliśmy im pokłon, a następnie udaliśmy się do lasu w miejsce gdzie UB-owcy ukryli ciała, a stoi tam krzyż i obelisk z tablicą upamiętniający to wydarzenie i tam też zapaliliśmy znicze. Szkoda że taka sytuacja zaistniała w tym roku, ale nic się na to nie poradzi, miejmy nadzieję, że to się szybko skończy. Poniżej przedstawiam krótką foto-relację z naszego wyjazdu, ponieważ byliśmy tylko we dwóch, musiałem ratować się techniką i część fotografii była robiona ,,pilotem" z aparatu na statywie, ale chyba się udały.

Robert Szala, 10.05.2020

Przejdź do galerii zdjęć

02.03.2020

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych w Klukach i Zelowie

2 marca 2020 r. w Klukach odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary krwi złożone przez Żołnierzy Wyklętych. O godzinie 9:00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Klukach rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Józef Egierski, a w koncelebrze wzięli udział: ks. Zdzisław Kuropatwa i ks. Rafał Dobrowolski. Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystościach była wójt gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz, dyrektor IPN O/Łódź dr Dariusz Rogut, przedstawiciel 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr Arkadiusz Rubajczyk, prezes Zarządu Głównego Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Zenona Cyran, wójt gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak i inni samorządowcy Licznie przybyły reprezentacje gminnych szkół: z Parzna, z dyr. Wiolettą Drzewosz, z Kaszewic z dyr. Agnieszką Mysłowską i z Kluk z dyr. Wiktorem Wojewodą, przybyły też liczne poczty sztandarowe. ,,Żołnierze nie szczędzili swojej krwi dla Polski Nie mogli liczyć na współczucie, czy uznanie. We własnej Ojczyźnie byli bestialsko prześladowani, okrutnie torturowani, a wreszcie - zabijani. Nie pamiętano ich zasług, ale czyniono wszystko, aby ich imiona zaginęły w społecznej świadomości" - powiedział w homilii ks. Józef Egierski.

Po Mszy Świętej złożono kwiaty przy obelisku z tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych, który znajduje się na cmentarzu wojennym obok kościoła w Klukach. Następnie wszyscy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach, gdzie przemówienie o polskich bohaterach podziemia antykomunistycznego, którzy oddali życie za wiarę, Naród i wolną Polskę, wygłosiła Pani Wójt, a następnie zabrał głos dyrektor IPN dr Rogut, który powiedział m.in. do uczniów zgromadzonych na sali ,,Od was, uczniowie zależy, czy pamięć o polskich bohaterach przetrwa..". Te słowa pokazują cel, dla których organizuje się takie uroczystości, ku czci tych bohaterów. Uroczystości wzbogacił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parznie, które zaprezentowały doskonały wybór patriotycznych pieśni, wraz z pięknymi deklamacjami, które od razu podniosły ducha tych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Następnie prelekcję historyczną wygłosił Paweł Wąs - pracownik łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Sięgając do swojej dużej wiedzy na ten temat ukazał Żołnierzy Wyklętych, charakteryzując dokonania najważniejszych postaci, m.in. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", por. Witolda Pileckiego, gen. Augusta Fieldorfa ,,Nila", Danuty Siedzikówny "Inki", kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" i wielu innych bohaterów krwawo prześladowanych w czasach systemu komunistycznego. Na zakończenie dyrektor IPN wraz z Pawłem Wąsem i przedstawicielami Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP, przekazali na ręce Dyrektorów Szkół albumy o KWP autorstwa Pawła Wąsa, z podpisem autora, oraz pamiątkowe kalendarze i materiały edukacyjne. Organizatorem uroczystości była Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz i Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy KWP Oddział Piotrków Tryb. z Markiem Chudzikiem i Bogumiłem Peczką. Następną uroczystością ku czci Żołnierzy Wyklętych w tym dniu, było zorganizowane spotkanie z zelowską młodzieżą i odczyt o strukturach Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Zelowie i na ziemi łaskiej, oraz prezentacja albumu o Konspiracyjnym Wojsku Polskim przez dyrektora łódzkiego IPN O/Łódź dr Dariusza Roguta, oraz Pawła Wąsa pracownika IPN O/Łódź, w Domu Kultury w Zelowie, na której byli też obecni członkowie Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Tomasza Jachymka, burmistrza Zelowa, a spotkanie koordynował dr Piotr Kilańczyk. Jak przebiegały te wydarzenia w tym dniu przedstawiam na mojej foto relacji.

Robert Szala, 03.03.2020

Przejdź do galerii zdjęć

01.03.2020

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

VI Piotrkowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę, 1 marca, o godz. 17,00 z ronda Żołnierzy Wyklętych 1944-1956, wyruszył VI Piotrkowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W marszu, organizowanym przez Klub Gazety Polskiej w Piotrkowie i Klub Historyczny im. Stefana Grota Roweckiego, wzięli udział m.in. posłowie Anna Milczanowska i Antoni Macierewicz. Tegoroczne zgromadzenie rozpoczęło się od zaśpiewania hymnu narodowego oraz przemówień. Głos zabrała Beata Dróżdż, radna sejmiku wojewódzkiego i przewodnicząca Klubu GP w Piotrkowie, oraz marszałek-senior Sejmu RP Antoni Macierewicz.

Następnie rozpoczął się Marsz ulicami Piotrkowa, od ronda Żołnierzy Wyklętych, przez ul. 3-go Maja i plac Kościuszki na Rynek Trybunalski, uczestnicy Marszu nieśli 30- metrową biało-czerwoną flagę i skandowali głośno hasła: ,,Cześć i chwała bohaterom", ,,Bóg, honor, ojczyzna", ,,Inka patrzy z nieba, zachowała się jak trzeba", ,,Armio Wyklęta, Piotrków dziś o was pamięta", ,,Niech żyje Armia Krajowa". Marsz wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców Piotrkowa, był jakby uzupełnieniem wcześniejszych uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych w tym dniu, uznanym przez Sejm RP, jako ich święto. Poniżej moja foto relacja z tego przemarszu.

Robert Szala, 02.03.2020

Przejdź do galerii zdjęć

01.03.2020

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca w Piotrkowie Trybunalskim obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tak jak w całym kraju, uroczystości rozpoczęto o godz. 10,00 uroczystą Mszą św. w intencji bohaterów podziemia antykomunistycznego, w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, przy ulicy Śląskiej. W czasie Mszy św. wysłuchaliśmy pięknej homilii nawiązującej do działalności żołnierzy wyklętych w tamtym powojennym okresie i ich gotowości do oddania swojego życia dla odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny.

Następnie poczty sztandarowe, oraz przybyli goście, prowadzeni przez Miejską Orkiestrę Dętą, przemaszerowali zwartą kolumną w okolice ronda Żołnierzy Wyklętych 1944-1956. Właśnie w tym miejscu, jak zwykle przy pomniku Żołnierzy Wyklętych, upamiętniającym tych bohaterów antykomunistycznego podziemia - odbyła się część oficjalna uroczystości.

,, Dla Żołnierzy Wyklętych II wojna światowa nie skończyła się w maju 1945 roku wraz z upadkiem i kapitulacją III rzeszy. Oni nie złożyli broni, ale podjęli walkę zbrojną z kolejnym agresorem i najeźdźcą - Związkiem Radzieckim. Pozostali do końca wierni złożonej żołnierskiej przysiędze, zostali wierni Bogu i Ojczyźnie. Za wierność tę płacili wysoką cenę doznając licznych prześladowań, tortur i męczeńskiej śmierci zadawanej z rąk bandytów z NKWD, ale także funkcjonariuszy polskiego UB. Uczestnicząc w dzisiejszym święcie oddajemy hołd Żołnierzom Niezłomnym. Musimy podjąć wszelkie działania, aby zachować od zapomnienia pamięć o bohaterskiej postawie Żołnierzy Wyklętych" powiedział Andrzej Kacperek, wice prezydent Piotrkowa.

Ostatnim punktem części oficjalnej było złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W imieniu mieszkańców naszego miasta wieniec złożyli wiceprezydent Andrzej Kacperek oraz przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński, następnie wieńce i kwiaty składali przedstawiciele samorządowców, partii politycznych i stowarzyszeń, szkół piotrkowskich, harcerze, policjanci i wielu innych, aż postument pomnika został przykryty kolorowymi kwiatami i palącymi się zniczami.

Oddział piotrkowski Ogólnokrajowego Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego wystawił poczet sztandarowy naszego Oddziału i złożył wieniec pod pomnikiem, jak zawsze pomagali nam w tym harcerze z drużyny Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej z Piotrkowa.

Świętowanie zakończył Bieg Tropem Wilczym. Uczestnicy mieli do pokonania 1963 metry. To symboliczny dystans, który jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka", który został zamordowany w 1963 roku. Biegacze wystartowali z okolic ronda w kierunku stadionu miejskiego Concordia. Na stadionie uczestnicy pokonali jedno okrążenie po bieżni. Powrót odbył się przez Park do mety, gdzie już czekali organizatorzy z vice prezydentem Kacperkiem aby udekorować okolicznościowymi medalami wszystkich biegaczy, bo w tym biegu nie było zwycięzców, liczyła się piękna idea uczestnictwa. Była to piękna patriotyczna uroczystość na którą przybyło wielu mieszkańców naszego miasta z całymi rodzinami, a najważniejsze jest to, że było wiele młodzieży, która w ten sposób uczy się od młodych lat co to jest patriotyzm. Poniżej przedstawiam moją foto relację z tych uroczystości.

Robert Szala, 02.03.2020

Przejdź do galerii zdjęć

23.02.2020

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

73 rocznica śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc"

To już 73 rocznica śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego ps."Warszyc". Dnia 23.II.2020r. w Radomsku odbyły się uroczystości upamiętniające założyciela i pierwszego dowódcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który został zamordowany przez komunistów w dniu 19.II.1947r. w Łodzi i do dzisiaj nie udało się znaleźć jego szczątków aby go godnie pochować. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. odprawiona w kościele Klasztoru Ojców Franciszkanów w której wzięli udział m.in. marszałek-senior poseł Antoni Macierewicz, posłanka Anna Milczanowska, wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra, wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, prezydent Radomska Jarosław Ferenc, starosta radomszczański Beata Pokora, z-ca dowódcy 9 Łódzkiej Brygady WOT ppłk Marcin Siudziński, dyrektor IPN O/Łódź dr Dariusz Rogut, oraz kombatanci z terenu województwa łódzkiego i śląskiego, harcerze, żołnierze, oraz wielu mieszkańców Radomska. Licznie przybyły poczty sztandarowe. Po Mszy św. delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą zamordowanych żołnierzy KWP, znajdującą się na murze klasztoru. Dalsza część obchodów odbyła się przy symbolicznym pomniku-grobie żołnierzy KWP na Starym Cmentarzu w Radomsku, gdzie po modlitwie poprowadzonej przez kapłana, oraz okolicznościowych przemówieniach złożono wieńce i kwiaty. Musimy pamiętać o generale Stanisławie Sojczyńskim. Musimy przekazywać tę pamięć młodym pokoleniom. Generał Sojczyński to jest nasz największy bohater, nie tylko Ziemi radomszczańskiej, ale również bohater wiele znaczący w całej Ojczyźnie. To, co robił podczas II Wojny Światowej to był fenomen. Był to człowiek nieskazitelny o wysokim morale i etyce. Warto brać z niego przykład. "Warszyc" powinien być wzorcem dla nas wszystkich, a szczególnie ludzi młodych - powiedziała poseł na Sejm RP Anna Milczanowska. Jest to bohater i to nie tylko Ziemi Radomszczańskiej. To bohater całego kraju, bo przecież oddziały Konspiracyjnego Wojska Polskiego działały od Gliwic aż po Poznań. To była jedna z największych formacji żołnierzy niezłomnych, która została stworzona, żeby bronić Polskę prze sowieckim najazdem - podkreślił marszałek senior Sejmu RP Antoni Macierewicz.

Uroczystość zorganizował Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku, poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, oraz Miasto Radomsko. Poniżej przedstawiam moją foto relację z uroczystości.

Robert Szala, 24.02.2020

Przejdź do galerii zdjęć

19.02.2020

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

IPN będzie współpracował z 9 Ł B O T

19 lutego 2020 r. w siedzibie łódzkiego IPN nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, a 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Sojczyńskiego ps."Warszyc". Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi dr Dariusz Rogut i płk Paweł Wiktorowicz, dowódca 9. Łódzkiej Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc" podpisali porozumienie o współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski. Służyć temu będą wspólnie podejmowane działania edukacyjne i popularyzatorskie, w tym dotyczące obchodów wszystkich uroczystości upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości, a także rocznic związanych z walką o wolność i niepodległość Polski.

Umowę podpisano symbolicznie w środę 19 lutego, czyli w rocznicę, kiedy na mocy komunistycznego sądu zamordowano i pogrzebano w niewiadomym do dziś miejscu kpt. Sojczyńskiego ps.,,Warszyc", który jako jeden z dowódców oddziałów Armii Krajowej nie złożył broni w 1945 r., uznając, że Polska pod rządami komunistów nie jest i nie będzie wolnym i suwerennym krajem.

Po podpisaniu dokumentów w holu siedziby instytutu odsłonięto piękną tablicę poświęconą kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu ps. ,,Warszyc". Obok płaskorzeźby organizatora i dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego - najsilniejszej organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce, wyryto jego sentencję: "Dla nas świętością, dla której jesteśmy gotowi ponieść najwyższe ofiary, jest Kraj i Naród".

"To przekaz, o którym powinniśmy pamiętać myśląc i mówić o Konspiracyjnym Wojsku Polskim. Chcemy, by ten etos KWP został na stałe w siedzibie IPN" - powiedział dr Rogut.

,, 9 ŁBOT to żołnierze, w których sercach jest dużo poszanowania dla naszej tradycji, szacunku dla tradycji oręża polskiego, Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, dla których fundamentem była walka o wolną, suwerenną, demokratyczną Polskę, o czym często mówił w swoich odezwach kpt. Stanisław Sojczyński ps. ,,Warszyc" - powiedział też dr Rogut szef łódzkiego oddziału IPN.

Dowódca łódzkiej brygady płk Paweł Wiktorowicz dodał, że IPN jest naturalnym partnerem w edukowaniu ochotników WOT. ,,Dzięki IPN poszerzamy naszą wiedzę o bohaterach, mamy wgląd do dokumentów, do których trudno byłoby nam zdobyć dostęp" - zaznaczył. Jako Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego zostaliśmy zaproszeni na tą uroczystość - poniżej moja foto relacja.

Robert Szala, 20.02.2020

Przejdź do galerii zdjęć

11.01.2020

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Spotkanie opłatkowo-noworoczne kombatantów w Radomsku

Tradycyjnie na początku nowego roku jest organizowane w Radomsku spotkanie opłatkowo-noworoczne kombatantów, aby złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. W tym roku organizatorem spotkania był Prezydent Miasta Radomska, oraz Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Spotkanie odbyło się 11-go stycznia w restauracji ,,Exclusive", w Radomsku przy ulicy Pajdaka 5 B. Wśród wielu zaproszonych gości, kombatantów i osób towarzyszących była Pani Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, sekretarz Powiatu Tomasz Kornacki, przedstawiciel IPN Oddział Łódź Paweł Wąs, zastępca dowódcy 9-tej Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego, ps. "Warszyc" ppłk Siudziński, oraz ksiądz kanonik Stanisław Sikora, który poprowadził krótką modlitwę i wygłosił okolicznościową homilię, a rolę gospodarza spotkania pełniła Przewodnicząca Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Pani Zenona Cyran. Po części tzw. oficjalnej, w której głos zabrali m.in. Pani Poseł, oraz Prezydent Radomska, sekretarz Powiatu i ppłk Siudziński w imieniu 9 ŁBOT, podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia na nadchodzący rok. Zaśpiewaliśmy też wspólnie piękną kolędę. Przyjemnie jest się spotkać we wspólnym gronie znajomych i przyjaciół, można porozmawiać, powspominać tych co jeszcze niedawno byli z nami i już odeszli, ale też jak to w się robi w dużej rodzinie gdzie rozmawia się o radościach, kłopotach i chorobie. Tradycyjnie na stole podano zupę grzybową i rybę, oraz napoje i ciasto. Czas szybko zleciał, trzeba się było pożegnać. i życzyliśmy sobie, abyśmy dotrwali w zdrowiu do następnego spotkania za rok. Poniżej przedstawiam moją foto-relację z tego spotkania.

Robert Szala, 12.01.2020

Przejdź do galerii zdjęć

28.11.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

NOWY ZARZĄD GŁÓWNY

Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku podaje skład Zarządu wybrany na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w dniu 28.IX.2019 r. Oto skład Zarządu:
Zenona Cyran - Przewodniczący Zarządu Głównego
Robert Szala - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Głównego
Bogumił Peczka - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Głównego
Artur Werner - Sekretarz Zarządu Głównego
Maria Glapińska - Skarbnik Zarządu Głównego
Józef Stachura - Członek Zarządu Głównego
Franciszek Sowiński - Członek Zarządu Głównego

Adres siedziby Zarządu Głównego Związku pozostaje bez zmian tj.:
97-500 Radomsko ul. Prymasa Wyszyńskiego 27

Przewodniczący Zarządu Głównego O Z B Ż KWP
Zenona Cyran

12.11.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Prezentacja albumu o KWP w naszej piotrkowskiej Mediatece

Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, we wtorek 12.XI.2019 o godz. 17,00 w piotrkowskiej Mediatece spotkaliśmy się z autorem książki-albumu wydanego przez IPN , Paweł Wąs bo o nim mówię, to pracownik pionu naukowego Oddziału IPN w Łodzi, który pracował nad nią wiele miesięcy, szukając w zasobach archiwalnych informacji a szczególnie fotografii o mało znanej do niedawna i celowo przemilczanej przez wiele lat działalności podziemia antykomunistycznego, szczególnie zajął się Konspiracyjnym Wojskiem Polskim. Publikacja prezentuje w sposób przekrojowy - za pomocą źródeł ikonograficznych - struktury, działalność i wybrane sylwetki członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, antykomunistycznej organizacji zbrojnej działającej w pierwszych latach powojennych na terenie województw: łódzkiego, śląsko-dąbrowskiego, poznańskiego i kieleckiego. Wiele materiałów udostępniły mu rodziny z których wywodzili się opisani bohaterowie, Paweł spotykał się z nimi wiele razy aby dogłębnie poznać ich historię, choć i tak pozostało wiele tajemnic, których pewnie nigdy już nie poznamy gdyż bohaterowie w większości w tragicznych okolicznościach zabrali prawdę do grobu. I tą swoją pracę w postaci tej książki przedstawił, opowiedział o tym bardzo barwnie i rzeczowo. Słowo wstępne wygłosił dr Dariusz Rogut dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, który wprowadził słuchaczy w ogólny zarys działalności podziemia niepodległościowego tzw. Żołnierzy Wyklętych lat 1944-1956. Wśród słuchaczy wykładu było wielu znakomitych gości, aż boję się wymieniać, aby kogoś nie pominąć, przedstawiam wszystkich poniżej w mojej foto-relacji, wiele twarzy jest tak znanych, że nie trzeba ich przedstawiać. Jednak najważniejszą postacią, która przybyła na to spotkanie mimo swoich 90 lat był kpt. Henryk Żywioł ps. ,,Szary", to już niestety jeden z ostatnich żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, lecz jeszcze potrafi opowiedzieć o tamtych tragicznych wydarzeniach, życzymy mu dużo, dużo zdrowia. Po wykładzie było wielu chętnych na zakup albumu, a autor podpisywał w nich stosowne dedykacje. To była piękna lekcja naszej najnowszej historii, oby ich było więcej, szczególnie dla młodzieży, bo oni jako następne pokolenie muszą przekazać tą wiedzę swoim dzieciom. Podziękowanie też należy się wszystkim organizatorom spotkania, szczególnie tym, którzy przygotowali miejsce i warunki do wykładu.

Robert Szala, 13.11.2019

Przejdź do galerii zdjęć

11.11.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

101-wsza rocznica odzyskania niepodległości

To już 101 rocznica odzyskania niepodległości, jak zawsze główne uroczystości rozpoczęła o godz. 10,00 Mszą św. odprawionej w intencji naszej Ojczyzny w kościele klasztoru o.o. Bernardynów. Przybyło wielu wiernych i nie wszyscy zmieścili się w kościele, więc część stała na zewnątrz. Wewnątrz kościoła było jak zwykle wiele pocztów sztandarowych Wojska Polskiego, kombatantów, organizacji, szkół, związków, które zawsze towarzyszą tym uroczystościom. Po eucharystii wszyscy przeszli pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, kolumnę poprowadziła orkiestra, a za nią kompania honorowa Wojska Polskiego i poczty sztandarowe. Następnie uroczyście podniesiono flagę narodową na maszt i odśpiewano hymn narodowy, a Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał, że odzyskana wolność była efektem determinacji, odwagi i poświęcenia Polaków, a przede wszystkim polskich żołnierzy i ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wojciecha Korfantego, mimo że różniło ich wiele, to wolna Polska była ich wspólnym celem. Prezydent zaznaczył, że wszyscy musimy być strażnikami narodowej pamięci, a w codziennym życiu z odzyskanej wolności korzystać rozważnie i podejmować działania służące pomyślnej przyszłości Rzeczypospolitej i naszego miasta. Prezydent podziękował też wszystkim, którzy uczestniczą w uroczystościach i stoją na straży pamięci tych, którzy polegli za Ojczyznę.
Następnie odczytano apel pamięci, a żołnierze Kompanii Honorowej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oddali salwę honorową. Po tym rozpoczęto składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza a na czele wszystkich delegacji wieniec złożył Prezydent Miasta, a następnie inne delegacje władz miasta, powiatu, posłowie, organizacje kombatanckie, szkoły , partie polityczne itd. Jak co roku w uroczystościach wzięła udział delegacja Oddziału Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP z wiązanką kwiatów, oraz poczet sztandarowy piotrkowskiego Oddziału KWP. Po uroczystościach kompania honorowa Wojska Polskiego odprowadziła poczty sztandarowe przy dźwiękach orkiestry. Jak co roku uroczystości zgromadziły wielu mieszkańców naszego miasta , starszych i młodych, nawet całe rodziny z dziećmi w wózkach. Nie zaginie tradycja obchodów tego ważnego dla Polsków Święta. Ponieważ nie mogłem sam fotografować, uczestnicząc w uroczystościach wykorzystałem fotografie z Internetu - ze stron: Piotrkow.pl, ePiotrków.pl (pakwi), Nasze Miasto.pl (Karolina Wojna), i od Pana Jacka Klecel.

Robert Szala, 11.11.2019

Przejdź do galerii zdjęć

17.09.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

17 września - dzień, który Polacy pamiętają..

To 17-go września 1939 roku sowiecka armia uderzyła na Polskę wypełniając pakt Ribbentrop-Mołotow, z 23-go sierpnia 1939 roku, który zakładał, że po 15-tu dniach od uderzenia wojsk hitlerowskich na Polskę, mają sowieci pomóc Niemcom w podziale Polski i odciążyć ich wojska. Polscy żołnierze w tym czasie już od kilkunastu dni walczyli z hitlerowskimi najeźdźcami i nie byli w stanie odeprzeć ataków z dwóch stron. Jednocześnie w tym dniu pamiętamy o Sybirakach, gdyż następstwem agresji sowieckiej na Polskę, było też przesiedlenie przez oprawców sowieckich tysięcy Polaków zamieszkujących tereny zajęte przez sowiecką armię na ,,nieludzką ziemię", skąd wielu nie wróciło nigdy do Polski i leżą tam ich kości w nieznanym miejscu, bez grobu. Sejm RP ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Dzisiaj, dokładnie 80 lat po tamtych wydarzeniach nadal pamiętamy o tej zdradzie i poświęceniu broniących ojczyzny Polaków. Władze Piotrkowa Trybunalskiego jak co roku pamiętały o tych rocznicach, pomniki upamiętniające polskich bohaterów zostały przystrojone biało-czerwonymi flagami a przedstawiciele władz w osobach wiceprezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzeja Kacperka, który wraz z radną miasta Krystyną Czechowską , posłem na Sejm RP Grzegorzem Lorkiem, oraz członkami stowarzyszeń i organizacji kombatanckich złożyli wieńce i kwiaty kolejno pod pomnikami Nieznanego Żołnierza, Ofiar Katynia oraz pomnikiem Sybiraków. Przy pomniku Sybiraków oczekiwała grupa członków Związku Sybiraków z Prezesem Związku. Jak zawsze nie zabrakło pocztów sztandarowych, w tym roku były to sztandary 25-go pułku Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, które nieśli harcerze piotrkowskiego ZHR. Jak napisał poeta : (.),, Jeśli zapomnimy o Was, Ty Boże na niebie, zapomnij o nas."

Robert Szala, 18.09.2019

Przejdź do galerii zdjęć

11.09.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Prezentacja albumu o KWP w Radomsku

W środę 11.IX.2019 r, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku odbyła się prezentacja albumu pt. "Konspiracyjne Wojsko Polskie". Autorem albumu jest Paweł Wąs, pracownik pionu naukowego Oddziału IPN w Łodzi. Publikacja prezentuje w sposób przekrojowy - za pomocą źródeł ikonograficznych - struktury, działalność i wybrane sylwetki członków KWP, antykomunistycznej organizacji zbrojnej działającej w pierwszych latach powojennych na terenie województw: łódzkiego, śląsko-dąbrowskiego, poznańskiego i kieleckiego. Działania Konspiracyjnego Wojska Polskiego miały na celu samoobronę, walkę z bandytyzmem, ochronę społeczeństwa przed Amią Czerwoną, likwidację najbardziej aktywnych urzędników władzy komunistycznej, a także zdobycie niezbędnych środków do walki i uświadomienie społeczeństwa co do zamiarów komunistów po tzw. wyzwoleniu.

Album został zaprezentowany podczas dwóch spotkań. Pierwsze zorganizowano rano dla młodzieży szkolnej, a drugie w godzinach popołudniowych miało już otwartą formułę, na którą przybyli zaproszeni goście z prezydentem Radomska panem Jarosławem Ferencem na czele, oraz mieszkańcy Radomska. Słowo wstępne wygłosił dyrektor Oddziału IPN w Łodzi pan dr Dariusz Rogut, a następnie ciekawy wykład na temat swojego albumu o walce polskiego podziemia antykomunistycznego, czym było Konspiracyjne Wojsko Polskie, z narzuconą przez Sowietów władzą ludową wygłosił autor pan Paweł Wąs, który znakomicie zna ten temat, a momentami gdy wątki historii, daty i osoby były tak poplątane, że wydawało się niemożliwe to wszystko poskładać, pan Paweł opierając się na swojej wiedzy, łatwo z tego wybrnął i opowiadał zdarzenia z historii ciekawie i ze szczegółami. Po wykładzie pana Pawła nastąpiła seria pytań dotycząca albumu i wydarzeń z tamtego trudnego okresu naszej historii, niektóre pytania były dosyć szczegółowe, widać słuchający wykładu mieli też wiedzę na te tematy a korzystając z okazji chcieli uzupełnić ją dogłębnie. Album był też wystawiony do sprzedaży w bardzo przystępnej cenie na specjalnym stoisku i cieszył się dużą popularnością tym bardziej, że autor wpisywał do zakupionego albumu stosowne dedykacje, co było dodatkową korzyścią dla kupujących. Łódzkie IPN planuje w najbliższym czasie zrobić takie prezentacje tego albumu w Piotrkowie Tryb., Częstochowie i Łodzi. Trzeba wspomnieć o władzach Biblioteki, które zorganizowały to spotkanie w przyjemnej kameralnej atmosferze. Poniżej przedstawiam moją foto-relację z prezentacji albumu, który również zakupiłem, bo to będzie ciekawa i wartościowa pozycja w mojej bibliotece poszerzająca wiedzę na temat Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Robert Szala, 12.09.2019

Przejdź do galerii zdjęć

01.09.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

"Piotrkowskie Termopile" - 01.IX.2019

01 września 2019 roku, w pierwszą niedzielę września jak co roku w miejscowości Borowa, na terenie gminy Wola Krzysztoporska, u stóp pomnika ku czci poległych we wrześniu 1939 roku, zorganizowane zostały uroczystości upamiętniające walczących tam wtedy polskich żołnierzy zgrupowania pod dowództwem płk Ludwika Czyżewskiego, którzy bronili pozycji obronnych zagradzając niemieckim najeźdźcom dostęp do serca naszej ojczyzny. To już 80-ta rocznica tamtych tragicznych dla Polski i Polaków wydarzeń, w których zginęło 663 polskich żołnierzy, obrońców Gór Borowskich.

Wokół pomnika zgromadzili się licznie mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz przybyli z różnych regionów Polski, których jako pierwsi witali harcerze rozdający biało-czerwone chorągiewki. W specjalnym namiocie ustawionym obok pomnika usiedli zaproszeni goście a wśród nich przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, kombatanci, samorządowcy, działacze polityczni i społeczni, przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, nauczyciele, harcerze, a obok ustawiła się kompania honorowa Wojska Polskiego i długi szereg pocztów sztandarowych, piękną oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z okolicznej miejscowości.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 częścią oficjalną, w której pan Roman Drozdek wójt gminy Wola Krzysztoporska nakreślił w kilku słowach tamtą historię tragicznych dni jakie się wydarzyły w 1939 roku. (...) Dziś stajemy na tej świętej ziemi Gór Borowskich, by oddać hołd żołnierzom II pułku Legionów, którzy oddali ofiarę własnego życia za Polskę. Stajemy, by pochylić się nad wartościami, o które zabiegały pokolenia Polaków, których bronili właśnie żołnierze września. Stajemy, by podziękować Bogu za wolność.(.) My Polacy pragnęliśmy zawsze wolności. To widać w naszej historii, ale i lekceważyliśmy wolność, traciliśmy ją na własne życzenie przez nasze narodowe wady, słabość elit, swawolę. Dziś także widzimy, jak zagraża również nam hołdowanie trzem zasadom: przyjemności, przyjemności, przyjemności. Te mechanizmy wykorzystują ci, którzy chcą pomnażać swoje bogactwa, żerując na społeczeństwach. Ci, którzy nie mają ducha, moralnego kręgosłupa, duchowej busoli - prawego sumienia - potrafiący jedynie krzyczeć: ,,Konstytucja" , dla własnych interesów i zdobycia władzy gotowi są fałszować historię polskiego narodu i manipulować świadomością Polaków.. powiedział pan wójt Roman Drozdek, którego gmina Wola Krzysztoporska była organizatorem tych uroczystości.

Po przemówieniu wykonano widowisko słowno-muzyczne o tematyce patriotycznej wg. scenariusza Aleksandra Książczaka, w którym wystąpił autor oraz Karolina Majewska i Gabriel Kukulski, a jego uzupełnieniem była odtworzona z archiwalnych nagrań relacja gen. Czyżewskiego dotycząca walk na Górach Borowskich.

Następnie pod pomnikiem odprawiona została uroczysta polowa Msza święta w intencji poległych, którą odprawił ks. Tadeusz Mikołajczyk, proboszcz parafii w Bogdanowie, przy asyście innych duchownych. a podczas homilii ks. prof. Marian Duda powie dział m.in.(.) Jesteśmy dłużnikami tych, którzy tu polegli...

Odczytany został też apel poległych zakończony salwą honorową, a następnie przedstawiciele różnych środowisk złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych bohaterów.

Oddział piotrkowski Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego jak co roku uczestniczył w tych uroczystościach z prezesem mjr Jabłońskim na czele, oraz poczet sztandarowy Oddziału KWP w którym wystąpili harcerze ZHR z Piotrkowa Trybunalskiego. Bardzo ładne fotografie z tej uroczystości umieszczone poniżej, pochodzą z Internetu autorstwa: A.Tyczyńska, Ł.Michalczyk, D.Kowalski, A.Wiktorowicz, oraz kilka moich.

Coroczne uroczystości mają zawsze niezwykle podniosły, patriotyczno-religijny charakter i są doskonałym momentem do przypomnienia naszej trudnej i tragicznej drogi do wolności, która nie jest dana raz na zawsze, lecz trzeba ciągle jej pilnować, jak powiedział kiedyś w swojej słynnej homilii papież Polak Jan Paweł II.

Robert Szala, 02.09.2019

Przejdź do galerii zdjęć

04.08.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Ks. Stefan Faryś - kapłan zawsze wierny Bogu i Ojczyźnie - 04.VIII.2019

Kilka kilometrów od Wielunia leży miejscowość Chotów, tam w niedzielę 04.VIII.2019 roku odbyła się piękna uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca ks. kanonika Stefana Farysia, długoletniego proboszcza tutejszej parafii. Za swoją działalność niepodległościową w Armii Krajowej i kontaktom z podziemiem niepodległościowym ( KWP ) po 1945 roku, aresztowany przez UB, był przez wiele lat więziony i torturowany. Pośmiertnie został odznaczony w 2018 rok przez Prezydenta RP, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Poniżej zamieszczam tekst o księdzu Farysiu świetnie i bardzo dogłębnie napisany przez dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej pana Jana Książka.

Na uroczystość w Chotowie zostaliśmy zaproszeni przez ks. proboszcza Pawła Marczewskiego, więc jako delegacja i zarazem poczet sztandarowy Oddziału piotrkowskiego Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w składzie: mjr Ryszard Jabłoński, Robert Szala i Bogusław Peczka , musieliśmy tam być, aby oddać hołd zasłużonemu, bohaterskiemu księdzu.

Uroczystości, na których gościł metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo rozpoczęły się o godz. 11,30 przy grobie ks. Farysia, na chotowskim cmentarzu, gdzie przy zgromadzonych wielu wiernych, księżach, rodzinie ks. Farysia, oraz delegacjach samorządowców, organizacji społecznych i pocztów sztandarowych odmówiono modlitwę. Następnie zgromadzeni w kolumnie marszowej z orkiestrą, przemaszerowali na plac przy kościele p.w. Św. Idziego Opata. Tam pod przewodnictwem arcybiskupa odbyła się polowa Msza święta, podczas której parafii przekazane zostały relikwie św. abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Po Mszy św. orkiestra, delegacje i poczty sztandarowe w kolumnie pomaszerowały pod remizę strażacką gdzie zaproszeni goście mogli porozmawiać i posilić się świetnym jedzeniem, które przygotowali organizatorzy . Była to piękna uroczystość, będziemy ją długo wspominać i choć droga powrotna do Piotrkowa była daleka, nie żałujemy, że tam byliśmy.

Poniżej przedstawiam mój fotoreportaż z tych uroczystości.

Robert Szala, 05.08.2019

Przejdź do galerii zdjęć

-------------------------------------------------------------------------

Ks. Stefan Faryś - kapłan na trudne czasy

Zawarte w tytule nieco przewrotne stwierdzenie ma uwypuklić okres, w jakim księdzu Stefanowi Farysiowi przyszło służyć Bogu i Ojczyźnie. To czas okupacji niemieckiej, a następnie reżimu stalinowskiego, który okazał się dla kapłana wyjątkowo tragiczny.

Stefan Faryś urodził się na dwa lata przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Okres dziecięcy i szkolny przeżył w ojczyźnie wolnej od zaborców, a młodzieńczy, głęboki patriotyzm wyniósł z domu oraz ze szkół w rodzinnym Radostowie, Czastarach i Wieluniu. Już od najmłodszych lat dał się poznać jako wyjątkowo ambitny i zahartowany człowiek. Wiemy to z pierwszego wpisu do kroniki parafii Chotów, której probostwo ks. Faryś objął jesienią 1960 r. Wspominając młodość, 44-letni wówczas ksiądz napisał: "W 1931 roku 1 września, ze świadectwem ukończenia Szkoły Powszechnej w Czastarach kroczyłem pierwszy raz przez Słupsko, Chotów, Turów z Radostowa do Wielunia, z paroma złotych w kieszeni, z trzewikami przerzuconymi przez ramię, boso, by starać się o przyjęcie do IV kl. Gimnazjum im. T. Kościuszki w Wieluniu. Egzamin zdałem. Zostałem przyjęty". Na pewno nie przypuszczał, że jego dorosłe życie na dziesiątki lat zwiąże się z Chotowem. Miał 15 lat i głowę pełną ideałów, ale także trosk i niepewności, czy poradzi sobie w nowym środowisku. Gimnazjum uformowało intelektualnie i duchowo zdolnego ucznia, który w 1936 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny w 1942 r. W tym samym roku biskup skierował go do posługi kapłańskiej w parafii Chełmo k. Radomska w ówczesnej Generalnej Guberni. Szybko nawiązał kontakty z młodzieżą niepodległościową i rozpoczął działalność w Armii Krajowej. Przyjął pseudonim "Alojzy" i pełnił obowiązki kapelana, przekazywał meldunki, udostępniał mieszkanie żołnierzom Armii Krajowej. Czasami odprawiał dla nich nabożeństwa, w tym dla oddziału por. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca", bohaterskiego dowódcy walczącego z Niemcami, a później z funkcjonariuszami narzuconego sowieckiego systemu. Już po zakończeniu wojny biskup przeniósł młodego wikariusza do parafii Przyrów k. Częstochowy, a w sierpniu 1946 r. do parafii Rudlice w pow. wieluńskim. Tutaj znów słowem wspierał Konspiracyjne Wojsko Polskie, założone przez wspomnianego "Warszyca". Było ono najprężniej działającą w tej części Polski zbrojną formacją podziemia antykomunistycznego.

Ks. Faryś, zgodnie ze swoimi przekonaniami, spotykał się z żołnierzami podziemia, w tym kilka razy rozmawiał z kolejnym dowódcą KWP Janem Małolepszym "Muratem", pochodzącym z Kraszkowic. W wyniku aresztowań rudlicki wikariusz trafił na UB. Stało się to w nocy z 27 na 28 listopada 1948 r., kiedy funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego zabrali go z plebanii. Krótko więziony w Wieluniu, trafił do Łodzi. Tam był zastraszany i bity, kilka miesięcy później osadzono go na ławie oskarżonych. Proces odbywał się na początku marca 1949 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi, a sądzeni byli także Jan Małolepszy "Murat", ks. Marian Łosoś z Szynkielowa i ks. Wacław Ortotowski z Konopnicy. Sąd skazał ks. Farysia na osiem lat pozbawienia wolności, pozostałych na karę śmierci. W dalszym ciągu więziony był w Łodzi, od 14 maja 1949 r. w Rawiczu, a od 4 grudnia 1953 r. we Wronkach. Permanentnie był poniżany, został ciężko pobity. Wskutek długotrwałych starań bpa Zdzisława Golińskiego został warunkowo zwolniony. Więzienie opuścił 24 marca 1955 r.

Ze względu na zły stan zdrowia do końca czerwca 1955 r. przebywał na urlopie zdrowotnym. Następnie kontynuował pracę duszpasterską w parafiach w Zawierciu, Krępie, Strzałkowie, a następnie do śmierci (18 stycznia 1994 r.) w Chotowie. Uważany przez parafian za głębokiego patriotę, niezłomnie walczącego o prawdę historyczną. Jego homilie przepełnione były miłością do Ojczyzny i krzepiły w trudnych latach systemu komunistycznego. Należy podkreślić, że ks. Faryś jako pierwszy w ziemi wieluńskiej już w 1989 r. upamiętnił Zbrodnię Katyńską pomnikiem, który stanął na cmentarzu parafialnym w Chotowie. Był też budowniczym kościoła w Kurowie.

Z inicjatywy parafian i ks. proboszcza Pawła Marczewskiego "Za wybitne zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności państwa polskiego" otrzymał pośmiertnie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Z rąk Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka przyjęła to wielce zaszczytne odznaczenie siostra ks. kanonika, Florentyna Drzazga. Odznaczenie to jest symboliczną formą moralnej rekompensaty za niesprawiedliwy wyrok sądu komunistycznego oraz utwierdza w przekonaniu, że wierność Bogu i Ojczyźnie jest sprawą ponadczasową. Prawnie na kilka miesięcy przed śmiercią duchownego Sąd Wojewódzki w Łodzi uznał wydany na niego wyrok z 1949 r. za nieważny.

Jan Książek

11.05.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

BĄKOWA GÓRA - 11.V.2019

To już 73-cia rocznica jaką uroczyście obchodzono na cmentarzu w Bąkowej Górze, gdzie spoczywają żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zostali oni aresztowani w odwecie za brawurową akcję opanowania więzienia i uwolnienia przetrzymywanych tam przez komunistów, żołnierzy podziemia niepodległościowego. Akcja została przeprowadzona 19/20 kwietnia 1946 roku przez podkomendnych kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc, których na tą akcję poprowadził por. Jan Rogulka ps. Grot. Spoczywający na cmentarzu w Bąkowej Górze żołnierze: Jan Rogulka, Józef Kapczyński, Józef Koniarski, Ryszard Nurkowski, Benedykt Ratajski, Czesław Turlejski, Karol Wieloch, Stanisław Wersal, Ryszard Chmielewski, Leopold Słomczyński, Tadeusz Schabowski, Piotr Proszewski to ofiary sądowego mordu. Po farsie rozprawy sądowej przeprowadzonej w kinie ,,Cinema" w Radomsku skazano ich na śmierć i zamordowano prawdopodobnie w piwnicach radomszczańskiego Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie poddano ich okrutnym torturom przed śmiercią. W nocy z 9 na 10 maja 1946 r. zwłoki zostały przez UB-owców wywiezione do poniemieckiego, ziemnego bunkra w okolicy Bąkowej Góry. Zakopane tam ciała, zostały odnalezione przez okolicznych mieszkańców i zostały następnie pochowane na cmentarzu w Bąkowej Górze (spoczywa tam obecnie 10 żołnierzy KWP, dwóch przeniesiono do rodzinnych grobów w Radomsku i Niedośpielinie). Po odzyskaniu niepodległości co roku odbywają się tak oficjalne uroczystości upamiętniające tych zamordowanych bohaterów.

Uroczystości w dniu 11.V.2019 roku zorganizowane przez Zarząd Główny Związku byłych Żołnierzy KWP, Oddział KWP w Piotrkowie Trybunalskim, Poseł na Sejm RP Annę Milczanowską, Urząd Miasta Piotrków Trybunalski, Gminę Ręczno i pod patronatem Posła na Sejm RP Antoniego Macierewicza, rozpoczęły się uroczystą Mszą św. na cmentarzu a uczestniczyli w nich parlamentarzyści, delegacje władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, młodzież szkolna , harcerze, kombatanci i przedstawiciele różnych organizacji niepodległościowych, rodziny zamordowanych, liczne poczty sztandarowe, kompania honorowa WP, która oddała salwę honorową przy grobie na cześć zamordowanych. W uroczystości grała orkiestra dęta. Po Mszy św. kilka słów na okoliczność tej rocznicy powiedzieli: ppłk Mieczysław Orzełek Prezes Zarz. Głównego KWP, Poseł na Sejm Antoni Macierewicz, oraz płk Zbigniew Zieliński były minister ds. kombatantów, który jak zawsze, barwnie i ciekawie opowiedział zdarzenie ze swojej działalności. Następnie uroczystości przeniosły się pod grób gdzie odczytano Apel Poległych i złożono wieńce i kwiaty. Uroczystości zakończyły się w budynku dawnej szkoły podstawowej im. KWP w Bąkowej Górze, gdzie przygotowano grochówkę wojskową. Takie uroczystości patriotyczne ku czci polskich bohaterów są ważną lekcją dla młodych Polaków, ale też przypomnienie dla części starszego pokolenia w tych ,,dziwnych" czasach, kiedy próbuje się wszystko rozmazać i propagować tzw. europejskość jako swoistą ,,wartość" ponad wszystko. Poniżej przedstawiam moją foto-relację z tej pięknej uroczystości.

Robert Szala, 12.05.2019

Przejdź do galerii zdjęć

03.05.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

228. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA - 03.V.2019

Msza św. w intencji Ojczyzny, oraz mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczęła obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nabożeństwo w kościele oo. Bernardynów koncelebrował ks. bp. Marek Marczak. Następnie, poczty sztandarowe oraz przybyli piotrkowianie przeszli przed tablicę upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja, umieszczoną na ścianie tego kościoła. gdzie odśpiewano nasz Hymn Narodowy, a prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak wygłosił okolicznościowe przemówienie: ..,,Dzięki determinacji pokoleń naszych rodaków, dla których najważniejszym drogowskazem było hasło Bóg, Honor, Ojczyzna, znów możemy cieszyć się wolnością i z dumą patrzeć w przyszłość. Czerpiąc z historycznych doświadczeń wyciągajmy wnioski z popełnionych błędów, a siły niech dodają nam nasze zwycięstwa i osiągnięcia. Jednym z nich jest właśnie pierwsza, europejska konstytucja, polska konstytucja 3 maja. Niech narodowa duma inspiruje nas do podejmowania szlachetnych wyzwań rozwijających naszą ojczyznę i nasze miasto. Dokonania ostatnich lat pokazują, że potrafimy to robić. Dzięki wspólnej pracy Piotrków Trybunalski staje się nie tylko coraz bardziej zadbany i piękniejszy, ale także przyjazny dla piotrkowian we wszystkich dziedzinach. Cieszmy się z tego bo to efekt naszej wspólnej pracy, której źródłem jest miłość do ojczyzny i naszego miasta" - powiedział w swoim przemówieniu prezydent Krzysztof Chojniak. Następnie delegacje m.in. władz miasta, powiatu, posłowie i ich reprezentanci, delegacje kombatantów, organizacji i stowarzyszeń, przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży miejskiej, Aresztu Śledczego w Piotrkowie, delegacje szkół złożyły kwiaty i wieńce pod tablicą upamiętniającą 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń, a wśród nich jak zawsze, poczet sztandarowy Oddziału Piotrkowskiego, Związku byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii) , sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako "ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny". Konstytucja 3 maja przetrwała czternaście miesięcy, prawa jakie wprowadzała do zdemoralizowanej przez przywileje Rzeczpospolitej, były nie do zaakceptowania przez warstwę magnacką. To oni obok szlachty zagrodowej stracili najwięcej. Z dniem kiedy tzw. gołota, została odsunięta od władzy państwowej, magnateria często na zlecenie agentów pruskich czy rosyjskich nie mogła kupczyć ustawami, czy zgłaszać liberum veto ustami przekupionych posłów. W dniu 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu zawiązała się konfederacja, później nazwana targowicką. Należeli do niej Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich "prośbę" połączone siły targowiczan 20 tysięcy i armii rosyjskiej, w liczbie 97 tysięcy wkroczyły do Polski. Król zdołał wystawić tylko 37 tysięczną armię składającą się z rekrutów. Mimo kilku wygrany bitew , kiedy wojska rosyjskie dotarły pod Warszawę, król zdecydował się na kapitulację i przyłączenie do targowiczan. Armia polska poszła w rozsypkę a sen o wolności umarł na ponad sto lat. - Poniżej umieściłem fotografie z Internetu ( z portali : ,,piotrkow.pl" -,,e.piotrkow.pl"- ,,nasze miasto.pl ").

Robert Szala, 03.05.2019

Przejdź do galerii zdjęć

25.04.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

UROCZYSTOŚCI 74 ROCZNICY POWSTANIA KWP - 25.IV.2019

Uroczystości w dniu 25.IV.2019 roku rozpoczęto złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia sprzed 74 lat, gdy w nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 roku żołnierze KWP pod dowództwem porucznika Jana Rogulki, na rozkaz Warszyca uwolnili więźniów z komunistycznego aresztu, mieszczącego się na terenie dzisiejszego muzeum. Kwiaty złożyli kombatanci i członkowie Zarządu Głównego Konspiracyjnego Wojska Polskiego, oraz prezydent miasta Radomska Jarosław Ferenc i przewodniczący rady miasta Rafał Dębski. Następnie zaproszeni goście przenieśli się do Muzeum Regionalnego gdzie odbyła się główna część uroczystości poprzedzona wykładem, który wygłosił Paweł Wąs pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi na temat rozbicia aresztu w Radomsku oraz uwolnienia więźniów przez żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w 1946 roku. Po interesującym wykładzie, kilka słów na temat uroczystości powiedział Prezes Zarządu Głównego byłych żołnierzy KWP ppłk Mieczysław Orzełek, który przystąpił do dekoracji przyznanymi odznaczeniami.

Złoty Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego otrzymali:

 • Jarosław Ferenc -prezydent miasta Radomska
 • ks. dziekan Antoni Arkit
 • Paweł Wąs
 • Henryk Krakowiak
 • Stefan Pabiańczyk
 • Agata Cyran
 • Bartłomiej Biskup

Odznaczenie ,,Za Zasługi dla Światowego Związku AK" otrzymali:

 • Anna Milczanowska - Poseł na Sejm RP
 • Zenona Cyran
 • Edmund Nowakowski
 • Radosław Zatoń

W imieniu odznaczonych podziękował prezydent Radomska Jarosław Ferenc, który chwilę później otrzymał wiązanki kwiatów z okazji swoich przypadających w tym dniu imienin. Organizatorami tych uroczystości był Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku, oraz Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Patronat honorowy nad uroczystościami objął prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

Robert Szala, 26.04.2019

Przejdź do galerii zdjęć

14.04.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

,,WARSZYC'' PATRONEM 9 ŁBOT - 14.IV.2019

Na mocy decyzji szefa MON nr 25 z dnia 22 lutego 2019 roku, patronem 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej został gen. bryg. Stanisław Sojczyński ps. ,,Warszyc". Brygada przejęła tradycje organizacji konspiracyjnych zbrojnego podziemia niepodległościowego Okręgu łódź ZWZ-AK ( 1940-1945 ), oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego ( 1945-1955 ). Święto 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej zostało ustanowione na dzień 20 kwietnia. Jest to rocznica uwolnienia 57 więźniów przez oddział ,,Warszyca" , z komunistycznego więzienia w Radomsku, co miało miejsce w nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 roku. 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyc", działa na terenie województwa łódzkiego. W strukturze 9-tej brygady, planowane jest sformowanie czterech batalionów lekkiej piechoty - w Zgierzu, Kutnie, Łasku i Piotrkowie Trybunalskim. Docelowo brygada ma liczyć około 3 tys. żołnierzy. Niedawno, 13 kwietnia, odbyła się na terenie jednostki w Zgierzu, kolejna przysięga wojskowa, a w trakcie tej uroczystości gen. bryg. Artur Dębczak, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej odczytał list szefa MON Mariusza Błaszczaka, skierowany do składających przysięgę. Minister zwrócił w nim m.in. uwagę, że sobotnia uroczystość odbywa się w czasie, w którym upamiętnia się wydarzenia istotne dla polskiego wojska - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych i 20-lecie wstąpienia Polski do NATO. Szef resortu podkreślił, że 9 Łódzkiej Brygadzie OT patronuje gen. bryg. Stanisław Sojczyński ps. ,,Warszyc". Przypomniał, że to postać niezwykle zasłużona w walce z hitlerowskimi Niemcami i komunistycznymi siłami bezpieczeństwa. ,,..Kultywowanie pamięci jego, oraz innych niezłomnych to jednocześnie zaszczyt i zobowiązanie. Jestem pewien, że wywiążecie się z tego doskonale" - napisał minister Błaszczak. Natomiast odpowiedzialny za kontakty z mediami w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej mjr Arkadiusz Rubajczyk podkreślił, że osoby wstępujące do Wojsk Obrony Terytorialnej są w różnym wieku, mają różne historie i wykonują rozmaite zawody, ale łączy ich jedno - ,, wiara w te same wartości, z których najważniejszą jest patriotyzm".

Robert Szala, 14.04.2019

03.03.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 03.III.2019

W Piotrkowie Trybunalskim, oficjalne uroczystości ku czci tych bohaterów odbyły się 3-go marca. O godz. 10,00 w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Śląskiej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, którą poprowadził, oraz wygłosił jak zawsze wspaniałą, patriotyczną homilię ks. kan. Roman Czermański. Po Mszy św. orkiestra, która prowadziła kolumnę wielu pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości przemaszerowały w okolice ronda Żołnierzy Wyklętych, Tam po odśpiewaniu hymnu, prowadzący uroczystość Jacek Ziętek z Muzeum piotrkowskiego, odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a okolicznościowe przemówienie wygłosił wice prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, który powiedział . ,,Uczestnicząc w tym święcie oddajemy hołd bohaterom, którzy postawili opór komunistycznemu okupantowi". Następnie delegacje a wśród nich posłowie na Sejm RP Antoni Macierewicz i Grzegorz Lorek, oraz samorządowcy, kombatanci i przedstawiciele różnych środowisk, organizacji, szkół i związków złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych - bohaterów antykomunistycznego podziemia lat 1944-1956. Uroczystości zakończył VII-my Bieg Tropem Wilczym, którego uczestnicy mieli do pokonania 1963 metry. Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka", którego zamordowano właśnie w 1963 roku. Bieg rozpoczęty wystrzałem z armaty, tradycyjnie wystartował z okolic ronda w kierunku stadionu miejskiego "Concordia", wzdłuż ulicy Żwirki, oraz przez park im. ks. I. Poniatowskiego, a meta była koło wyjścia z parku. Wszyscy uczestnicy Biegu zostali udekorowani medalami i upominkami. Jak co roku w uroczystościach wzięło udział wielu mieszkańców Piotrkowa. Ponieważ w tym roku nie mogłem sam fotografować tych uroczystości, przedstawiam tu fotografie wykonane przez Krzysztofa Jędrzejczyka, ale też foto z Internetu ( z portali : ,,piotrków.pl" -,,e.piotrków.pl"- ,,nasze miasto.pl "foto: D. Śmigielski).

Robert Szala, 04.03.2019

Przejdź do galerii zdjęć

01.03.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

V PIOTRKOWSKI MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 2019

Już po raz piąty, wczoraj 01.III.2019, rozpoczynając się o godz. 17.00, odbył się V Piotrkowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kolejny już Marsz organizowany jest przez Klub Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Klub Historyczny im. gen. Roweckiego ps. ,,Grot", oraz organizację POBUDKA, oddział w Piotrkowie, której podstawowe hasło brzmi: Kościół-Szkoła-Strzelnica-Mennica. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, na Rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956, a następnie uformowano szyk marszowy, który przeszedł al. 3-go Maja, Plac Kościuszki, ul. Sieradzką na Rynek Trybunalski, ul. Grodzką i ul. Farną do kościoła p.w. św. Jakuba (Fara), gdzie po zakończeniu Marszu odbyła się Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. Poniżej przedstawiam przebieg Marszu na moich fotografiach.

Robert Szala, 02.03.2019

Przejdź do galerii zdjęć

17.02.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

,,Jeśli padam na kolana, to tylko przed Bogiem.." - gen. Stanisław Sojczyński "Warszyc"

W niedzielę 17 lutego, o godz. 11,00 Mszą świętą w kościele klasztoru oo. Franciszkanów w Radomsku rozpoczęły się uroczystości upamiętniające gen. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" w 72. rocznicę jego śmierci . Wzięli w niej udział kombatanci, Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele wojewody łódzkiego, władze miasta i powiatu radomszczańskiego, przedstawiciel IPN z Łodzi, prezes spółki PGE, przedstawiciel 9-tej Brygady WOT z Łodzi, harcerze, przedstawiciele stowarzyszeń i duża część patriotycznej społeczności Radomska. Po Mszy świętej, w obecności wielu pocztów sztandarowych uroczyście złożono kwiaty pod tablicą znajdującą się na murze ogrodzenia klasztoru, ku czci żołnierzy KWP zamordowanych 19.II.1947 roku na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi. Następnie uroczystości przeniosły się na Stary Cmentarz w Radomsku, pod pomnik żołnierzy KWP , tutaj wspólnie odmówiono modlitwę i odśpiewano nasz hymn Mazurek Dąbrowskiego , a następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia, oraz złożono wieńce i wiązanki kwiatów na grobie-pomniku żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.
"Jeśli padam na kolana - to tylko przed Bogiem. (...) Przemocą i kłamstwem jeszcze nikt nie osiągnął prawdziwej i trwałej władzy. Wasza władza pęknie jak bańka mydlana, a wasze dzieci i wnuki żyć będą z barbarzyńskim piętnem ich ojców i dziadków. Nadejdzie godzina zapłaty. Jeśli kiedykolwiek będą mnie wspominać, to nikt i nigdy nie będzie mógł o mnie powiedzieć, że byłem zdrajcą..."- te słynne słowa Stanisława Sojczyńskiego ,,Warszyca" przypomniał na cmentarzu prezes Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego ppłk Mieczysław Orzełek, który w kilku słowach przypomniał działalność Warszyca. My jego żołnierze dołożymy wszelkich starań, aby odnaleźć jego szczątki i aby pochować generała zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cześć generałowi Warszycowi, cześć jego żołnierzom - zakończył swoje przemówienie.
- Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych powinna być stale pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na pokolenia, a zwłaszcza zanoszona podczas lekcji historii i innych zajęć do młodego pokolenia. Niech młody człowiek choć odrobinę wybierze sobie z życiorysu takiego bohatera, a zupełnie inaczej będzie kształtował zwoje życie, w oparciu o mocne zasady, jak Bóg Honor i Ojczyzna - powiedziała Pani poseł na Sejm RP Anna Milczanowska. Poseł Anna Milczanowska zapowiedziała też, że od 1 marca 2019 roku, 9-ta Łódzka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej będzie nosiła imię gen. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca".
- Generał Stanisław Sojczyński, który od kilku miesięcy jest honorowym obywatelem Miasta Radomska, zasługuje na to miano. My, radomszczanie jesteśmy dumni, że na naszej ziemi żył ktoś taki jak gen. "Warszyc", że to tutaj walczono o wolną Polskę. To na naszych terenach powstało Konspiracyjne Wojsko Polskie, musimy o tym pamiętać - powiedział prezydent Radomska Jarosław Ferenc.
Była to piękna i wzruszająca uroczystość patriotyczna, tylko w ten sposób można uczyć naszą młodzież i przypominać starszym o miłości do naszej Ojczyzny.

Robert Szala, 17.02.2019

Przejdź do galerii zdjęć

06.02.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

ODZNACZENIE

Dnia 06.II.2019 roku, w Urzędzie Wojewody w Łodzi, na mocy postanowienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zostałem odznaczony przez wicewojewodę Karola Młynarczyka, srebrnym Krzyżem Zasługi RP. To zaszczytne wyróżnienie jest za całą moją działalność społeczną na przestrzeni wielu lat i jestem bardzo dumny, że ta moja praca została dostrzeżona i nagrodzona. Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy pomagali mi w tej działalności, bo to nie jest tak, że wszystko da się zrobić jednoosobowo, więc ,,część" tego odznaczenia na pewno im się też należy.

Dziękuję

Robert Szala, 06.02.2019

Przejdź do galerii zdjęć

29.01.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

SPOTKANIE W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

We wtorek 29.I.2019, w piotrkowskim IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stefana Roweckiego ps. "Grot" , bardzo ciekawy wykład dotyczący struktur wywiadowczych Konspiracyjnego Wojska Polskiego został przedstawiony przez pana Pawła Wąsa z Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, który zna te sprawy dogłębnie, bo od wielu lat zajmuje się tą tematyką. Dyrekcja szkoły świetnie zorganizowała to spotkanie z młodzieżą , aby pogłębić ich wiedzę na te do niedawna nieznane fakty o naszych bohaterach, którzy w tamtych trudnych czasach nie wahali się oddać życie za wolną Polskę. Na spotkanie przybyło zaproszonych wielu znakomitych gości, a wśród nich pani Danuta Kudyba długoletnia dyrektor IV LO, Maria Kubera z NSZZ Solidarność, Marian Makowski prezes koła ŚZŻAK w Piotrkowie Trybunalskim, Krzysztof Rawicki ŚZŻAK Gorzkowice radny powiatowy, Antoni Galiński z IPN Łódź koordynator prac Klubów ,,Grota" w rejonie łódzko-kaliskim, Adam Grabowski dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Krzysztof Czajkowski nauczyciel z LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, Zenon Puchała ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza, oraz pan Sebastian Wojtaś z ZSP nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim. Po wykładzie na temat Konspiracyjnego Wojska Polskiego nastąpiła druga część spotkania, w której odbyło się ciekawe przedstawienie patriotyczne w wykonaniu młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego i które wraz z młodzieżą przygotowała pani Bożena Kwiatkowska nauczycielka języka polskiego w tym liceum. Przedstawienie bardzo się podobało zgromadzonym i było nagradzane wieloma gromkimi brawami. Trzeba podziękować organizatorom za pracę, którą włożyli aby wszystko się tak świetnie udało, a jak było, można zobaczyć tutaj poniżej na moich fotografiach.

Robert Szala, 30.01.2019

Przejdź do galerii zdjęć

12.01.2019

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Opłatek w Radomsku

Tradycyjnie na początku nowego roku sympatycy i członkowie Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego spotkali się w Radomsku, aby złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Spotkanie odbyło się o godz. 11-tej w restauracji ,,Las", w Alejach Jana Pawła II. Wśród wielu zaproszonych gości była Pani Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Zygma, ks.kan. Stanisław Sikora, o.Edward z zakonu Franciszkanów. Rolę gospodarza pełnił Prezes Związku Byłych Żołnierzy KWP ppłk Mieczysław Orzełek. Ks. Kanonik Stanisław Sikora poprowadził krótką modlitwę, oraz wygłosił okolicznościową homilię, nawiązując do narodzenia Jezusa Chrystusa, następnie kilka słów powiedzieli Prezes Związku KWP ppłk Orzełek i v-ce Prezes Edmund Nowakowski. Po tej części oficjalnej podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia na nadchodzący rok. Przyjemnie jest się spotkać we wspólnym gronie przyjaciół, można powspominać tych co już odeszli, a jeszcze niedawno byli z nami i jak to wśród ludzi starszych, porozmawiać o swoich radościach, kłopotach i chorobach, tak jak to się robi w dużej rodzinie. Na stole był podany ,,typowy" poczęstunek czyli zupa grzybowa i ryba. Czas szybko zleciał, trzeba było się pożegnać... i do następnego spotkania. Poniżej moja foto-relacja z tego spotkania.

Robert Szala, 13.01.2019

Przejdź do galerii zdjęć

11.11.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

W Piotrkowie Trybunalskim świętowaliśmy 100 lat wolnej Polski

Piotrków Trybunalski świętował dziś uroczyście setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 16:00 Mszą świętą w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w kościele oo. Bernardynów, a przewodniczył jej ks. bp Ireneusz Pękalski. Wzięli w niej udział samorządowcy, żołnierze, kombatanci, parlamentarzyści, poczty sztandarowe stowarzyszeń i szkół, oraz wielu mieszkańców naszego miasta. Po eucharystii uroczystości przeniosły się przed pomnik Grobu Nieznanego Żołnierza. Tutaj przemówienie do tłumie zebranych mieszkańców wygłosił prezydent Krzysztof Chojniak. Niech zawsze na dźwięk słowa "Polska" nasze serca biją w jednym rytmie, a drogi, którymi podążamy - nawet jeśli będą różne - niech prowadzą do tego samego celu, czyli pomyślności Rzeczpospolitej - powiedział prezydent Piotrkowa. Następnie został odczytany Apel Poległych, a żołnierze 25. Brygady Kawalerii z Tomaszowa Mazowieckiego uczcili ich pamięć salwą honorową. Po tym nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie uformowano uroczysty pochód, który przeszedł najważniejszymi ulicami miasta: Słowackiego, Sienkiewicza, Narutowicza, Al. Piłsudskiego aż do obelisku poświęconego Departamentowi Wojskowemu Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionom Polskim. Uwieńczeniem uroczystości był koncert Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej pod hasłem "100 lat Niepodległości" i pokaz sztucznych ogni. To tylko najważniejsza część obchodów, które będą jeszcze trwać w Piotrkowie Trybunalskim. W ten zamglony wieczór postawiłem też biało-czerwone znicze na pomniku Żołnierzy Wyklętych 1944-1956, oni też walczyli o niepodległą Polskę.

Przedstawiam tu moje fotografie z przebiegu uroczystości, ale też foto z Internetu ( z portali : ,,piotrków.pl" -,,e.piotrków.pl"- ,,nasze miasto.pl ")

Robert Szala, 11.11.2018

Przejdź do galerii zdjęć

07.11.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Stanisław Sojczyński "Warszyc" honorowym obywatelem miasta Radomska

Generał brygady Stanisław Sojczyński pseudonim "Warszyc" został honorowym obywatelem miasta Radomska. Taką decyzję podjęli miejscy radni jednogłośnie na sesji, która odbyła się 28 września. W tej sprawie pozytywny wniosek wydała też stosowna Kapituła, która opiniuje w sprawach nadania Medali Miasta Radomska i tytułów Honorowych Obywateli Miasta. Gen. bryg. Stanisław Sojczyński ps. "Warszyc" to organizator i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej pełnił funkcję zastępcy komendanta Obwodu Radomsko AK. Dowodził I batalionem 27 pułku piechoty AK w czasie akcji "Burza". Odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 2010 roku odsłonięto pomnik poświęcony pamięci KWP i Stanisława Sojczyńskiego, oraz innych żołnierzy "Warszyca" poległych w latach 1945-1955. To szósta osoba, która otrzymała takie pośmiertne odznaczenie. Przypomnijmy, honorowymi obywatelami naszego miasta są: Jan Paweł II, Tadeusz Różewicz, Stanisław Różewicz, Józef Piłsudski, oraz Jerzy Semkow. Na uroczystości w dniu 6-go listopada 2018 do Urzędu Miasta zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele władz miasta z Prezydentem Miasta na czele, starosta radomszczański Beata Pokora, poseł Anna Milczanowska i poseł Krzysztof Maciejewski, oraz kombatanci z Prezesem KWP ppłk. Mieczysławem Orzełkiem i kpt. Józefem Stachurą. Przybyli też członkowie Zarządu Głównego Związku byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Nie zabrakło również wielu przedstawicieli organizacji kombatanckich i harcerzy. Portret Stanisława Sojczyńskiego odsłonił ppłk Mieczysław Orzełek, prezes Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. - Mówi się, że człowiek tak długo żyje, jak długo trwa po nim pamięć. O Tobie, generale, pamięć będzie trwać wieki - mówił chwilę później Mieczysław Orzełek. Podkreślił również, że obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości stały się okazją do wspominania tych, którzy nie godzili się na warunki władzy narzuconej przy pomocy sowieckich bagnetów. Ziemia radomszczańska wydała dziesiątki bohaterów, a wśród nich trzech generałów Wojska Polskiego. Radomszczanie pamiętają o ich czynach, a władze miasta dbają o zachowanie pamięci o tych, którzy za naszą wolność zapłacili życiem... powiedział. Jedną z takich osób był Stanisław Sojczyński ps. Warszyc. Cześć jego Pamięci !

Robert Szala, 07.11.2018

Przejdź do galerii zdjęć

13.10.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

ROCZNICA ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA GROBU-POMNIKA KWP w RADOMSKU

W sobotę 13.X.2018 w Radomsku uroczyście uczczono 22-gą rocznicę odsłonięcia i poświęcenia Grobu - Pomnika Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego na Starym Cmentarzu. Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem krótką modlitwą, poprowadzoną przez księdza z parafii Św. Lamberta, następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia , a Pani Zenona Cyran, sekretarz Zarządu Głównego KWP przedstawiła historię powstania tego pomnika. Na uroczystość przybyły liczne poczty sztandarowe. Po przemówieniach, wieńce i wiązanki kwiatów złożyli m.in. kombatanci AK i KWP z płk Zbigniewem Zielińskim i ppłk Mieczysławem Orzełkiem na czele, delegacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau, poseł Anna Milczanowska, radny sejmiku wojewódzkiego Stanisław Witaszczyk, prezydent miasta Radomska Jarosław Ferenc z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Arturem Wernerem, delegacja organizacji Strzelec i inne delegacje. Następnie uroczystości przeniosły się do radomszczańskiego Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia a wśród nich bardzo osobiste wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej i sowieckiej przedstawili płk Zieliński, i ppłk Orzełek, piękne słowa o miłości do naszej Ojczyzny powiedziała pani poseł Milczanowska, oraz pan wojewoda łódzki prof. Rau, i prezes IPN w Łodzi pan dr. Dariusz Rogut, a także prezydent miasta Radomska Jarosław Ferenc, który wspomniał też o gen. Stanisławie Sojczyńskim "Warszycu", twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który od niedawna jest Honorowym Obywatelem Miasta Radomska. Następnie przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych płk Demediuk uroczyście wręczył medale PRO PATRIA (dla Ojczyzny) - to ministerialne odznaczenie cywilne, przyznawane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medal został ustanowiony został w 2011 roku. Medal PRO PATRIA przyznawany jest osobom i instytucjom "za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce, o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej". Medale PRO PATRIA otrzymali: Cyran Zenona, Goszczyński Ksawery, Kabat Zenon, Klamut Kazimierz, Kossowski Stanisław, Lamecki Wacław, Nowakowski Edmund, Milczanowska Anna, Stachura Józef, Szala Robert, Szczepański Eugeniusz, Zaskórski Wiktor. W imieniu odznaczonych za to uhonorowanie medalem Pro Patria, podziękował vice prezes Zarządu Głównego KWP pan Edmund Nowakowski. Na koniec uroczystości radomszczańscy poeci odczytali swoje wiersze o niepodległości, napisane specjalnie na tą uroczystość i zebrali gromkie brawa od uczestników. Następnie w salce obok, można się było tradycyjne poczęstować kawą i ciasteczkami. Była to bardzo ciekawa i piękna uroczystość patriotyczna, jakże potrzebna w czasach kiedy nasze polskie wartości musimy od nowa kultywować i ciągle przypominać, bo niektórzy o tym zapominają, albo chcą je wymazać z pamięci Polaków. Na uroczystości byli przedstawiciele lokalnej prasy i TV.

Przedstawiam tu moje fotografie z przebiegu uroczystości, ale też foto z Internetu (z portali ,,nasze miasto.pl, radomsko.24, radomsko.pl)

Robert Szala, 15.10.2018

Przejdź do galerii zdjęć

30.09.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Msza Św. za żołnierzy 25PP i 25 PP AK

Jak co roku, wczoraj tj.30.IX.2018 o godz. 10.00 w kościele pod wezwaniem Św. Jacka i Św. Doroty w Piotrkowie Trybunalskim, z inicjatywy Pani kpt. Wacławy Kamieńskiej ps. ,,Wacik" z Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło nr 1, córki oficera WP z 25 Pułku Piechoty w Piotrkowie, odbyła się uroczysta Msza Św. ku czci żołnierzy 25 Pułku Piechoty WP i 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Mszę Św. koncelebrował i wygłosił piękna homilię proboszcz tej Parafii, ksiądz kanonik Franciszek Haber, kościół wypełnili wierni a wśród nich kombatanci, harcerze ZHR, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak, Starosta Piotrkowski Stanisław Cubała, Radny Miasta Grzegorz Lorek. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, oraz III-go Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim. Ta coroczna uroczystość jest organizowana na pamiątkę tzw. dnia Święta 25-go Pułku Piechoty stacjonującego przed II-gą wojną światową w Piotrkowie, a był obchodzony przed wojną bardzo uroczyście z mieszkańcami Piotrkowa, w dniu 28-go września. A dlaczego ta wczorajsza uroczystość odbywa się akurat w tym kościele, otóż 25 Pułk Piechoty stacjonujący w Piotrkowie, miał swój kościół garnizonowy najpierw w kościele Farnym, jednak stwierdzono, że jest tam za mało miejsca i przeniesiono się do kościoła Św. Jacka i Św. Doroty, stąd jakby historycznie te uroczystości rocznicowo-pamiątkowe od lat odbywają się w tym kościele. Była to piękna uroczystość religijno-patriotyczna, bardzo potrzebna aby połączyć nasz podzielony Naród, ucząca naszą młodzież miłości do naszych polskich wartości ale też przypominająca starszym, że tylko w jedności siła naszej Polskości, naszego Narodu, bo europejczykami jesteśmy od zawsze i nikt nas do Europy nie musiał zapisywać. Jeszcze raz chcę bardzo podziękować inicjatorce tych corocznych uroczystości Pani Wacławie Kamieńskiej i życzę jej dużo, dużo zdrowia - a musicie Państwo wiedzieć, że Pani Wacława ma 96 lat, tak proszę Państwa .. rocznik 1922 ! Serdecznie pozdrawiam i będę czekał do następnego roku, do następnej uroczystości zorganizowanej przez Panią Wacławę -Szczęść Boże.

Zamieszczam kilka moich fotografii z tej uroczystości.

Robert Szala, 01.10.2018

Przejdź do galerii zdjęć

19.07.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Por. Teodor Starostecki awansowany na stopień kapitana WP.

Dnia 19.VII.2018 roku w Urzędzie Miasta Radomsko odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania na stopień kapitana Wojska Polskiego, porucznikowi Teodorowi Starosteckiemu, żołnierzowi Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Akt mianowania został nadany przez Ministra Obrony Narodowej. Wręczenia aktu mianowania w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonali przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień z Tomaszowa Mazowieckiego w obecności prezydenta miasta Radomsko i kolegów z organizacji kombatanckich. Wręczono też wiązanki kwiatów i prezenty. Teodor Starostecki urodził się w 1927 roku. W maju 1944 roku, jako 17-letni chłopiec wstąpił w szeregi Armii Krajowej, w której działał do stycznia 1945 roku. Od maja 1945 do lutego 1947 roku działał w szeregach Konspiracyjnego Wojska Polskiego pod pseudonimem "Gawron". Kpt. Teodor Starostecki jest odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi w obronie niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego w latach 1939-1956, które otrzymał w 2016 roku, otrzymał również odznaczenie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski w 2017 roku. Ponadto odznaczony jest również Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, Krzyżem Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Odznaką "Akcja Burza", Odznaką Weterana Walki o Niepodległość. Gdy powstały organizacje Światowy Związek Żołnierzy AK i Związek Byłych Żołnierzy KWP wstępuje do nich i jest do dzisiaj czynnym członkiem, mimo swojego wieku jest członkiem pocztu sztandarowego. Życzymy dużo zdrowia panu kapitanowi.

Robert Szala, 19.07.2018

Przejdź do galerii zdjęć

12.05.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Bąkowa Góra 12.V.2018 72-ga rocznica mordu.

Dnia 12.V.2018 . jak co roku, spotkaliśmy się na uroczystej Mszy św. przy grobie ofiar bestialskiego mordu 12-tu podkomendnych ,,Warszyca", którzy po parodii sądu komunistycznego zostali zamordowani w Radomsku, a następnie przewiezieni ciężarówką i porzuceni w dawnej poniemieckiej ziemiance w lesie przy Bąkowej Górze.. to już 72-ga rocznica tego mordu, lecz uczucia są ciągle żywe, nawet dla ludzi, którzy urodzili się wiele lat po tym wydarzeniu, ale gdy czyta się opis w jakim stanie były ciała zamordowanych .. jak ich męczyli.. to nasuwa się pytanie czy sprawcami byli ludzie czy zwierzęta, choć i wśród zwierząt panują jakieś zasady. Uroczystości rozpoczęły się około godz. 11-tej gdy ppłk Mieczysław Orzełek wręczył statuetkę ,,Orzełka Warszyca" posłowi na Sejm RP panu Antoniemu Macierewiczowi, następnie udekorował za zasługi i pomoc kombatantom z Konspiracyjnego Wojska Polskiego Oddziału Piotrkowskiego, krzyżami złotymi KWP, harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej - phm.Jakub Delong i ćwik Mateusz Kubiak. Od wielu lat zawsze przychodzili z pomocą kombatantom, stanowią poczet sztandarowy Oddziału Piotrkowskiego KWP, gdyż wiek i zdrowie nie pozwalają, aby ci starsi ludzie mający ok. 90 lat mogli dźwigać sztandar, i stać długi czas na uroczystościach, choć pewnie by chcieli, ale niestety, przemijanie nie zna litości. Następnie rozpoczęła się na cmentarzu polowa Msza św. koncelebrowana przez ks. płk. z Dyw. Lotn. i proboszcza z Bąkowej Góry, po której okolicznościowe przemówienia wygłosili poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz, prezes KWP ppłk. Mieczysław Orzełek i były minister ds. kombatantów płk. Zbigniew Zieliński, który jak zawsze barwnie i ciekawie opowiedział o swoich przeżyciach z okresu wojny 1939 i okupacji hitlerowskiej, po nich przy grobie pomordowanych przyszedł czas na Apel Pamięci, salwę honorową kompanii wojska 7-go Dywizjonu Lotniczego z Tomaszowa Mazowieckiego oraz złożenie wieńców i wiązanek na mogile poległych, przez zgromadzonych licznie przedstawicieli organizacji kombatanckich i strzeleckich, przedstawicieli samorządów, duchowieństwa, członków IPN-u, spółek Skarbu Państwa m.in. prezes PGE dr Krzysztof Domagała i dyrektor kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, policji państwowej, straży pożarnej, harcerzy, młodzieży szkolnej, klubów "Gazety Polskiej", związku narodowców z ONR i wielu przedstawicieli społeczeństwa, którzy chcieli zamanifestować swoje przywiązanie do Polskości i oddać hołd zamordowanym bohaterom. W uroczystości, jak zawsze wzięło udział wiele pocztów sztandarowych, kombatanckich, szkolnych, strażackich, harcerskich, samorządowych i innych. Uroczystą oprawę zapewniła orkiestra OSP w Ręcznie. Po uroczystościach na cmentarzu, obok dawnej szkoły podstawowej w Bąkowej Górze , była serwowana tzw. wojskowa grochówka z ,,wkładką", przygotowana przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który wiele pomógł w przygotowaniu tej uroczystości. Głównymi organizatorami uroczystości był Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy KWP Zarząd Główny w Radomsku, Urząd Gminy w Ręcznie i posłanka na Sejm RP Anna Milczanowska, a honorowy patronat nad obchodami 72-giej rocznicy objął poseł Antoni Macierewicz. Te uroczystości na Bąkowej Górze co roku przyciągają wielu Polaków chcących uczcić tych bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. To jest wielka manifestacja patriotyzmu i to jest potrzebne, aby pobudzić uczucia Polaków, a w szczególności aby uczyć naszą młodzież i przypominać im gdzie są nasze Polskie korzenie.

Robert Szala, 14.05.2018

Przejdź do galerii zdjęć

03.05.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI - 3.V.2018

Uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęły się od Mszy świętej odprawionej w miejskim amfiteatrze w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli przed kościół oo. Bernardynów, gdzie na jego ścianie jest umieszczona w roku 1916-tym tablica upamiętniająca to wydarzenie. Pod tą tablicą każdego roku 3-go maja są składane wieńce i kwiaty - tak było i w tym roku, najpierw Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak wygłosił okolicznościowe przemówienie, następnie delegacje samorządowców, organizacji kombatanckich ,piotrkowskich szkół oraz społeczeństwo Piotrkowa złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod tą tablicą. Była to patriotyczna uroczystość , a że pogoda dopisała w tym dniu, to na te uroczystości licznie przybyli mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Jak zwykle oddział piotrkowski Konspiracyjnego Wojska Polskiego wystawił poczet sztandarowy, oraz złożyliśmy wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą 3 Maj.

Robert Szala, 05.05.2018

Przejdź do galerii zdjęć

11.04.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Spotkanie w Radomsku

Dnia 11.IV.2018 roku spotkaliśmy się w Radomsku, w siedzibie Zarządu Głównego KWP na tradycyjnym święconym jajku wielkanocnym. Tego roku frekwencja ,,na jajku" nie dopisała, większość z zaproszonych, na czele z Prezesem płk. Mieczysławem Orzełkiem zmogła choroba. Mimo radości ze spotkania, każdy rozglądał się .. kogo i dlaczego nie ma. Spotkanie poprowadził v-ce prezes Zarządu Edmund Nowakowski , przy tej okazji spotkania omówiliśmy bieżące i najbliższe sprawy jakie musimy podjąć w naszej działalności. Po poczęstunku i spędzeniu razem kilku godzin rozjechaliśmy się, życząc sobie zdrowia i spotkania następnym razem.

Robert Szala, 12.04.2018

Przejdź do galerii zdjęć

26.03.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Konferencja historyczna pt. "Żołnierze Niezłomni - Przywróćeni Pamięci. Podziemie antykomunistyczne na ziemi piotrkowskiej w latach 1945-1956"

Wielu uczestników, w tym Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau, zebrało się 26 marca 2018 r. na konferencji historycznej pt. "Żołnierze Niezłomni - Przywróceni Pamięci. Podziemie antykomunistyczne na ziemi piotrkowskiej w latach 1945-1956", która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim. Konferencja zorganizowana przez ZSP nr 4 w Piotrkowie oraz łódzki Oddział IPN miała m.in. na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych działających na ziemi piotrkowskiej, którzy po II wojnie światowej nie pogodzili się z narzuconą przez sowietów władzą komunistyczną. W związku z tym przybyli wysłuchali referatów przygotowanych przez Jacka Pawłowicza - dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, dr Dariusza Roguta - dyrektora łódzkiego Oddziału IPN oraz jego pracowników: dr Tomasza Toborka, dr Joanny Żelazko i Pawła Wąsa, a także Roberta Rudnickiego z ZSP nr 4 w Piotrkowie.Spotkanie cieszyło się dużą popularnością, a wśród gości byli m.in. Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, szef piotrkowskiej delegatury Kuratorium Tomasz Trzaskacz, komendant Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie podinspektor Krzysztof Mikułowski, dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie ppłk Krzysztof Mrówczyński, nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków Wojciech Badura, kierownik Referatu Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Radosław Kaczmarek, przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. To jedno z wielu spotkań poświęconym tej nieznanej dotychczas części naszej polskiej tragicznej historii najnowszej, bardzo potrzebne są takie konferencje, w której uczestniczy młodzież.

Robert Szala, 26.03.2018

Przejdź do galerii zdjęć

04.03.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim - 4.III.2018 rok.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest ustanowiony przez Sejm PR na dzień 1-wszy marca, lecz w tym roku w Piotrkowie uroczystości ku czci tych bohaterów odbyły się 4-go marca. O godz. 10,00 w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Śląskiej została odprawiona uroczysta Msza św. którą poprowadził, oraz wygłosił jak zawsze wspaniałą, patriotyczną homilię ks. kan. Roman Czermański. Po Mszy św. orkiestra, która prowadziła kolumnę wielu pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości przemaszerowały w okolice ronda Żołnierzy Wyklętych, gdzie zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia, które wygłosili, wice prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek i Poseł na Sejm RP, Antoni Macierewicz, następnie delegacje i przedstawiciele różnych środowisk, szkół i związków złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych - bohaterów antykomunistycznego podziemia lat 1944-1956. Uroczystości zakończył VI-ty Bieg Tropem Wilczym, którego uczestnicy mieli do pokonania 1963 metry. Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka", którego zamordowano właśnie w tym roku. Bieg tradycyjnie wystartował z okolic ronda w kierunku stadionu miejskiego "Concordia", wzdłuż ulicy Żwirki, oraz przez park im. ks. I. Poniatowskiego, a meta była koło wyjścia z parku. Wszyscy uczestnicy zostali udekorowani medalami Biegu i upominkami. Ta piękna uroczystość religijno-patriotyczna zakorzeniła się na stałe w corocznych uroczystościach w Piotrkowie Trybunalskim, gromadzi dużą część społeczeństwa i jest bardzo potrzebna, aby przypominać o naszych bohaterach i uczyć patriotyzmu do naszej Ojczyzny, szczególnie naszą młodzież, bo oni jak dorosną, muszą przekazać to swoim dzieciom.

Robert Szala, 04.03.2018

Przejdź do galerii zdjęć

20.01.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

OPŁATEK W RADOMSKU 2018

Jak co roku członkowie i sympatycy Konspiracyjnego Wojska Polskiego spotkali się w Radomsku, aby złożyć sobie życzenia i podzielić się tradycyjnie opłatkiem. Spotkanie odbyło się dnia 20.I.2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego KWP. Przybyło też wielu zaproszonych gości. Spotkanie otworzył słowem wstępnym prezes Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego ppłk Mieczysław Orzełek, po nim głos zabrał zaproszony Ojciec z Zakonu Franciszkanów w Radomsku, poprowadził krótką modlitwę oraz wygłosił okolicznościową homilię, nawiązując do narodzenia Jezusa Chrystusa i dalszym ciągiem zdarzeń z tym związanych, oraz jakie nauki są z tego płynące dla nas. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia. Przyjemnie jest się spotkać we wspólnym gronie po dłuższym okresie, można powspominać tych co już odeszli, a jeszcze niedawno byli z nami i jak to wśród ludzi starszych porozmawiać o swoich radościach, kłopotach i chorobach, jak w dużej rodzinie. Za rok znowu się spotkamy na ,,opłatku", w jakim gronie - jeden Bóg raczy wiedzieć. Do zobaczenia. Przedstawiam moją fotorelację z tego spotkania.

Robert Szala, 22.01.2018

Przejdź do galerii zdjęć

11.11.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dziś, 11-go listopada obchodzimy 99-tą rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wtedy w 1918 roku, po 123 latach życia w niewoli, polski Naród zaistniał ponownie na mapie Europy. Piotrkowianie, jak co roku tak i tym razem licznie zgromadzili się podczas oficjalnych obchodów Święta Niepodległości. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej w kościele oo. Bernardynów odprawionej w intencji Ojczyzny. Po eucharystii wszyscy zebrani przeszli pod pomnik Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej odegrano hymn państwowy, przy dźwiękach którego żołnierze z Kompanii Honorowej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego wciągnęli polską flagę na maszt. Następnie przyrzeczenie złożyli strzelcy z Jednostki Strzeleckiej "Strzelec" im. Józefa Piłsudskiego. Po uroczystym apelu, okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. - Przy okazji dzisiejszego Święta przywołujemy pamięcią wydarzenia, które rozgrywały się w naszym mieście 100 lat temu. 15 października, po nabożeństwie w Farze uformowany pochód przeszedł na ten właśnie plac, który wtedy, na cześć naczelnika Insurekcji, piotrkowianie nazwali imieniem Tadeusza Kościuszki - przypominał prezydent. - Dzisiaj gromadzimy się w tym samym miejscu, w niepodległej Polsce, by cieszyć się z wolności i jej owoców, które dostrzec możemy przemierzając Rzeczpospolitą i nasz osiemsetletni Piotrków. Te dokonania świadczą o tym jak pojmujemy nowoczesny patriotyzm, przejawiający się między innymi wspólną pracą dla dobra Polski i dla Piotrkowa - mówił Krzysztof Chojniak. Po przemówieniu prezydenta odbył się uroczysty apel poległych, po którym kompania honorowa 25 Brygady Kawalerii oddała salwę honorową. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza, które pokryły teren wokół grobu. Tego dnia odbyły się też liczne imprezy towarzyszące naszemu radosnemu świętu.

Robert Szala, 11.11.2017

Przejdź do galerii zdjęć

03.09.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

OBROŃCOM GÓR BOROWSKICH 1939 r.

Dzisiaj w niedzielę (03.IX.2017r) o godz. 10,00, w Borowej (Łódzkie), w uroczystościach związanych z upamiętnieniem 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej obrony Gór Borowskich w pierwszych dniach II wojny światowej było bardzo patriotycznie. Pamięć poległych tam ponad 600 polskich żołnierzy uczczono w miejscu gdzie znajduje się pomnik Obrońców Gór Borowskich 1939 r. Uroczystości w Borowej odbywały się pod patronatem MON. Zgromadzeni wzięli udział w uroczystej Mszy Św. polowej, odczytano apel poległych, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty pod pomnikiem. W uroczystościach wzięli udział posłowie i senatorowie RP, samorządowcy, kombatanci, harcerze, organizacje patriotyczne, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, młodzież szkolna, kompania honorowa wojska polskiego z 25-tej Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Jak co roku na tej uroczystości licznie zgromadziło się społeczeństwo, mimo złej pogody. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Gminy Wola Krzysztoporska oraz minister Obrony Narodowej RP pan Antoni Macierewicz, który podkreślił znaczenie silnej armii - "Polska musi mieć armię, która będzie w przyszłości zdolna sama obronić naszą Ojczyznę. To jest warunek wpisany w Konstytucję RP".

To była wielka uroczystość patriotyczno-religijna umacniająca naszą wolę jedności narodowej i tej siły, która wyrasta ze wspólnego myślenia i działania całego Narodu Polskiego, tylko to w przyszłości może nam dać zdolność do obrony niepodległości państwa polskiego.

Bitwa pod Borowską Górą była jedna z największych w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. i przez niektórych nazywana jest "Piotrkowskimi Termopilami". Walki w okolicach trzech wzniesień (279 m n.p.m) o nazwie Góry Borowskie, trwały od 2 do 5 września 1939 r. W tym czasie żołnierze z 2. Pułku Piechoty Legionów dowodzonego przez płk. Ludwika Czyżewskiego, 301. Batalionu Czołgów mjr Edmunda Karpowa oraz z 7. Batalionu Grupy Operacyjnej Piotrków gen. bryg. Wiktor Thommee stawiali opór niemieckiego 16. Armijnego Korpusu Pancernego. W obronie Gór Borowskich zginęło 663 polskich żołnierzy, w tym co najmniej 16 oficerów.

Robert Szala, 03.09.2017

Przejdź do galerii zdjęć

13.05.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Uroczystości w Bąkowej Górze

W sobotę 13 maja 2017 roku, na cmentarzu w Bąkowej Górze odbyły się obchody 71. rocznicy mordu jakiego dokonali w maju 1946 roku w Radomsku, funkcjonariusze komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa na 12 żołnierzach Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Mszę św. w intencji zamordowanych żołnierzy koncelebrowali ksiądz kanonik Andrzej Kuliberda i proboszcz parafii w Bąkowej Górze ksiądz Tadeusz Ściebura. Wzruszającą i wielce patriotyczną homilię wygłosił ks. kanonik Kuliberda . Po Mszy św. okolicznościowe przemówienia wygłosili: prezes Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego ppłk. Mieczysław Orzełek, niezwykle poruszające wspomnienia z tamtego okresu jego działalności w podziemiu antykomunistycznym, opowiedział były minister ds. kombatantów płk. Zbigniew Zieliński, po nim głos zabrały głos posłanki na Sejm RP Anna Milczanowska i Małgorzata Janowska. Następnie odbył się Apel Poległych i złożenie wieńców i kwiatów na grobie zamordowanych żołnierzy KWP. W uroczystościach wzięli udział kombatanci z rodzinami, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji samorządowych i społecznych , kombatanckich, poczty sztandarowe, delegacje szkół , policji i straży pożarnej, harcerzy, organizacji Strzelec, przedstawiciele PGE, i wielu chętnych , którzy przyjechali na tą patriotyczną uroczystość z różnych części naszego kraju. Po uroczystościach, przybyli goście udali się na teren byłej szkoły podstawowej gdzie poczęstowano wszystkich żołnierską grochówką.

Robert Szala, 14.05.2017

Przejdź do galerii zdjęć

26.02.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Cześć i chwała bohaterom!

W niedzielę, 26 lutego 2017 roku, Piotrków Trybunalski po raz kolejny uczci Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który Sejm RP w dniu 03.II.2011 roku, na wniosek prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ustanowił dzień 1-wszy marca, jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Aby umożliwić przybycie większej ilości obywateli naszego miasta chętnych do uczestniczenia w uroczystościach, zdecydowano o przeniesieniu tych uroczystości na 26.II. 2017 - (26-ty to niedziela, a 1-wszy to środa).

Przypomnę, że w tym roku to już 11-ta rocznica odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzom Wyklętym 1944-1956 w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to pierwsza taka nazwa ronda /ulicy uchwalona przez Radę Miasta w Polsce ( Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn.24.III.2004r) i pierwszy w Polsce pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym 1944-1956, jaki powstał ( odsłonięcie i poświęcenie pomnika w dn. 28.X.2006r) - to było wiele lat przed Ustawą Sejmu RP z dn. 03.II.2011 - powinno się ten fakt rozpropagować, to jest powód do dumy dla naszego miasta.

Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych rozpoczną się uroczystą eucharystią, która o godz. 10.00 odprawiona zostanie w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Śląskiej. Następnie poczty sztandarowe oraz przybyli goście przemaszerują z orkiestrą na czele, w okolice ronda Żołnierzy Wyklętych. Tutaj zaplanowano okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wieńców i kwiatów pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą bohaterów antykomunistycznego podziemia lat 1944-1956.

W tym dniu, uroczystości zakończy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Uczestnicy będą mieli do pokonania 1963 metry. To symboliczny dystans, który jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka", który został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w 1963 roku. Biegacze wystartują z okolic ronda Żołnierzy Wyklętych w kierunku stadionu miejskiego "Concordia". Na stadionie uczestnicy pokonają jedno okrążenie po bieżni. Powrót odbędzie się chodnikiem wzdłuż ulicy Żwirki. Następnie biegacze skręcą w pierwszą bramę do parku i po wytyczonych alejkach podążą do mety.

Zapisy na bieg będą prowadzone od godz. 9.00, a liczba miejsc jest ograniczona do 450. Poniżej jest zamieszczony "regulamin biegu".
Te uroczystości co roku są wielką manifestacją patriotyzmu i pamięci o tamtych bohaterach.

Napis na tablicy pomnika Żołnierzy Wyklętych:

Tym, którzy pragnęli wolnej i niepodległej Polski 1944-1956
ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Bohaterom z ugrupowań podziemia antykomunistycznego AK, WiN, KWP, NZW, NSZ oraz bezimiennym, którzy cierpieli lecz mieli odwagę mówić prawdę, bo wolna Polska była dla nich najwyższym celem i wartością.
Piotrków Tryb. 2006r Rodacy

Robert Szala, 26.02.2017

Przejdź do galerii zdjęć

19.02.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

70-ta rocznica śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. ,,Warszyc"

W niedzielę 19.II.2017 o godz. 11,00 mszą świętą w Kościele Ojców Franciszkanów w intencji gen. Sojczyńskiego i jego żołnierzy rozpoczęły się uroczystości 70-tej rocznicy zamordowania gen.Sojczyńskiego w 1947 roku przez UB w Łodzi. W uroczystościach wziął udział minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, parlamentarzyści RP, władze miasta, powiatu, stowarzyszenia i wielu zaproszonych gości, oraz kompania honorowa WP i wiele pocztów sztandarowych, mieszkańcy Radomska . W niedzielnych uroczystościach udział wziął syn gen. Sojczyńskiego wraz z rodziną.

W homilii gwardian klasztoru Zdzisław Tamioła zwrócił uwagę, że gen. Sojczyński i jego żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego ponieśli najwyższą cenę za swoje przekonania i prawdę, oddali swoje życie po to, aby można było dziś budować życie na prawdzie i miłości i tego nam nie wolno zaprzepaścić!

Po zakończeniu mszy dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który stanął w Radomsku w 2010 roku.

Tylko Polska sprawiedliwa może być Polską silną, tylko Polska sprawiedliwa może zbudować silną armię i zagwarantować niepodległość - mówił w niedzielę przy pomniku KWP minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Minister wyraził przekonanie, że Polacy to wszystko zawdzięczają Żołnierzom Wyklętym, którzy nigdy nie złożyli broni. Jak mówił, ich wartości najlepiej zrealizujemy wychowując młode pokolenie w tradycji Niezłomnych, w pracy na rzecz ojczyzny, nazywając ich imionami polskie oddziały wojskowe.

Zwracając się do młodzieży szef MON podkreślił, że pamięć o takich ludziach jak gen. Sojczyński i jego żołnierze jest naszym obowiązkiem. Jak mówił, należy pamiętać o "Warszycu", Konspiracyjnym Wojsku Polskim, "Łupaszce", "Ogniu", "Ince", o setkach dowódców, dziesiątkach tysięcy żołnierzach tych, którzy po 1945 roku walczyli z bronią w ręku, aby uniemożliwić zhołdowanie Polski przez sowietów.

Głos zabrał też prezes Związku Byłych Żołnierzy KWP ppłk Mieczysław Orzełek, który nakreślił działalność żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Odczytano uroczysty Apel Poległych a kompania honorowa WP oddała trzykrotną salwę.

Następnie delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

Była to piękna, patriotyczna uroczystość, umacniająca nasze polskie umiłowanie do Ojczyzny i wolności.

Wieczorem w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Robert Szala, 20.02.2017

Przejdź do galerii zdjęć

14.01.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Opłatek, Radomsko - 14.01.2017

Dnia 14.I.2017 roku o godz. 11-tej w Radomsku, jak co roku, odbył się tzw. Opłatek, czyli uroczyste spotkanie członków Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z duchowieństwem i władzami miasta, oraz członkami stowarzyszeń patriotycznych i sympatykami Związku - jak było, pokazuję na moich fotografiach.

Robert Szala, 15.01.2017

Przejdź do galerii zdjęć

2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

PIOTRKÓW TRYB. - 2017

Od kilku lat naszemu Oddziałowi KWP Piotrków Trybunalski służą wszelką pomocą harcerze z drużyny piotrkowskiej Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, jesteśmy już ludźmi ,, wiekowymi" i wiele czynności nie możemy wykonywać sami - potrzebna nam pomoc, o którą poprosiliśmy harcerzy z ZHR, zgodzili się bez problemu i od tego czasu starają się nam pomagać w miarę swoich możliwości ,przyjęli też za swojego patrona bohaterskich żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego i z dumą noszą na uroczystościach nasz sztandar, a na rękawach swoich mundurów emblemat KWP/ZHR - dziękujemy im bardzo !

Robert Szala - sekr. Oddziału KWP Piotrków Trybunalski, 2017

Przejdź do galerii zdjęć

11.11.2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

11.XI.2016 - Rocznica odzyskania niepodległości Polski

W tym dniu, jak co roku o godz. 10,00 uczestniczyliśmy razem ze społeczeństwem Piotrkowa Trybunalskiego w uroczystej Mszy św. w kościele klasztoru o.o. Bernardynów, a następnie po przemówieniu Prezydenta miasta, złożyliśmy wiązankę kwiatów od Związku Byłych Żołnierzy KWP na grobie Nieznanego Żołnierza. Odwiedziliśmy też pomnik Żołnierzy Wyklętych 1944-1956. W ten zimny listopadowy wieczór , zapaliłem świece przy oknie na tradycyjnym świeczniku pamiętającym Księstwo Warszawskie (1807-1815), kiedy to my Polacy po trzech rozbiorach, mieliśmy wtedy znowu nadzieję na odzyskanie niepodległości, niestety musieliśmy jeszcze czekać i krwawić przez ponad 100 lat, aby się spełniło.

Robert Szala - 11.XI.2016

Przejdź do galerii zdjęć

22 maja 2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

MAGDALENÓW - 22.V.2016

Dnia 22.V.2016 roku uczestniczyliśmy z naszym sztandarem w miejscowości Magdalenów niedaleko Szczercowa w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci kaprala Antoniego Stefaniaka ps. ,,Sęp", żołnierza AK, ROAK i KWP, który zginął 22 maja 1946 roku w zasadzce UB i MO. To jeden z Żołnierzy Wyklętych oddających wtedy życie za wolną i niepodległą Polskę. Cześć jego pamięci!

Robert Szala, Piotrków Trybunalski 23.V.2016

Przejdź do galerii zdjęć

07 maja 2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

BĄKOWA GÓRA - 07.V.2016
UROCZYSTOŚCI 70-tej ROCZNICY MORDU ŻOŁNIERZY KWP, PRZEZ UB

W sobotę 7-go maja, o godz. 11.00, Mszą św. na cmentarzu się w Bąkowej Górze rozpoczną się uroczystości upamiętniające zamordowanie w maju 1946 roku przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa w Radomsku, 12-tu żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W tym roku uroczystości odbędą się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza i z asystą wojskową. Po Mszy św. i okolicznościowych przemówieniach nastąpi złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na grobie pomordowanych. Następnie jak co roku obok byłej szkoły podstawowej będzie tzw. wojskowa grochówka. Dla chętnych wyjazdu na te uroczystości będzie podstawiony autobus - z Piotrkowa Trybunalskiego odjazd godz. 9.15 z parkingu przy ulicy Narutowicza ( poniżej amfiteatru), trasa przez Włodzimierzów i Rozprzę. Serdecznie zapraszamy.

Robert Szala, Piotrków Trybunalski 5.V.2016

Przejdź do galerii zdjęć

maj 2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Przegląd i naprawa sztandaru Oddziału KWP Piotrków Tryb. - V.2016

W maju tego roku ( 2016 ) wykonałem przegląd i naprawę okuć drzewca i mocowania płata naszego sztandaru, już dawno należało to zrobić gdyż wszystko było powyrabiane i luźne. Zrobiłem to osobiście, miałem do tego przygotowanie, bo w dawnej przeszłości wykonałem sam całkowite drzewca do trzech innych sztandarów. Na moich fotografiach widać z bliska, jak piękny jest nasz sztandar.

Robert Szala, Piotrków Trybunalski V.2016

Przejdź do galerii zdjęć

28 lutego 2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM 1944 - 1956 - 28.II.2016

To 10- ta rocznica odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzom Wyklętym 1944-1956. Na uroczystą Mszę św. w kościele przy ul. Śląskiej i uroczystości pod pomnikiem przybyło wiele osób, szczególnie było dużo młodzieży - po uroczystościach przy pomniku, odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym, zgromadził wielu chętnych, młodych i starszych z dziećmi i wnukami. To wielka idea propagowania patriotyzmu- tak trzeba robić! - mam nadzieję, że będzie się odbywał corocznie w tym dniu. Jeżeli chodzi o pomnik i rondo to jest pierwszą taką nazwa ronda uchwaloną przez Radę Miasta w Polsce i też pierwszy w Polsce pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym jaki powstał - powinno się ten fakt rozpropagować, to jest powód do dumy, że w Piotrkowie nie tylko kiedyś nazwano inne rondo imieniem komunisty Gierka, ale coś więcej..., że w przypadku Żołnierzy Wyklętych miasto Piotrków Trybunalski ,,zachowało się jak trzeba.." i należycie uhonorowało tych bohaterów.

Ku pamięci:
Rada Miasta Piotrkowa uchwaliła nazwę ronda Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 dnia 24.III.2004 roku. Dnia 28.X.2006 roku nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika/obelisku ku czci Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 przy tym rondzie. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono inicjatywą śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Sejm RP Ustawą z dn. 03.II.2011 roku.

Na wieczną pamiątkę bohaterom!

Robert Szala, Piotrków Trybunalski 28.II.2016

Przejdź do galerii zdjęć

16 stycznia 2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Opłatek w Radomsku - 16.I.2016

Zarząd Główny Związku KWP w Radomsku, zorganizował coroczny tzw. Opłatek, w jednej z radomszczańskich restauracji, gdzie spotkali się zaproszeni goście i członkowie Związku z całego kraju, podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia - niestety co rok to mniej naszych kolegów, szkoda . ale co zrobić, wiek i choroby uniemożliwiają przybycie.

Robert Szala, Piotrków Trybunalski 17.I.2016

Przejdź do galerii zdjęć

11 listopada 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Rocznica odzyskania niepodległości - 11.XI.2015

Jak co roku jesteśmy na tej uroczystości z pocztem sztandarowym i wiązanką kwiatów, którą złożyliśmy przy grobie nieznanego żołnierza.

Robert Szala, 11.XI.2015

Przejdź do galerii zdjęć

19 września 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

70-ta rocznica powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego - Radomsko, 19.IX.2015 rok

Dnia 19 września 2015 roku, z okazji 70-tej rocznicy utworzenia Konspiracyjnego Wojska Polskiego odbyły się w Radomsku uroczystości zorganizowane przez Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Miasto Radomsko. Uroczystościom przewodniczył prezes Zarządu Głównego KWP ppłk Mieczysław Orzełek, w uroczystościach wzięło udział wielu zaproszonych gości a wśród nich poseł Antoni Macierewicz, przedstawiciele władz miasta Radomska z panią prezydent miasta Radomska Anną Milczanowską, oraz pani dyrektor z Urzędu do spraw Kombatantów, były minister ds. kombatantów Zbigniew Zieliński, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i społecznych, organizacji Strzelec , Zarz. Lasów Państwowych, młodzieży i społeczeństwa. Było też wiele pocztów sztandarowych kombatanckich i innych. Piotrkowski Oddział KWP wystawił poczet ze sztandarem Oddziału, który nieśli harcerze drużyny ZHR z Piotrkowa Tryb. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10,00 Mszą Świętą w Klasztorze O.O. Franciszkanów, następnie o godz. 11,00 uczestnicy przeszli do Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia o historii powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz o bohaterach i ich czynach z tego ugrupowania. Następnie nastąpiło uroczyste odznaczenie zasłużonych dla KWP osób, złotymi krzyżami KWP, po tym nastąpił koncert w wykonaniu Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego, którzy grali na gitarach i śpiewali piosenki patriotyczne ze swojego albumu pt. ,,Podziemna Armia Powraca". Następnie samochodami i podstawionym autobusem wszyscy przemieścili się pod zbudowany kilka lat temu pomnik ku czci żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego gdzie o godzinie 13,00 złożono uroczyście wieńce i kwiaty. Później zaproszonych gości poczęstowano obiadem w pobliskiej restauracji. To była jeszcze jedna piękna patriotyczna uroczystość, poprzez którą utrwala się w społeczeństwie, a najbardziej w uczestniczącej tam młodzieży pamięć o tych, co nie szczędzili swojego zdrowia a nawet utratę życia dla wolnej Polski.

Robert Szala, 20.IX.2015
sekretarz Oddziału KWP
w Piotrkowie Tryb.

Przejdź do galerii zdjęć

08 maja 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Bąkowa Góra - ZAPROSZENIE - 08.V.2015 rok

Jak co roku, a w obecnym, dnia 09.V.2015 r. w Bąkowej Górze są organizowane uroczystości ku czci zamordowanych w maju 1946 r. przez UB w Radomsku 12-tu żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którzy po męczeńskiej śmierci zostali skrycie zakopani w lesie obok Bąkowej Góry. Jest zorganizowany autobus, którym można dojechać do Bąkowej Góry i z powrotem - wyjazd z ul. Grota Roweckiego (parking) o godz.9.00. Msza św. rozpoczyna się na cmentarzu o godz.11,00, - po uroczystościach, jest przewidziana grochówka przy szkole.

Zapraszamy serdecznie

Zarz. Oddziału KWP w Piotrkowie Tryb.

Robert Szala, 08.V.2015 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

03 maja 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 1791 roku - 03.V.2015 rok

Jak co roku jesteśmy na tych uroczystościach, w tym roku też tam byliśmy z pocztem sztandarowym Oddziału piotrkowskiego KWP, oraz z wiązanką kwiatów.

Robert Szala, 03.V.2015 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

01 marca 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Piotrków Trybunalski - 01.III.2015 rok

Mocą uchwały Sejmu RP z 4 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Projektodawcą uchwały był śp. Prezydent RP Lech Kaczyński i to on skierował projekt ustawy w tej sprawie do Sejmu RP, niestety nie doczekał uchwalenia.

Mocą uchwały Sejmu RP z 4 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Projektodawcą uchwały był śp. Prezydent RP Lech Kaczyński i to on skierował projekt ustawy w tej sprawie do Sejmu RP, niestety nie doczekał uchwalenia. - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny -  brzmiało uzasadnienie projektu. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL

W związku z tym świętem w całej Polsce czczono dziś pamięć Żołnierzy Wyklętych. Piotrkowskie obchody rozpoczęły się o godz.10.00 od uroczystej eucharystii, odprawionej w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (ul. Śląska 5), który wypełnił się po brzegi wiernymi, w tym władze miasta, starostwa powiatowego, delegacje, przedstawiciele i poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i stowarzyszeń oraz wielu piotrkowskich szkół.

Głęboko patriotyczną homilię wygłosił proboszcz parafii Ks. Kan. Roman Czermański, po której rozległy się w kościele oklaski.

Po Mszy świętej, uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry dętej, przemaszerowali w okolice ronda "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956", pod pomnik poświęcony tym bohaterom, który został odsłonięty i poświęcony w 2006 roku. Ta część uroczystości rozpoczęła się od okolicznościowego przemówienia pana prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka, który przypomniał o tym tragicznym rozdziale naszej historii i o bohaterstwie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej i zwykłych ludzi, którzy doznali krzywd i byli skazani na zapomnienie. Teraz naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać.

Następnie przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym, których było tak wiele, że po chwili przykryły cały postument pomnika.

Po części oficjalnej odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych na symbolicznym dystansie 1963 metrów. Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka", który został zamordowany w 1963 roku. W biegu wystartowało 446 osób. Każdy z uczestników otrzymał pakiet startowy w formie koszulki i pamiątkowego medalu.

To nie jedyne uroczystości upamiętniające "Żołnierzy Wyklętych", jakie zaplanowano w naszym mieście. O godz. 17-tej na rynku piotrkowskim rozpoczął się I-wszy Piotrkowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przeszedł ulicami Piotrkowa odwiedzając miejsca pamięci, a jutro tj. 2.03 w Zespole Szkół Ponad gimnazjalnych nr 1 (ul. Roosevelta 1) odbędzie się uroczysta projekcja filmu "Dzieci Kwatery Ł" (scen. i reż. Arkadiusz Gołębiewski) poprzedzona komentarzem doktora Krzysztofa Latochy. Projekcja rozpocznie się o godz. 17.  Wstęp wolny.

Mogę powiedzieć, że te dzisiejsze uroczystości były piękną manifestacją patriotyczną co rok to bardziej znaną i gromadzącą większą ilość uczestników, a połączenie dodatkowych imprez upamiętniających Żołnierzy Wyklętych robi te uroczystości atrakcyjną formę pamięci, szczególnie dla młodzieży, bo to przede wszystkim dla nich - oni mają przekazywać dalej tą tradycję, aby nie zaginęła.

Żołnierze Wyklęci - ta nazwa dobrze określa żołnierzy podziemia niepodległościowego lat 1944-56, a nawet do roku 1963 kiedy to zginął z rąk ,,władzy ludowej" ostatni z nich, Józef Franczak ps. ,,Lalek". Jest mocno osadzona w historiografii, sztuce współczesnej i przekazie medialnym. Pod nazwą "żołnierzy wyklętych" rozumiemy żołnierzy formacji patriotycznych, niepodległościowych, narodowych i antykomunistycznych, którzy ginęli w młodym wieku walcząc z sowieckim okupantem o wolną Polskę. Komunistyczna władza chciała ich nie tylko zabić, ale także pohańbić pamięć o nich, aby następne pokolenia Polaków nie miały wzorów do naśladowania ich bohaterstwa i patriotyzmu . Walczyła z nimi przy pomocy tysięcy uzbrojonych funkcjonariuszy UB wspieranych przez pułki NKWD. Uruchomiła całą machinę propagandową, przekupionych ludzi nauki i kultury, aby przedstawić walczących o wolność Polski jako ,,bandytów". Machina ta pracowała nawet wtedy, gdy wielu Żołnierzy Wyklętych, zabitych w nierównej walce lub w ubeckich katowniach, zakopano - ukrywając ich groby nawet przed najbliższymi., tak perfidnie, że na ich dołach śmierci, później pochowano z honorami ich katów! PRL chciała ich zepchnąć w obszar "zbiorowej niepamięci". Przyszedł jednak czas, w którym Polska upomniała się o swoich obrońców. Najpierw w pojedynczych miastach Polski (tak np. w Piotrkowie Tryb. 2004/2006 rok) pokazały się tablice ,ronda i obeliski a następnie dzięki inicjatywie śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na mocy ustawy przyjętej 3 lutego 2011 r. przez Sejm RP - 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Robert Szala, 01.III.2015 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

17 stycznia 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Coroczny Opłatek Radomsko - 17.I.2015 rok

Coroczny Opłatek w Radomsku - niestety coraz mniej naszych kolegów przybywa na to spotkanie ......

Robert Szala, 17.I.2015 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

14 listopada 2014

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Zjazd Nadzwyczajny w Radomsku - 14.XI.2014 rok

Dnia 14.XI.2014 roku w Radomsku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którego celem były sprawy bieżące Związku, uporządkowanie i wyznaczenie celów naszego działania na najbliższy czas i rok 2015.

Robert Szala, 14.XI.2014 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

10 maja 2014

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Uroczystości na Bąkowej Górze - 10.V.2014 rok

Dnia 10 maja 2014 roku na Bąkowej Górze odbyły się uroczystości upamiętniające 68-mą rocznicę zamordowania przez Urząd Bezpieczeństwa 12-tu żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Główną częścią tych uroczystości była Msza św. ku czci zamordowanych żołnierzy KWP, koncelebrowana na cmentarzu w Bąkowej Górze.

Robert Szala, 10.V.2014 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

6 kwietnia 2014

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych - 1.III.2014

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", dnia 01.III.2014 o godz. 10.00 w Kościele parafii Nawiedzenia NMP (przy ulicy Śląskiej), uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników walk w latach 1944-1956, o całkowitą niepodległość naszej Ojczyzny, rozpoczęły się uroczystości ku czci tzw. "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH lat 1944 – 1956", czyli bohaterów podziemia antykomunistycznego, dla których wolność przyniesiona na ostrzach sowieckich bagnetów ze wschodu była tylko zamianą jednego okupanta na drugiego, a przelewali swą krew w walce i oczekiwali innej wolności dla naszej Ojczyzny.

Przybyłe poczty sztandarowe powitał i wprowadził do kościoła ks. Czermański, który wygłosił piękną homilię o Żołnierzach Wyklętych i obowiązkach Polaków dla swojej ojczyzny. Po mszy świętej uczestnicy, przy akompaniamencie orkiestry dętej, przemaszerowali w okolice ronda „Żołnierzy Wyklętych”, pod pomnik poświęcony podziemiu niepodległościowemu z lat 1944-1956.
Przy pomniku "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956" zgromadzonych przywitał i uroczystość poprowadził dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pan Krzysztof Wiączek.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego i okolicznościowego przemówienia prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka, który powiedział:
...Polska powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa wobec siłą narzuconej władzy... Podtrzymywanie pamięci o tym rozdziale naszej historii, to nie tylko nasz moralny obowiązek i niewspółmierne do cierpień zadośćuczynienie za doznane krzywdy, a przede wszystkim za wyrok skazania na zapomnienie. Naszym obowiązkiem jest pamiętać nie tylko o Polskim Państwie Podziemnym, ale także o bohaterstwie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej...

"Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, ale najtrudniej cierpieć" napis w celi gestapowskiego więzienia na Szucha w Warszawie przypomniany przez prezydenta Krzysztofa Chojnika podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest najlepszym odzwierciedleniem postawy bohaterów walczących o wolność ojczyzny w latach 1944-1956.

Następnie przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, które pokryły teren pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Uroczystości te, były wielkim pokazem patriotyzmu mieszkańców naszego miasta.
Po południu odbyła się druga część obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godzinie 17.00 w Ośrodku Działań Artystycznych (ul. Dąbrowskiego 5) wyświetlono film Arkadiusza Głowackiego „Kwatera Ł”.

Robert Szala, 2.III.2014 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

6 kwietnia 2014

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

KOMBATANCKIE SPOTKANIE OPŁATKOWE - 11.I.2014

Dnia 11 stycznia w Radomsku, w restauracji Arkadia odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Krajowy byłych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, na który przybyli kombatanci, a wśród wielu zaproszonych gości była Pani prezydent miasta Radomska.
A oto moja relacja fotograficzna ze spotkania

Robert Szala, 11.I.2014 - Radomsko

Przejdź do galerii zdjęć

26 maja 2013

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

BĄKOWA GÓRA - 11.V.2013

Konspiracyjne Wojsko Polskie było jedną z najsilniejszych organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Miało sprawną i silną organizację wojskową, która potrafiła boleśnie uderzyć władze i aparat komunistyczny. Tak było gdy w nocy z 19/20 kwietnia 1946 roku, około 200 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego uderzyło na Radomsko uwalniając z aresztu uwięzionych przez UB, czym powtórzyli czyn swojego dowódcy "Warszyca" z okresu okupacji niemieckiej. W końcu kwietnia 1946 roku funkcjonariuszom piotrkowskiego UBP udało się ująć por. Jana Rogólkę, dowodzącego oddziałami KWP w czasie tej akcji na Radomsko i jego 16 podwładnych. Aresztowanych poddano brutalnemu śledztwu w PUBP w Piotrkowie Trybunalskim. Pokazowy proces 17 żołnierzy KWP odbył się 7 maja 1946 roku w sali kina "Kinema" w Radomsku. Na salę przyprowadzono publiczność (w tym rodziny oskarżonych i młodzież szkolną). Sąd Okręgowy w Częstochowie obradujący na sesji wyjazdowej potrzebował tylko jednego dnia by orzec o winie i karze podsądnych. Nie przesłuchano żadnych świadków. Oskarżeni mieli wspólnego obrońcę z urzędu, który w ogóle nie zabrał głosu w trakcie rozprawy. Oskarżający podprokurator Wojskowej Prokuratury KBW kapitan Tadeusz Garlicki przyjął w akcie oskarżenia zasadę odpowiedzialności zbiorowej oskarżonych. Sąd po krótkiej, trwającej kilka minut "naradzie" w tym samym dniu, tj. 17 maja 1946 roku, ogłosił wyrok, mocą którego skazał na karę śmierci: Jana Rogulkę, Józefa Kapczyńskiego, Józefa Koniarskiego, Ryszarda Nurkowskiego, Benedykta Ratajskiego, Czesława Turlejskiego, Karola Wielocha, Stanisława Wersala, Ryszarda Chmielewskiego, Leopolda Słomczyńskiego, Tadeusza Schabowskiego, Piotra Proszewskiego, a na 15 lat więzienia: Stanisława Śliwińskiego, Adama Lasonia, Józefa Ziębę, Kazimierza Matuszczyka, Tadeusza Galę.
Ostatnią osobą, która rozmawiała ze skazanymi przed egzekucją był ksiądz Stanisław Piwowarski, kapelan I batalionu 27 pp AK dowodzonego przez "Warszyca". Ks. Piwowarski udzielił im ostatniej posługi kapłańskiej. Wyrok wykonano w pośpiechu. W nocy z 9 na 10 maja 1946 roku prawdopodobnie w piwnicach PUBP w Radomsku w bestialski sposób torturowano i zamordowano 12 żołnierzy KWP. Ich ciała zakopano w poniemieckim bunkrze koło Bąkowej Góry. W tydzień później mieszkańcy wsi przy udziale rodzin zamordowanych urządzili im pogrzeb na miejscowym cmentarzu. We wspólnej mogile spoczęło 10 żołnierzy KWP; dowódca por. Jan Rogólka został pochowany w Woli Rożkowej, natomiast najmłodszy z zabitych - Leopold Słomczyński w Radomsku. Corocznie w Bąkowej Górze odbywają się uroczystości ku czci tych zamordowanych żołnierzy KWP, w tym roku 11-go maja odbyła się również piękna uroczystość religijno-patriotyczna.

Robert Szala, 12.V.2013 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

28 kwietnia 2013

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

Dnia 1 maja 2013 roku o godzinie 9.15 w krużgankach klasztoru o.o. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim, nastąpi otwarcie wystawy pt. ŻOŁNIERZE "WARSZYCA", którą można będzie oglądać do dnia 12 maja 2013 roku.

Dnia 6 maja 2013 roku w sali biura PiS przy ul. Słowackiego 20 (windą na IV piętro) o godzinie 17.00 odbędzie się projekcja filmu o gen. Stanisławie Sojczyńskim pt. "Czy warto było tak żyć", oraz spotkanie z reżyserem filmu panią Aliną Czerniakowską.

  Organizatorzy:
 • Klub Gazety Polskiej
 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Klasztor Ojców Bernardynów
 • Muzeum Regionalne w Radomsku

Robert Szala

wystawa Żołnierze

26 marca 2013

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

1.III.2013 - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

Mocą uchwały Sejmu RP z 4 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W związku z tym świętem w całej Polsce uczczono pamięć żołnierzy, bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy chcieli Polski wolnej i niepodległej, a nie zamiany okupanta niemieckiego na sowieckiego i narzuconego siłą reżimu komunistycznego po II wojnie światowej.

1 marca 2013 roku odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Zorganizował je Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz władze samorządowe Piotrkowa Trybunalskiego, na czele z prezydentem Krzysztofem Chojniakiem. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą św. w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Eucharystię i wzruszającą, bardzo patriotyczną homilię ku czci "Żołnierzy Wyklętych" poprowadził i wygłosił ksiądz kan. Roman Czermański. Kościół był wypełniony wiernymi po brzegi, szczególnie dużo było młodzieży przybyłej na tą niecodzienną uroczystość. Po eucharystii wszyscy uczestnicy przemaszerowali przy dźwiękach pieśni patriotycznych granych przez zaproszoną orkiestrę w kierunku ronda "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956" nazwanego tak Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVIII/264/04 z dnia 24 marca 2004 roku (była to pierwsza taka nazwa w Polsce), gdzie w roku 2006 stanął pomnik poświęcony podziemiu niepodległościowemu z lat 1944-1956.

Przy pomniku "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956" zgromadzonych przywitał i uroczystość poprowadził dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pan Krzysztof Wiączek. Wśród wielu znakomitych gości przybyłych na tą uroczystość, a liczy się że było kilkaset osób, byli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz miasta i starostwa powiatowego z prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego panem Krzysztofem Chojniakiem, władze Radomska i Kamieńska, przedstawiciele władz organizacji kombatantów z panem gen. Stanisławem Burzą –Karlińskim (AK), i mjr Ryszardem Zielonką (KWP), grono profesorów piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z prorektorem prof. dr hab. Zygmuntem Matuszakiem, oraz dziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. dr hab. Markiem Dutkiewiczem, przedstawiciele Wojska Polskiego, Związku Zawodowego "Solidarność", oraz duża grupa młodzieży i delegacji szkół piotrkowskich, z czego należy się najbardziej cieszyć bo w przyszłości to oni powinni pamiętać o tych bohaterach i organizować obchody tego święta. Przybyło wiele pocztów sztandarowych, kombatanckich, szkolnych, związkowych i innych grup zorganizowanych np. Klub Gazety Polskiej, czy piotrkowscy kibice piłkarscy z własnymi transparentami i wielu innych ludzi, którym nieobce jest słowo patriotyzm a przyjście na tą uroczystość uważali za swój obowiązek. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze piotrkowscy.

Po przywitaniu, wystąpienie okolicznościowe na temat Żołnierzy Wyklętych lat 1944-1956 wygłosił dr Dariusz Rogut z Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie delegacje złożyły wieńce, których było tak wiele, że z braku miejsca pokrywały część chodnika przed pomnikiem. Na zakończenie uroczystości mjr Ryszard Zielonka, prezes Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego powiedział: - Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Słowa szczególnego uznania kieruję w stosunku do prezydenta Krzysztofa Chojniaka oraz Rady Miasta, ponieważ pomnik przy którym stoimy oraz rondo imienia "Żołnierzy Wyklętych" są jedynymi miejscami w całym regionie, które upamiętniają tych bohaterów. Dziękuję także młodzieży za udział w tych uroczystościach, ponieważ to jest najlepsza lekcja patriotyzmu.

Była to naprawdę piękna uroczystość patriotyczna, którą wielu będzie pamiętać i wspominać jako wielkie wydarzenie potrzebne dla wzmocnienia pamięci o tych bohaterach z lat 1944-1956, którzy cierpieli i oddawali nawet swoje życie, aby Polska była wolna i niepodległa.

Robert Szala, 02.III.2013 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

2 marca 2013

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Spotkanie opłatkowe - Piotrków Trybunalski, 10 stycznia 2013 roku

Zarząd Oddziału Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował spotkanie opłatkowe, które odbyło się dnia 10 stycznia 2013 roku w restauracji "Staromiejska".
Spotkanie odbywa się corocznie, lecz niestety w coraz mniejszym gronie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście a wśród nich Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego p. Krzysztof Chojniak i przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego p. Marian Błaszczyński.
Spotkanie poprowadził Przewodniczący Zarządu Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim mjr Ryszard Jabłoński. Rozpoczęliśmy jak zawsze modlitwą, którą odmówił zaproszony na spotkanie ojciec z klasztoru o. Bernardynów. Następnie przełamaliśmy się opłatkiem i złożono sobie tradycyjne życzenia. Później podano obiad i inne smakołyki, przy których rozpoczęły się rozmowy i wspomnienia.
Czas szybko i wesoło minął i trzeba się było pożegnać, następne spotkanie opłatkowe za rok.

Przejdź do galerii zdjęć

31 października 2012

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

W naszej galerii...

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z obchodów 66 rocznicy Mordu 12 Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, które odbyły się 12 maja 2012 roku w Bąkowej Górze.

Przejdź do galerii zdjęć

31 października 2012

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Spotkanie opłatkowe - Radomsko, 14 stycznia 2012 roku

Dnia 14 stycznia 2012 roku Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z siedzibą w Radomsku, zorganizował uroczyste spotkanie opłatkowe, które rozpoczęło się o godz. 11.00 w lokalu Restauracji "Arkadia" w Radomsku.
Spotkali się weterani walk o niepodległość Polski i kombatanci związani z Konspiracyjnym Wojskiem Polskim m.in. z Warszawy, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Tomaszowa Mazowieckiego, Częstochowy, Sieradza. Wśród zaproszonych gości była pani prezydent Radomska A. Milczanowska, sekretarz miasta Radomska, ojciec zakonu Franciszkanów, który poprowadził modlitwę, pani R. Bareła dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze, przedstawiciel ministra ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i reprezentanci Związku Strzeleckiego z Łodzi.
Przewodniczący Zarządu Ogólnokrajowego Związku KWP mjr Ryszard Zielonka, przywitał zgromadzonych na tym tradycyjnym świąteczno-noworocznym spotkaniu. Po uroczystej modlitwie, wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia . Następnie podano obiad i rozpoczęły się rozmowy na różne tematy związane i niezwiązane z KWP. Miłe chwile szybko minęły i nadszedł czas powrotu. Do zobaczenia za rok na następnym "opłatku", lecz wcześniej spotkamy się na wielu innych spotkaniach i uroczystościach jakie odbywają się każdego roku. Szkoda tylko, że ci ludzie tak szybko odchodzą i coraz mniej na uroczystościach tych co walczyli o wolną Polskę w tamtych latach.

Robert Szala - Piotrków Trybunalski, 15.I.2012

Przejdź do galerii zdjęć

31 października 2012

Szanowni Państwo!

Niedawno, po długiej chorobie odszedł od nas Pan Andrzej Krawiec, który administrował i zajmował się stroną graficzną tej witryny internetowej poświęconej bohaterom Konspiracyjnego Wojska Polskiego - to jak ona wygląda zawdzięczamy śp. Andrzejowi. Dłuższy czas nie mogłem znaleźć informatyka, który poświęciłby swój prywatny czas i wiedzę, aby poprowadzić dalej tą ważną stronę internetową, a ona musi istnieć, aby czas nie zatarł wiedzę i pamięć o ich czynach, szczególnie młodzi Polacy muszą to wiedzieć i przekazać dalszym pokoleniom - to jest bardzo ważna sprawa, bo Naród bez pamięci o swojej przeszłości nie zbuduję porządnej przyszłości. Otóż pragnę Państwu zakomunikować, że Pan Janusz Łukasik (Yoshy) zgodził się nam pomóc, jest on informatykiem i zajmie się tą pracą, więc strona internetowa o Konspiracyjnym Wojsku Polskim będzie dalej się rozwijać, a ja postaram się mu dostarczyć dużo materiału informacyjnego i fotograficznego z życia KWP w okręgu piotrkowskim.

Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę dużo zdrowia.


Robert Szala - Piotrków Tryb. 15.X.2012

ZAPROSZENIE

     

        Z okazji Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, dnia  01.III.2011 o godz. 10.00 w Kościele parafii Nawiedzenia NMP  ( przy  ulicy  Śląskiej),  uroczystą Mszą Świętą  w  intencji  poległych,  pomordowanych  i  zmarłych uczestników  walk  w latach  1944-1956, o całkowitą  niepodległość  naszej  Ojczyzny,  rozpoczną  się  uroczystości  ku  czci  tzw. ,,ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH  lat  1944 – 1956”, czyli bohaterów  podziemia  antykomunistycznego, dla  których  wolność  przyniesiona  na ostrzach sowieckich bagnetów ze wschodu była tylko zamianą jednego okupanta na drugiego, a  przelewali  swą  krew w  walce  i  oczekiwali  innej wolności dla naszej  Ojczyzny.    Po  Mszy św. przejdziemy  pod  pomnik  Żołnierzy Wyklętych  1944-1956 gdzie około  godz. 11.20 spotkamy  się  i  zostaną  złożone  wieńce  i  kwiaty.

                   Uczcijmy tych zapomnianych bohaterów naszą obecnością na tej uroczystości !


USTAWA

z dnia 3 lutego 2011 r.

 

o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu - stanowi się, co następuje:

 

Art. 1.

Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 

Art. 2.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                                     MARSZAŁEK SEJMU


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło z Radomska
i  Prezes Zarządu Danuta Zawadzka
oraz
Ochotnicza Straż Pożarna z Radomska

serdecznie zapraszają na dramat w VII aktach

DO WINY SIĘ NIE POCZUWAM…”

o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – od momentu zawiązania po proces dowództwa KWP w Łodzi. Reżyseria wg autorskiego scenariusza Danuta Zawadzka. W opracowaniu scenariusza oparto się między innymi na materiałach z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z Łodzi.

Spektakl pięknie wpisuje się w ustanowiony przez Prezydenta i Sejm Rzeczypospolitej ROK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Treść przedstawienia, która jest bogatą teatralizacją faktów, zawiera rozprawy sądowe, sceny batalistyczne, zdarzenia z życia osobistego bohaterów i ich dylematy moralne (decyzja o pozostaniu w podziemiu, złożenie przysięgi, ostatnie widzenie z bliskimi, aresztowania, wyroki).

Spektakl zaprezentowany zostanie przez Miejski Teatr Źródło w Radomsku

dnia 26 lutego 2011 roku o godz.17.00

w radomszczańskiej „KINEMIE”, w autentycznym miejscu, gdzie odbył się historyczny pokazowy proces, tzw. „proces 17”.


Serdecznie zapraszamy

Prezes Zarządu

Danuta Zawadzka

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAĆ ZAPROSZENIE

 

   
  Z poważaniem
Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło
97-500 Radomsko
ul. Brzeźnicka 5
tel. 501 501 042

http://www.teatrzrodlo.pl/  

 

Instytut Pamięci Narodowej
 
- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi
przy udziale Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

 zaprasza na konferencję popularno-naukową

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

 1 marca 2011 r.

Sala Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

ul. Zachodnia 54/56, Łódź

 Program:

 prowadzenie dr Joanna Żelazko

10.00 - Marek Drużka, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, Powitanie gości
10.10 - Jerzy Scheur, prezes Fundacji „Polska się upomni”, Powitanie gości
10.20 - dr Janusz Wróbel (IPN Łódź), Sytuacja w Łodzi i woj. łódzkim w 1945 r.
10.40 - dr Michał Wenklar (IPN Kraków), Zrzeszenie WiN. Założenia ideowe i zarys działalności.
11.00 - dr Tomasz Toborek (IPN Łódź), Konspiracyjne Wojsko Polskie - największa organizacja antykomunistycznego podziemia w centralnej Polsce.

11.20-11.40 przerwa  

prowadzenie dr Janusz Wróbel

11.40 - dr Joanna Żelazko (IPN Łódź), Procesy żołnierzy II konspiracji przed WSR w Łodzi
12.00 - Artur Ossowski, „Uwolnić Podziemie” - rozbicia więzień, obozów i aresztów w Polsce Ludowej (zarys problemu).
12.20 - Dyskusja

12.50 - dr Janusz Wróbel, Podsumowanie konferencji

 

W naszej galerii - fotoreportaż z wizyty przedstawicieli Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
w Senacie RP
w dniu 12 stycznia 2011 roku.

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2010 r. w sali RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

W imieniu Instytutu Historii UJK, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Muzeum w Piotrkowie Tryb.

zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej

nt.

Dla nas świętością jest Kraj i Naród! Żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego w walce z reżimem komunistycznym.

Konferencja odbędzie się 25 listopada br. w Muzeum-Zamku w Piotrkowie Tryb., Plac Zamkowy 4.

Kliknij aby poznać program konferencji

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Miejski Teatr Źródło z Radomska i Pani Prezes Zarządu Danuty Zawadzkiej serdecznie zapraszamy na dramat w VII aktach

„DO WINY SIĘ NIE POCZUWAM…”

o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – od momentu zawiązania po proces dowództwa KWP w Łodzi. Reżyseria wg autorskiego scenariusza Danuta Zawadzka.

Spektakl zaprezentowany zostanie w Miejskim Domu Kultury w Radomsku

dnia 30 października 2010 r. godz. 18.00/Premiera/

oraz

11 listopada 2010 r. godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy

   
Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło
97-500 Radomsko
ul. Brzeźnicka 5
http://www.teatrzrodlo.pl

 

WYBRANO PRZEWODNICZĄCEGO!

Dnia 05.01.2010 w Radomsku, odbył się Krajowy Walny Zjazd Delegatów Ogólnokrajowego Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, na którym wybrano Przewodniczącego Zarządu Głównego KWP, został nim kpt. Ryszard Zielonka z Oddziału piotrkowskiego KWP.

Nowemu Przewodniczącemu Zarządu Głównego życzymy dużo zdrowia i sił w pełnieniu tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji.


kpt. Ryszard Zielonka

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP, które odbyło się w dniu 3 stycznia 2010 r. w sali RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

W dziale Publikacje: wiersze oraz informacja prasowa "Żólnierze Warszyca powiadomią prokuraturę" - o zamiarze zawiadomienia prokuratury o przestępstwie polegającym na obrazie Prezydenta RP oraz lżeniu bohaterów narodowych - Tygodnik "7 Dni" - 13.11.2009 r.

W naszej galerii - fotoreportaż z odsłonięcia i poświęcenia pomnika "Warszyca" w Kamieńsku. Uroczystość odbyła się w dniu 8.XI.2009 r. w Kamieńsku

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - strona główna

Generalska nominacja dla Warszyca! 
Komunikat BBN - 05.11.2009 r.

Informuję, że Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński zaakceptował awanse generalskie dla sześciu oficerów Wojska Polskiego.
O awanse wnioskował minister obrony narodowej Bogdan Klich.
W czwartek, 5 listopada br., po otrzymaniu opinii szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksandra Szczygło, Prezydent RP Lech Kaczyński przesłał listę awansowanych oficerów do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
Awansują:
Na stopień generała dywizji:
- generał brygady Zbigniew Galec
- generał brygady Anatol Wojtan
Na stopień wiceadmirała:
- kontradmirał Jerzy Patz
Na stopień generała brygady:
- pułkownik Jan Gabryś
- pułkownik Marian Jeleniewski
- pułkownik Marek Sobiechowski

Ponadto, na stopień generała brygady, awansowani zostaną:
- ks. płk Witold Kiedrowski - nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej
- płk Zdzisław Julian Starostecki - nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej
- kapitan Stanisław Sojczyński - pośmiertnie

Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się w dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada br., w Pałacu Prezydenckim.

Rzecznik prasowy Jarosław Rybak

W dziale Publikacje: Krótki reportaż filmowy z uroczystości w Bąkowej Górze w 2008 r. - nakręcony przez telewizję NTL z Radomska (film avi skompresowany kodekiem DivX, około 16 MB)

W dziale Publikacje: "Czy warto było tak żyć-" -  film Aliny Czerniakowskiej  o życiu i walce kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca", dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, zrealizowany w 2007 roku, emitowany w TVP1 (27.02.2008 o godz. 0:55) (film online - odnośnik do Google Video)

W dziale Publikacje: "Konspiracyjne Wojsko Polskie w Bełchatowie i okolicach. Działalność Kazimierza Grzybowskiego i Ludwika Danielaka" - opracowanie Tomasza Toborka (plik w formacie pdf)

MON - 2009-06-01
 Nawiązując do dzisiejszego (1.06.br.) artykułu red. Jacka Dytkowskiego w „Naszym Dzienniku” pt. „Klich ociąga się z nominacją 'Warszyca'" przypominamy, że 25 maja br. Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich polecił dyrektorowi Departamentu Kadr MON w trybie pilnym przygotować wniosek o pośmiertny awans do stopnia generała brygady kapitana Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc. Wniosek ten został wysłany do Prezydenta RP, Pana Lecha Kaczyńskiego następnego dnia, tj.  we wtorek, 26 maja br. Informacja o sporządzeniu wniosku awansowego jest dostępna na stronie internetowej MON od 25 maja br.

Komunikat MON - 2009-05-25
Minister obrony narodowej Bogdan Klich w trybie pilnym polecił przygotować dyrektorowi Departamentu Kadr MON wniosek o pośmiertny awans do stopnia generała brygady kapitana Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc. Pismo w tej sprawie zostanie skierowane do Prezydenta RP.

Robert Rochowicz - Rzecznik Prasowy MON

W dziale Publikacje - publikacja "Żołnierz wyklęty" Doroty Kani (www.niezalezna.pl) z dnia 9 maja 2009 r. na temat problemów z pośmiertnym awansem Warszyca (plik w formacie PDF)

W dziale Publikacje - List Warszyca do Pułkownika Radosława - Komendanta Obszaru Centralnego Armii Krajowej w Warszawie

W naszej galerii - fotoreportaż z uroczystości z okazji 63. rocznicy Mordu 12 Żołnierzy KWP
Bąkowa Góra - 9 maja 2009 roku

W naszej galerii - fotoreportaż z obchodów rocznicy katyńska w Piotrkowie Trybunalskim -
odsłonięcie tablicy ku czci ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego oraz zasadzenie Dębu Pamięci i odłonięcie tablicyku czci płk Edmunda Margońskiego, które odbyły się w dniu 26 kwietnia 2009 r.

W naszej galerii - fotoreportaż z pierwszej rocznicy poświęcenia głazu i tablicy poświęconej pamięci poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych w walce z przemocą sowiecką o niepodległość Ojczyzny w latach 1944-1956 - przy rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 w Piotrkowie Trybunalskim - która odbyła się w dniu 25 października 2008 r..

W naszej galerii - fotoreportaż z uroczystości z okazji rocznicy Mordu 12 Żołnierzy KWP, która odbyła się
w Bąkowej Górze w dniu 10 maja 2008 roku

W naszej galerii - archiwalny fotoreportaż z uroczystej Mszy Św.  - poświęcenia wotum upamiętniającego  Żołnierzy Wyklętych 1944-1956, która odbyła się w kościele p.w. Św. Jakuba (Fara) w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 16.XII.2001 roku

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP,
które odbyło się w dniu 12 stycznia 2008 r.

w sali RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

NOWA SIEDZIBA KWP !

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że od niedawna mamy nową siedzibę Związku Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim, która mieści się w budynku Gimnazjum nr 5, przy ulicy Kostromskiej 50. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 9.30

Zarząd KWP w Piotrkowie Tryb.

Prezes KWP w Piotrkowie Trybunalskim
mjr Jabłoński Ryszard
tel.: (44) 647 85 84  ;  510 545 920

Sekretarz KWP w Piotrkowie Trybunalskim
kpt. Szefer Stanisław
tel.: (44) 647 49 25

  

Relacja z pierwszej rocznicy poświęcenia głazu i tablicy poświęconej pamięci poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych w walce z przemocą sowiecką o niepodległość Ojczyzny w latach 1944-1956
- przy rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 w Piotrkowie Trybunalskim.

W naszej galerii również fotoreportaż z obchodów.

  

Artykuł z czerwca 2007 r  pt. "Powraca żołnierz wyklęty" - poświęcony Ludwikowi Danielakowi - oficerowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego (plik w formacie PDF)

  

Kapitan Z 24 wydobyty z teczek
Artykuł  o agencie Z 24, który znacznie przyczynił się do rozbicia oddziałów Konspiracyjnego Wojska Polskiego

  

Robert Szala "Ku czci Żołnierzy Wyklętych 1944 - 1956" -
artykuł dotyczący pomnika Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim który ukazała się w biuletynie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych "Kombatant" Nr 1 - styczeń 2007

  

W naszej galerii - fotoreportaż z obchodów Rocznicy Mordu 12 Żołnierzy KWP
które odbyły si e w Bąkowej Górze w dni 12 maja 2007 r.

  

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP,
które odbyło się w dniu 20 stycznia 2007 r. o godz. 12:00

w Restauracji RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

  
 

W dniu 7 listopada 2006 r.
odszedł od nas po ciężkiej chorobie

Ś.P.
ppłk. Roman Czajka

żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
uczestnik walk o Wolną Polskę, wieloletni aktywny działacz Ogólnopolskiego Związku Byłych Żołnierzy
Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

 

  

W naszej galerii - fotoreportaż ostatniej drogi
ppłk. Romana Czajki (13 listopada 2006 r.)

  

28 października 2006 - odsłonięcie pomnika
Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim
(film avi skompresowany jako DivX o objętości
około 175 MB)