19.07.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Por. Teodor Starostecki awansowany na stopień kapitana WP.

Dnia 19.VII.2018 roku w Urzędzie Miasta Radomsko odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania na stopień kapitana Wojska Polskiego, porucznikowi Teodorowi Starosteckiemu, żołnierzowi Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Akt mianowania został nadany przez Ministra Obrony Narodowej. Wręczenia aktu mianowania w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonali przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień z Tomaszowa Mazowieckiego w obecności prezydenta miasta Radomsko i kolegów z organizacji kombatanckich. Wręczono też wiązanki kwiatów i prezenty. Teodor Starostecki urodził się w 1927 roku. W maju 1944 roku, jako 17-letni chłopiec wstąpił w szeregi Armii Krajowej, w której działał do stycznia 1945 roku. Od maja 1945 do lutego 1947 roku działał w szeregach Konspiracyjnego Wojska Polskiego pod pseudonimem "Gawron". Kpt. Teodor Starostecki jest odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi w obronie niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego w latach 1939-1956, które otrzymał w 2016 roku, otrzymał również odznaczenie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski w 2017 roku. Ponadto odznaczony jest również Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, Krzyżem Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Odznaką "Akcja Burza", Odznaką Weterana Walki o Niepodległość. Gdy powstały organizacje Światowy Związek Żołnierzy AK i Związek Byłych Żołnierzy KWP wstępuje do nich i jest do dzisiaj czynnym członkiem, mimo swojego wieku jest członkiem pocztu sztandarowego. Życzymy dużo zdrowia panu kapitanowi.

Robert Szala, 19.07.2018

Przejdź do galerii zdjęć

12.05.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Bąkowa Góra 12.V.2018 72-ga rocznica mordu.

Dnia 12.V.2018 . jak co roku, spotkaliśmy się na uroczystej Mszy św. przy grobie ofiar bestialskiego mordu 12-tu podkomendnych ,,Warszyca", którzy po parodii sądu komunistycznego zostali zamordowani w Radomsku, a następnie przewiezieni ciężarówką i porzuceni w dawnej poniemieckiej ziemiance w lesie przy Bąkowej Górze.. to już 72-ga rocznica tego mordu, lecz uczucia są ciągle żywe, nawet dla ludzi, którzy urodzili się wiele lat po tym wydarzeniu, ale gdy czyta się opis w jakim stanie były ciała zamordowanych .. jak ich męczyli.. to nasuwa się pytanie czy sprawcami byli ludzie czy zwierzęta, choć i wśród zwierząt panują jakieś zasady. Uroczystości rozpoczęły się około godz. 11-tej gdy ppłk Mieczysław Orzełek wręczył statuetkę ,,Orzełka Warszyca" posłowi na Sejm RP panu Antoniemu Macierewiczowi, następnie udekorował za zasługi i pomoc kombatantom z Konspiracyjnego Wojska Polskiego Oddziału Piotrkowskiego, krzyżami złotymi KWP, harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej - phm.Jakub Delong i ćwik Mateusz Kubiak. Od wielu lat zawsze przychodzili z pomocą kombatantom, stanowią poczet sztandarowy Oddziału Piotrkowskiego KWP, gdyż wiek i zdrowie nie pozwalają, aby ci starsi ludzie mający ok. 90 lat mogli dźwigać sztandar, i stać długi czas na uroczystościach, choć pewnie by chcieli, ale niestety, przemijanie nie zna litości. Następnie rozpoczęła się na cmentarzu polowa Msza św. koncelebrowana przez ks. płk. z Dyw. Lotn. i proboszcza z Bąkowej Góry, po której okolicznościowe przemówienia wygłosili poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz, prezes KWP ppłk. Mieczysław Orzełek i były minister ds. kombatantów płk. Zbigniew Zieliński, który jak zawsze barwnie i ciekawie opowiedział o swoich przeżyciach z okresu wojny 1939 i okupacji hitlerowskiej, po nich przy grobie pomordowanych przyszedł czas na Apel Pamięci, salwę honorową kompanii wojska 7-go Dywizjonu Lotniczego z Tomaszowa Mazowieckiego oraz złożenie wieńców i wiązanek na mogile poległych, przez zgromadzonych licznie przedstawicieli organizacji kombatanckich i strzeleckich, przedstawicieli samorządów, duchowieństwa, członków IPN-u, spółek Skarbu Państwa m.in. prezes PGE dr Krzysztof Domagała i dyrektor kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, policji państwowej, straży pożarnej, harcerzy, młodzieży szkolnej, klubów "Gazety Polskiej", związku narodowców z ONR i wielu przedstawicieli społeczeństwa, którzy chcieli zamanifestować swoje przywiązanie do Polskości i oddać hołd zamordowanym bohaterom. W uroczystości, jak zawsze wzięło udział wiele pocztów sztandarowych, kombatanckich, szkolnych, strażackich, harcerskich, samorządowych i innych. Uroczystą oprawę zapewniła orkiestra OSP w Ręcznie. Po uroczystościach na cmentarzu, obok dawnej szkoły podstawowej w Bąkowej Górze , była serwowana tzw. wojskowa grochówka z ,,wkładką", przygotowana przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który wiele pomógł w przygotowaniu tej uroczystości. Głównymi organizatorami uroczystości był Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy KWP Zarząd Główny w Radomsku, Urząd Gminy w Ręcznie i posłanka na Sejm RP Anna Milczanowska, a honorowy patronat nad obchodami 72-giej rocznicy objął poseł Antoni Macierewicz. Te uroczystości na Bąkowej Górze co roku przyciągają wielu Polaków chcących uczcić tych bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. To jest wielka manifestacja patriotyzmu i to jest potrzebne, aby pobudzić uczucia Polaków, a w szczególności aby uczyć naszą młodzież i przypominać im gdzie są nasze Polskie korzenie.

Robert Szala, 14.05.2018

Przejdź do galerii zdjęć

03.05.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI - 3.V.2018

Uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęły się od Mszy świętej odprawionej w miejskim amfiteatrze w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli przed kościół oo. Bernardynów, gdzie na jego ścianie jest umieszczona w roku 1916-tym tablica upamiętniająca to wydarzenie. Pod tą tablicą każdego roku 3-go maja są składane wieńce i kwiaty - tak było i w tym roku, najpierw Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak wygłosił okolicznościowe przemówienie, następnie delegacje samorządowców, organizacji kombatanckich ,piotrkowskich szkół oraz społeczeństwo Piotrkowa złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod tą tablicą. Była to patriotyczna uroczystość , a że pogoda dopisała w tym dniu, to na te uroczystości licznie przybyli mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Jak zwykle oddział piotrkowski Konspiracyjnego Wojska Polskiego wystawił poczet sztandarowy, oraz złożyliśmy wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą 3 Maj.

Robert Szala, 05.05.2018

Przejdź do galerii zdjęć

11.04.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Spotkanie w Radomsku

Dnia 11.IV.2018 roku spotkaliśmy się w Radomsku, w siedzibie Zarządu Głównego KWP na tradycyjnym święconym jajku wielkanocnym. Tego roku frekwencja ,,na jajku" nie dopisała, większość z zaproszonych, na czele z Prezesem płk. Mieczysławem Orzełkiem zmogła choroba. Mimo radości ze spotkania, każdy rozglądał się .. kogo i dlaczego nie ma. Spotkanie poprowadził v-ce prezes Zarządu Edmund Nowakowski , przy tej okazji spotkania omówiliśmy bieżące i najbliższe sprawy jakie musimy podjąć w naszej działalności. Po poczęstunku i spędzeniu razem kilku godzin rozjechaliśmy się, życząc sobie zdrowia i spotkania następnym razem.

Robert Szala, 12.04.2018

Przejdź do galerii zdjęć

26.03.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Konferencja historyczna pt. "Żołnierze Niezłomni - Przywróćeni Pamięci. Podziemie antykomunistyczne na ziemi piotrkowskiej w latach 1945-1956"

Wielu uczestników, w tym Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau, zebrało się 26 marca 2018 r. na konferencji historycznej pt. "Żołnierze Niezłomni - Przywróceni Pamięci. Podziemie antykomunistyczne na ziemi piotrkowskiej w latach 1945-1956", która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim. Konferencja zorganizowana przez ZSP nr 4 w Piotrkowie oraz łódzki Oddział IPN miała m.in. na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych działających na ziemi piotrkowskiej, którzy po II wojnie światowej nie pogodzili się z narzuconą przez sowietów władzą komunistyczną. W związku z tym przybyli wysłuchali referatów przygotowanych przez Jacka Pawłowicza - dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, dr Dariusza Roguta - dyrektora łódzkiego Oddziału IPN oraz jego pracowników: dr Tomasza Toborka, dr Joanny Żelazko i Pawła Wąsa, a także Roberta Rudnickiego z ZSP nr 4 w Piotrkowie.Spotkanie cieszyło się dużą popularnością, a wśród gości byli m.in. Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, szef piotrkowskiej delegatury Kuratorium Tomasz Trzaskacz, komendant Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie podinspektor Krzysztof Mikułowski, dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie ppłk Krzysztof Mrówczyński, nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków Wojciech Badura, kierownik Referatu Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Radosław Kaczmarek, przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. To jedno z wielu spotkań poświęconym tej nieznanej dotychczas części naszej polskiej tragicznej historii najnowszej, bardzo potrzebne są takie konferencje, w której uczestniczy młodzież.

Robert Szala, 26.03.2018

Przejdź do galerii zdjęć

04.03.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim - 4.III.2018 rok.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest ustanowiony przez Sejm PR na dzień 1-wszy marca, lecz w tym roku w Piotrkowie uroczystości ku czci tych bohaterów odbyły się 4-go marca. O godz. 10,00 w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Śląskiej została odprawiona uroczysta Msza św. którą poprowadził, oraz wygłosił jak zawsze wspaniałą, patriotyczną homilię ks. kan. Roman Czermański. Po Mszy św. orkiestra, która prowadziła kolumnę wielu pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości przemaszerowały w okolice ronda Żołnierzy Wyklętych, gdzie zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia, które wygłosili, wice prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek i Poseł na Sejm RP, Antoni Macierewicz, następnie delegacje i przedstawiciele różnych środowisk, szkół i związków złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych - bohaterów antykomunistycznego podziemia lat 1944-1956. Uroczystości zakończył VI-ty Bieg Tropem Wilczym, którego uczestnicy mieli do pokonania 1963 metry. Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka", którego zamordowano właśnie w tym roku. Bieg tradycyjnie wystartował z okolic ronda w kierunku stadionu miejskiego "Concordia", wzdłuż ulicy Żwirki, oraz przez park im. ks. I. Poniatowskiego, a meta była koło wyjścia z parku. Wszyscy uczestnicy zostali udekorowani medalami Biegu i upominkami. Ta piękna uroczystość religijno-patriotyczna zakorzeniła się na stałe w corocznych uroczystościach w Piotrkowie Trybunalskim, gromadzi dużą część społeczeństwa i jest bardzo potrzebna, aby przypominać o naszych bohaterach i uczyć patriotyzmu do naszej Ojczyzny, szczególnie naszą młodzież, bo oni jak dorosną, muszą przekazać to swoim dzieciom.

Robert Szala, 04.03.2018

Przejdź do galerii zdjęć

20.01.2018

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

OPŁATEK W RADOMSKU 2018

Jak co roku członkowie i sympatycy Konspiracyjnego Wojska Polskiego spotkali się w Radomsku, aby złożyć sobie życzenia i podzielić się tradycyjnie opłatkiem. Spotkanie odbyło się dnia 20.I.2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego KWP. Przybyło też wielu zaproszonych gości. Spotkanie otworzył słowem wstępnym prezes Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego ppłk Mieczysław Orzełek, po nim głos zabrał zaproszony Ojciec z Zakonu Franciszkanów w Radomsku, poprowadził krótką modlitwę oraz wygłosił okolicznościową homilię, nawiązując do narodzenia Jezusa Chrystusa i dalszym ciągiem zdarzeń z tym związanych, oraz jakie nauki są z tego płynące dla nas. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia. Przyjemnie jest się spotkać we wspólnym gronie po dłuższym okresie, można powspominać tych co już odeszli, a jeszcze niedawno byli z nami i jak to wśród ludzi starszych porozmawiać o swoich radościach, kłopotach i chorobach, jak w dużej rodzinie. Za rok znowu się spotkamy na ,,opłatku", w jakim gronie - jeden Bóg raczy wiedzieć. Do zobaczenia. Przedstawiam moją fotorelację z tego spotkania.

Robert Szala, 22.01.2018

Przejdź do galerii zdjęć

11.11.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dziś, 11-go listopada obchodzimy 99-tą rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wtedy w 1918 roku, po 123 latach życia w niewoli, polski Naród zaistniał ponownie na mapie Europy. Piotrkowianie, jak co roku tak i tym razem licznie zgromadzili się podczas oficjalnych obchodów Święta Niepodległości. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej w kościele oo. Bernardynów odprawionej w intencji Ojczyzny. Po eucharystii wszyscy zebrani przeszli pod pomnik Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej odegrano hymn państwowy, przy dźwiękach którego żołnierze z Kompanii Honorowej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego wciągnęli polską flagę na maszt. Następnie przyrzeczenie złożyli strzelcy z Jednostki Strzeleckiej "Strzelec" im. Józefa Piłsudskiego. Po uroczystym apelu, okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. - Przy okazji dzisiejszego Święta przywołujemy pamięcią wydarzenia, które rozgrywały się w naszym mieście 100 lat temu. 15 października, po nabożeństwie w Farze uformowany pochód przeszedł na ten właśnie plac, który wtedy, na cześć naczelnika Insurekcji, piotrkowianie nazwali imieniem Tadeusza Kościuszki - przypominał prezydent. - Dzisiaj gromadzimy się w tym samym miejscu, w niepodległej Polsce, by cieszyć się z wolności i jej owoców, które dostrzec możemy przemierzając Rzeczpospolitą i nasz osiemsetletni Piotrków. Te dokonania świadczą o tym jak pojmujemy nowoczesny patriotyzm, przejawiający się między innymi wspólną pracą dla dobra Polski i dla Piotrkowa - mówił Krzysztof Chojniak. Po przemówieniu prezydenta odbył się uroczysty apel poległych, po którym kompania honorowa 25 Brygady Kawalerii oddała salwę honorową. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza, które pokryły teren wokół grobu. Tego dnia odbyły się też liczne imprezy towarzyszące naszemu radosnemu świętu.

Robert Szala, 11.11.2017

Przejdź do galerii zdjęć

03.09.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

OBROŃCOM GÓR BOROWSKICH 1939 r.

Dzisiaj w niedzielę (03.IX.2017r) o godz. 10,00, w Borowej (Łódzkie), w uroczystościach związanych z upamiętnieniem 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej obrony Gór Borowskich w pierwszych dniach II wojny światowej było bardzo patriotycznie. Pamięć poległych tam ponad 600 polskich żołnierzy uczczono w miejscu gdzie znajduje się pomnik Obrońców Gór Borowskich 1939 r. Uroczystości w Borowej odbywały się pod patronatem MON. Zgromadzeni wzięli udział w uroczystej Mszy Św. polowej, odczytano apel poległych, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty pod pomnikiem. W uroczystościach wzięli udział posłowie i senatorowie RP, samorządowcy, kombatanci, harcerze, organizacje patriotyczne, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, młodzież szkolna, kompania honorowa wojska polskiego z 25-tej Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Jak co roku na tej uroczystości licznie zgromadziło się społeczeństwo, mimo złej pogody. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Gminy Wola Krzysztoporska oraz minister Obrony Narodowej RP pan Antoni Macierewicz, który podkreślił znaczenie silnej armii - "Polska musi mieć armię, która będzie w przyszłości zdolna sama obronić naszą Ojczyznę. To jest warunek wpisany w Konstytucję RP".

To była wielka uroczystość patriotyczno-religijna umacniająca naszą wolę jedności narodowej i tej siły, która wyrasta ze wspólnego myślenia i działania całego Narodu Polskiego, tylko to w przyszłości może nam dać zdolność do obrony niepodległości państwa polskiego.

Bitwa pod Borowską Górą była jedna z największych w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. i przez niektórych nazywana jest "Piotrkowskimi Termopilami". Walki w okolicach trzech wzniesień (279 m n.p.m) o nazwie Góry Borowskie, trwały od 2 do 5 września 1939 r. W tym czasie żołnierze z 2. Pułku Piechoty Legionów dowodzonego przez płk. Ludwika Czyżewskiego, 301. Batalionu Czołgów mjr Edmunda Karpowa oraz z 7. Batalionu Grupy Operacyjnej Piotrków gen. bryg. Wiktor Thommee stawiali opór niemieckiego 16. Armijnego Korpusu Pancernego. W obronie Gór Borowskich zginęło 663 polskich żołnierzy, w tym co najmniej 16 oficerów.

Robert Szala, 03.09.2017

Przejdź do galerii zdjęć

13.05.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Uroczystości w Bąkowej Górze

W sobotę 13 maja 2017 roku, na cmentarzu w Bąkowej Górze odbyły się obchody 71. rocznicy mordu jakiego dokonali w maju 1946 roku w Radomsku, funkcjonariusze komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa na 12 żołnierzach Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Mszę św. w intencji zamordowanych żołnierzy koncelebrowali ksiądz kanonik Andrzej Kuliberda i proboszcz parafii w Bąkowej Górze ksiądz Tadeusz Ściebura. Wzruszającą i wielce patriotyczną homilię wygłosił ks. kanonik Kuliberda . Po Mszy św. okolicznościowe przemówienia wygłosili: prezes Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego ppłk. Mieczysław Orzełek, niezwykle poruszające wspomnienia z tamtego okresu jego działalności w podziemiu antykomunistycznym, opowiedział były minister ds. kombatantów płk. Zbigniew Zieliński, po nim głos zabrały głos posłanki na Sejm RP Anna Milczanowska i Małgorzata Janowska. Następnie odbył się Apel Poległych i złożenie wieńców i kwiatów na grobie zamordowanych żołnierzy KWP. W uroczystościach wzięli udział kombatanci z rodzinami, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji samorządowych i społecznych , kombatanckich, poczty sztandarowe, delegacje szkół , policji i straży pożarnej, harcerzy, organizacji Strzelec, przedstawiciele PGE, i wielu chętnych , którzy przyjechali na tą patriotyczną uroczystość z różnych części naszego kraju. Po uroczystościach, przybyli goście udali się na teren byłej szkoły podstawowej gdzie poczęstowano wszystkich żołnierską grochówką.

Robert Szala, 14.05.2017

Przejdź do galerii zdjęć

26.02.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Cześć i chwała bohaterom!

W niedzielę, 26 lutego 2017 roku, Piotrków Trybunalski po raz kolejny uczci Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który Sejm RP w dniu 03.II.2011 roku, na wniosek prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ustanowił dzień 1-wszy marca, jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Aby umożliwić przybycie większej ilości obywateli naszego miasta chętnych do uczestniczenia w uroczystościach, zdecydowano o przeniesieniu tych uroczystości na 26.II. 2017 - (26-ty to niedziela, a 1-wszy to środa).

Przypomnę, że w tym roku to już 11-ta rocznica odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzom Wyklętym 1944-1956 w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to pierwsza taka nazwa ronda /ulicy uchwalona przez Radę Miasta w Polsce ( Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn.24.III.2004r) i pierwszy w Polsce pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym 1944-1956, jaki powstał ( odsłonięcie i poświęcenie pomnika w dn. 28.X.2006r) - to było wiele lat przed Ustawą Sejmu RP z dn. 03.II.2011 - powinno się ten fakt rozpropagować, to jest powód do dumy dla naszego miasta.

Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych rozpoczną się uroczystą eucharystią, która o godz. 10.00 odprawiona zostanie w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Śląskiej. Następnie poczty sztandarowe oraz przybyli goście przemaszerują z orkiestrą na czele, w okolice ronda Żołnierzy Wyklętych. Tutaj zaplanowano okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wieńców i kwiatów pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą bohaterów antykomunistycznego podziemia lat 1944-1956.

W tym dniu, uroczystości zakończy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Uczestnicy będą mieli do pokonania 1963 metry. To symboliczny dystans, który jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka", który został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w 1963 roku. Biegacze wystartują z okolic ronda Żołnierzy Wyklętych w kierunku stadionu miejskiego "Concordia". Na stadionie uczestnicy pokonają jedno okrążenie po bieżni. Powrót odbędzie się chodnikiem wzdłuż ulicy Żwirki. Następnie biegacze skręcą w pierwszą bramę do parku i po wytyczonych alejkach podążą do mety.

Zapisy na bieg będą prowadzone od godz. 9.00, a liczba miejsc jest ograniczona do 450. Poniżej jest zamieszczony "regulamin biegu".
Te uroczystości co roku są wielką manifestacją patriotyzmu i pamięci o tamtych bohaterach.

Napis na tablicy pomnika Żołnierzy Wyklętych:

Tym, którzy pragnęli wolnej i niepodległej Polski 1944-1956
ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Bohaterom z ugrupowań podziemia antykomunistycznego AK, WiN, KWP, NZW, NSZ oraz bezimiennym, którzy cierpieli lecz mieli odwagę mówić prawdę, bo wolna Polska była dla nich najwyższym celem i wartością.
Piotrków Tryb. 2006r Rodacy

Robert Szala, 26.02.2017

Przejdź do galerii zdjęć

19.02.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

70-ta rocznica śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. ,,Warszyc"

W niedzielę 19.II.2017 o godz. 11,00 mszą świętą w Kościele Ojców Franciszkanów w intencji gen. Sojczyńskiego i jego żołnierzy rozpoczęły się uroczystości 70-tej rocznicy zamordowania gen.Sojczyńskiego w 1947 roku przez UB w Łodzi. W uroczystościach wziął udział minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, parlamentarzyści RP, władze miasta, powiatu, stowarzyszenia i wielu zaproszonych gości, oraz kompania honorowa WP i wiele pocztów sztandarowych, mieszkańcy Radomska . W niedzielnych uroczystościach udział wziął syn gen. Sojczyńskiego wraz z rodziną.

W homilii gwardian klasztoru Zdzisław Tamioła zwrócił uwagę, że gen. Sojczyński i jego żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego ponieśli najwyższą cenę za swoje przekonania i prawdę, oddali swoje życie po to, aby można było dziś budować życie na prawdzie i miłości i tego nam nie wolno zaprzepaścić!

Po zakończeniu mszy dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który stanął w Radomsku w 2010 roku.

Tylko Polska sprawiedliwa może być Polską silną, tylko Polska sprawiedliwa może zbudować silną armię i zagwarantować niepodległość - mówił w niedzielę przy pomniku KWP minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Minister wyraził przekonanie, że Polacy to wszystko zawdzięczają Żołnierzom Wyklętym, którzy nigdy nie złożyli broni. Jak mówił, ich wartości najlepiej zrealizujemy wychowując młode pokolenie w tradycji Niezłomnych, w pracy na rzecz ojczyzny, nazywając ich imionami polskie oddziały wojskowe.

Zwracając się do młodzieży szef MON podkreślił, że pamięć o takich ludziach jak gen. Sojczyński i jego żołnierze jest naszym obowiązkiem. Jak mówił, należy pamiętać o "Warszycu", Konspiracyjnym Wojsku Polskim, "Łupaszce", "Ogniu", "Ince", o setkach dowódców, dziesiątkach tysięcy żołnierzach tych, którzy po 1945 roku walczyli z bronią w ręku, aby uniemożliwić zhołdowanie Polski przez sowietów.

Głos zabrał też prezes Związku Byłych Żołnierzy KWP ppłk Mieczysław Orzełek, który nakreślił działalność żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Odczytano uroczysty Apel Poległych a kompania honorowa WP oddała trzykrotną salwę.

Następnie delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

Była to piękna, patriotyczna uroczystość, umacniająca nasze polskie umiłowanie do Ojczyzny i wolności.

Wieczorem w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Robert Szala, 20.02.2017

Przejdź do galerii zdjęć

14.01.2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Opłatek, Radomsko - 14.01.2017

Dnia 14.I.2017 roku o godz. 11-tej w Radomsku, jak co roku, odbył się tzw. Opłatek, czyli uroczyste spotkanie członków Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z duchowieństwem i władzami miasta, oraz członkami stowarzyszeń patriotycznych i sympatykami Związku - jak było, pokazuję na moich fotografiach.

Robert Szala, 15.01.2017

Przejdź do galerii zdjęć

2017

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

PIOTRKÓW TRYB. - 2017

Od kilku lat naszemu Oddziałowi KWP Piotrków Trybunalski służą wszelką pomocą harcerze z drużyny piotrkowskiej Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, jesteśmy już ludźmi ,, wiekowymi" i wiele czynności nie możemy wykonywać sami - potrzebna nam pomoc, o którą poprosiliśmy harcerzy z ZHR, zgodzili się bez problemu i od tego czasu starają się nam pomagać w miarę swoich możliwości ,przyjęli też za swojego patrona bohaterskich żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego i z dumą noszą na uroczystościach nasz sztandar, a na rękawach swoich mundurów emblemat KWP/ZHR - dziękujemy im bardzo !

Robert Szala - sekr. Oddziału KWP Piotrków Trybunalski, 2017

Przejdź do galerii zdjęć

11.11.2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

11.XI.2016 - Rocznica odzyskania niepodległości Polski

W tym dniu, jak co roku o godz. 10,00 uczestniczyliśmy razem ze społeczeństwem Piotrkowa Trybunalskiego w uroczystej Mszy św. w kościele klasztoru o.o. Bernardynów, a następnie po przemówieniu Prezydenta miasta, złożyliśmy wiązankę kwiatów od Związku Byłych Żołnierzy KWP na grobie Nieznanego Żołnierza. Odwiedziliśmy też pomnik Żołnierzy Wyklętych 1944-1956. W ten zimny listopadowy wieczór , zapaliłem świece przy oknie na tradycyjnym świeczniku pamiętającym Księstwo Warszawskie (1807-1815), kiedy to my Polacy po trzech rozbiorach, mieliśmy wtedy znowu nadzieję na odzyskanie niepodległości, niestety musieliśmy jeszcze czekać i krwawić przez ponad 100 lat, aby się spełniło.

Robert Szala - 11.XI.2016

Przejdź do galerii zdjęć

22 maja 2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

MAGDALENÓW - 22.V.2016

Dnia 22.V.2016 roku uczestniczyliśmy z naszym sztandarem w miejscowości Magdalenów niedaleko Szczercowa w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci kaprala Antoniego Stefaniaka ps. ,,Sęp", żołnierza AK, ROAK i KWP, który zginął 22 maja 1946 roku w zasadzce UB i MO. To jeden z Żołnierzy Wyklętych oddających wtedy życie za wolną i niepodległą Polskę. Cześć jego pamięci!

Robert Szala, Piotrków Trybunalski 23.V.2016

Przejdź do galerii zdjęć

07 maja 2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

BĄKOWA GÓRA - 07.V.2016
UROCZYSTOŚCI 70-tej ROCZNICY MORDU ŻOŁNIERZY KWP, PRZEZ UB

W sobotę 7-go maja, o godz. 11.00, Mszą św. na cmentarzu się w Bąkowej Górze rozpoczną się uroczystości upamiętniające zamordowanie w maju 1946 roku przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa w Radomsku, 12-tu żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W tym roku uroczystości odbędą się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza i z asystą wojskową. Po Mszy św. i okolicznościowych przemówieniach nastąpi złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na grobie pomordowanych. Następnie jak co roku obok byłej szkoły podstawowej będzie tzw. wojskowa grochówka. Dla chętnych wyjazdu na te uroczystości będzie podstawiony autobus - z Piotrkowa Trybunalskiego odjazd godz. 9.15 z parkingu przy ulicy Narutowicza ( poniżej amfiteatru), trasa przez Włodzimierzów i Rozprzę. Serdecznie zapraszamy.

Robert Szala, Piotrków Trybunalski 5.V.2016

Przejdź do galerii zdjęć

maj 2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Przegląd i naprawa sztandaru Oddziału KWP Piotrków Tryb. - V.2016

W maju tego roku ( 2016 ) wykonałem przegląd i naprawę okuć drzewca i mocowania płata naszego sztandaru, już dawno należało to zrobić gdyż wszystko było powyrabiane i luźne. Zrobiłem to osobiście, miałem do tego przygotowanie, bo w dawnej przeszłości wykonałem sam całkowite drzewca do trzech innych sztandarów. Na moich fotografiach widać z bliska, jak piękny jest nasz sztandar.

Robert Szala, Piotrków Trybunalski V.2016

Przejdź do galerii zdjęć

28 lutego 2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM 1944 - 1956 - 28.II.2016

To 10- ta rocznica odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzom Wyklętym 1944-1956. Na uroczystą Mszę św. w kościele przy ul. Śląskiej i uroczystości pod pomnikiem przybyło wiele osób, szczególnie było dużo młodzieży - po uroczystościach przy pomniku, odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym, zgromadził wielu chętnych, młodych i starszych z dziećmi i wnukami. To wielka idea propagowania patriotyzmu- tak trzeba robić! - mam nadzieję, że będzie się odbywał corocznie w tym dniu. Jeżeli chodzi o pomnik i rondo to jest pierwszą taką nazwa ronda uchwaloną przez Radę Miasta w Polsce i też pierwszy w Polsce pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym jaki powstał - powinno się ten fakt rozpropagować, to jest powód do dumy, że w Piotrkowie nie tylko kiedyś nazwano inne rondo imieniem komunisty Gierka, ale coś więcej..., że w przypadku Żołnierzy Wyklętych miasto Piotrków Trybunalski ,,zachowało się jak trzeba.." i należycie uhonorowało tych bohaterów.

Ku pamięci:
Rada Miasta Piotrkowa uchwaliła nazwę ronda Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 dnia 24.III.2004 roku. Dnia 28.X.2006 roku nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika/obelisku ku czci Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 przy tym rondzie. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono inicjatywą śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Sejm RP Ustawą z dn. 03.II.2011 roku.

Na wieczną pamiątkę bohaterom!

Robert Szala, Piotrków Trybunalski 28.II.2016

Przejdź do galerii zdjęć

16 stycznia 2016

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Opłatek w Radomsku - 16.I.2016

Zarząd Główny Związku KWP w Radomsku, zorganizował coroczny tzw. Opłatek, w jednej z radomszczańskich restauracji, gdzie spotkali się zaproszeni goście i członkowie Związku z całego kraju, podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia - niestety co rok to mniej naszych kolegów, szkoda . ale co zrobić, wiek i choroby uniemożliwiają przybycie.

Robert Szala, Piotrków Trybunalski 17.I.2016

Przejdź do galerii zdjęć

11 listopada 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Rocznica odzyskania niepodległości - 11.XI.2015

Jak co roku jesteśmy na tej uroczystości z pocztem sztandarowym i wiązanką kwiatów, którą złożyliśmy przy grobie nieznanego żołnierza.

Robert Szala, 11.XI.2015

Przejdź do galerii zdjęć

19 września 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

70-ta rocznica powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego - Radomsko, 19.IX.2015 rok

Dnia 19 września 2015 roku, z okazji 70-tej rocznicy utworzenia Konspiracyjnego Wojska Polskiego odbyły się w Radomsku uroczystości zorganizowane przez Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Miasto Radomsko. Uroczystościom przewodniczył prezes Zarządu Głównego KWP ppłk Mieczysław Orzełek, w uroczystościach wzięło udział wielu zaproszonych gości a wśród nich poseł Antoni Macierewicz, przedstawiciele władz miasta Radomska z panią prezydent miasta Radomska Anną Milczanowską, oraz pani dyrektor z Urzędu do spraw Kombatantów, były minister ds. kombatantów Zbigniew Zieliński, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i społecznych, organizacji Strzelec , Zarz. Lasów Państwowych, młodzieży i społeczeństwa. Było też wiele pocztów sztandarowych kombatanckich i innych. Piotrkowski Oddział KWP wystawił poczet ze sztandarem Oddziału, który nieśli harcerze drużyny ZHR z Piotrkowa Tryb. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10,00 Mszą Świętą w Klasztorze O.O. Franciszkanów, następnie o godz. 11,00 uczestnicy przeszli do Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia o historii powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz o bohaterach i ich czynach z tego ugrupowania. Następnie nastąpiło uroczyste odznaczenie zasłużonych dla KWP osób, złotymi krzyżami KWP, po tym nastąpił koncert w wykonaniu Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego, którzy grali na gitarach i śpiewali piosenki patriotyczne ze swojego albumu pt. ,,Podziemna Armia Powraca". Następnie samochodami i podstawionym autobusem wszyscy przemieścili się pod zbudowany kilka lat temu pomnik ku czci żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego gdzie o godzinie 13,00 złożono uroczyście wieńce i kwiaty. Później zaproszonych gości poczęstowano obiadem w pobliskiej restauracji. To była jeszcze jedna piękna patriotyczna uroczystość, poprzez którą utrwala się w społeczeństwie, a najbardziej w uczestniczącej tam młodzieży pamięć o tych, co nie szczędzili swojego zdrowia a nawet utratę życia dla wolnej Polski.

Robert Szala, 20.IX.2015
sekretarz Oddziału KWP
w Piotrkowie Tryb.

Przejdź do galerii zdjęć

08 maja 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Bąkowa Góra - ZAPROSZENIE - 08.V.2015 rok

Jak co roku, a w obecnym, dnia 09.V.2015 r. w Bąkowej Górze są organizowane uroczystości ku czci zamordowanych w maju 1946 r. przez UB w Radomsku 12-tu żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którzy po męczeńskiej śmierci zostali skrycie zakopani w lesie obok Bąkowej Góry. Jest zorganizowany autobus, którym można dojechać do Bąkowej Góry i z powrotem - wyjazd z ul. Grota Roweckiego (parking) o godz.9.00. Msza św. rozpoczyna się na cmentarzu o godz.11,00, - po uroczystościach, jest przewidziana grochówka przy szkole.

Zapraszamy serdecznie

Zarz. Oddziału KWP w Piotrkowie Tryb.

Robert Szala, 08.V.2015 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

03 maja 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 1791 roku - 03.V.2015 rok

Jak co roku jesteśmy na tych uroczystościach, w tym roku też tam byliśmy z pocztem sztandarowym Oddziału piotrkowskiego KWP, oraz z wiązanką kwiatów.

Robert Szala, 03.V.2015 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

01 marca 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Piotrków Trybunalski - 01.III.2015 rok

Mocą uchwały Sejmu RP z 4 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Projektodawcą uchwały był śp. Prezydent RP Lech Kaczyński i to on skierował projekt ustawy w tej sprawie do Sejmu RP, niestety nie doczekał uchwalenia.

Mocą uchwały Sejmu RP z 4 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Projektodawcą uchwały był śp. Prezydent RP Lech Kaczyński i to on skierował projekt ustawy w tej sprawie do Sejmu RP, niestety nie doczekał uchwalenia. - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny -  brzmiało uzasadnienie projektu. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL

W związku z tym świętem w całej Polsce czczono dziś pamięć Żołnierzy Wyklętych. Piotrkowskie obchody rozpoczęły się o godz.10.00 od uroczystej eucharystii, odprawionej w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (ul. Śląska 5), który wypełnił się po brzegi wiernymi, w tym władze miasta, starostwa powiatowego, delegacje, przedstawiciele i poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i stowarzyszeń oraz wielu piotrkowskich szkół.

Głęboko patriotyczną homilię wygłosił proboszcz parafii Ks. Kan. Roman Czermański, po której rozległy się w kościele oklaski.

Po Mszy świętej, uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry dętej, przemaszerowali w okolice ronda "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956", pod pomnik poświęcony tym bohaterom, który został odsłonięty i poświęcony w 2006 roku. Ta część uroczystości rozpoczęła się od okolicznościowego przemówienia pana prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka, który przypomniał o tym tragicznym rozdziale naszej historii i o bohaterstwie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej i zwykłych ludzi, którzy doznali krzywd i byli skazani na zapomnienie. Teraz naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać.

Następnie przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym, których było tak wiele, że po chwili przykryły cały postument pomnika.

Po części oficjalnej odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych na symbolicznym dystansie 1963 metrów. Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka", który został zamordowany w 1963 roku. W biegu wystartowało 446 osób. Każdy z uczestników otrzymał pakiet startowy w formie koszulki i pamiątkowego medalu.

To nie jedyne uroczystości upamiętniające "Żołnierzy Wyklętych", jakie zaplanowano w naszym mieście. O godz. 17-tej na rynku piotrkowskim rozpoczął się I-wszy Piotrkowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przeszedł ulicami Piotrkowa odwiedzając miejsca pamięci, a jutro tj. 2.03 w Zespole Szkół Ponad gimnazjalnych nr 1 (ul. Roosevelta 1) odbędzie się uroczysta projekcja filmu "Dzieci Kwatery Ł" (scen. i reż. Arkadiusz Gołębiewski) poprzedzona komentarzem doktora Krzysztofa Latochy. Projekcja rozpocznie się o godz. 17.  Wstęp wolny.

Mogę powiedzieć, że te dzisiejsze uroczystości były piękną manifestacją patriotyczną co rok to bardziej znaną i gromadzącą większą ilość uczestników, a połączenie dodatkowych imprez upamiętniających Żołnierzy Wyklętych robi te uroczystości atrakcyjną formę pamięci, szczególnie dla młodzieży, bo to przede wszystkim dla nich - oni mają przekazywać dalej tą tradycję, aby nie zaginęła.

Żołnierze Wyklęci - ta nazwa dobrze określa żołnierzy podziemia niepodległościowego lat 1944-56, a nawet do roku 1963 kiedy to zginął z rąk ,,władzy ludowej" ostatni z nich, Józef Franczak ps. ,,Lalek". Jest mocno osadzona w historiografii, sztuce współczesnej i przekazie medialnym. Pod nazwą "żołnierzy wyklętych" rozumiemy żołnierzy formacji patriotycznych, niepodległościowych, narodowych i antykomunistycznych, którzy ginęli w młodym wieku walcząc z sowieckim okupantem o wolną Polskę. Komunistyczna władza chciała ich nie tylko zabić, ale także pohańbić pamięć o nich, aby następne pokolenia Polaków nie miały wzorów do naśladowania ich bohaterstwa i patriotyzmu . Walczyła z nimi przy pomocy tysięcy uzbrojonych funkcjonariuszy UB wspieranych przez pułki NKWD. Uruchomiła całą machinę propagandową, przekupionych ludzi nauki i kultury, aby przedstawić walczących o wolność Polski jako ,,bandytów". Machina ta pracowała nawet wtedy, gdy wielu Żołnierzy Wyklętych, zabitych w nierównej walce lub w ubeckich katowniach, zakopano - ukrywając ich groby nawet przed najbliższymi., tak perfidnie, że na ich dołach śmierci, później pochowano z honorami ich katów! PRL chciała ich zepchnąć w obszar "zbiorowej niepamięci". Przyszedł jednak czas, w którym Polska upomniała się o swoich obrońców. Najpierw w pojedynczych miastach Polski (tak np. w Piotrkowie Tryb. 2004/2006 rok) pokazały się tablice ,ronda i obeliski a następnie dzięki inicjatywie śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na mocy ustawy przyjętej 3 lutego 2011 r. przez Sejm RP - 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Robert Szala, 01.III.2015 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

17 stycznia 2015

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Coroczny Opłatek Radomsko - 17.I.2015 rok

Coroczny Opłatek w Radomsku - niestety coraz mniej naszych kolegów przybywa na to spotkanie ......

Robert Szala, 17.I.2015 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

14 listopada 2014

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Zjazd Nadzwyczajny w Radomsku - 14.XI.2014 rok

Dnia 14.XI.2014 roku w Radomsku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którego celem były sprawy bieżące Związku, uporządkowanie i wyznaczenie celów naszego działania na najbliższy czas i rok 2015.

Robert Szala, 14.XI.2014 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

10 maja 2014

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Uroczystości na Bąkowej Górze - 10.V.2014 rok

Dnia 10 maja 2014 roku na Bąkowej Górze odbyły się uroczystości upamiętniające 68-mą rocznicę zamordowania przez Urząd Bezpieczeństwa 12-tu żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Główną częścią tych uroczystości była Msza św. ku czci zamordowanych żołnierzy KWP, koncelebrowana na cmentarzu w Bąkowej Górze.

Robert Szala, 10.V.2014 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

6 kwietnia 2014

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych - 1.III.2014

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", dnia 01.III.2014 o godz. 10.00 w Kościele parafii Nawiedzenia NMP (przy ulicy Śląskiej), uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników walk w latach 1944-1956, o całkowitą niepodległość naszej Ojczyzny, rozpoczęły się uroczystości ku czci tzw. "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH lat 1944 – 1956", czyli bohaterów podziemia antykomunistycznego, dla których wolność przyniesiona na ostrzach sowieckich bagnetów ze wschodu była tylko zamianą jednego okupanta na drugiego, a przelewali swą krew w walce i oczekiwali innej wolności dla naszej Ojczyzny.

Przybyłe poczty sztandarowe powitał i wprowadził do kościoła ks. Czermański, który wygłosił piękną homilię o Żołnierzach Wyklętych i obowiązkach Polaków dla swojej ojczyzny. Po mszy świętej uczestnicy, przy akompaniamencie orkiestry dętej, przemaszerowali w okolice ronda „Żołnierzy Wyklętych”, pod pomnik poświęcony podziemiu niepodległościowemu z lat 1944-1956.
Przy pomniku "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956" zgromadzonych przywitał i uroczystość poprowadził dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pan Krzysztof Wiączek.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego i okolicznościowego przemówienia prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka, który powiedział:
...Polska powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa wobec siłą narzuconej władzy... Podtrzymywanie pamięci o tym rozdziale naszej historii, to nie tylko nasz moralny obowiązek i niewspółmierne do cierpień zadośćuczynienie za doznane krzywdy, a przede wszystkim za wyrok skazania na zapomnienie. Naszym obowiązkiem jest pamiętać nie tylko o Polskim Państwie Podziemnym, ale także o bohaterstwie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej...

"Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, ale najtrudniej cierpieć" napis w celi gestapowskiego więzienia na Szucha w Warszawie przypomniany przez prezydenta Krzysztofa Chojnika podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest najlepszym odzwierciedleniem postawy bohaterów walczących o wolność ojczyzny w latach 1944-1956.

Następnie przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, które pokryły teren pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Uroczystości te, były wielkim pokazem patriotyzmu mieszkańców naszego miasta.
Po południu odbyła się druga część obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godzinie 17.00 w Ośrodku Działań Artystycznych (ul. Dąbrowskiego 5) wyświetlono film Arkadiusza Głowackiego „Kwatera Ł”.

Robert Szala, 2.III.2014 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

6 kwietnia 2014

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

KOMBATANCKIE SPOTKANIE OPŁATKOWE - 11.I.2014

Dnia 11 stycznia w Radomsku, w restauracji Arkadia odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Krajowy byłych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, na który przybyli kombatanci, a wśród wielu zaproszonych gości była Pani prezydent miasta Radomska.
A oto moja relacja fotograficzna ze spotkania

Robert Szala, 11.I.2014 - Radomsko

Przejdź do galerii zdjęć

26 maja 2013

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

BĄKOWA GÓRA - 11.V.2013

Konspiracyjne Wojsko Polskie było jedną z najsilniejszych organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Miało sprawną i silną organizację wojskową, która potrafiła boleśnie uderzyć władze i aparat komunistyczny. Tak było gdy w nocy z 19/20 kwietnia 1946 roku, około 200 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego uderzyło na Radomsko uwalniając z aresztu uwięzionych przez UB, czym powtórzyli czyn swojego dowódcy "Warszyca" z okresu okupacji niemieckiej. W końcu kwietnia 1946 roku funkcjonariuszom piotrkowskiego UBP udało się ująć por. Jana Rogólkę, dowodzącego oddziałami KWP w czasie tej akcji na Radomsko i jego 16 podwładnych. Aresztowanych poddano brutalnemu śledztwu w PUBP w Piotrkowie Trybunalskim. Pokazowy proces 17 żołnierzy KWP odbył się 7 maja 1946 roku w sali kina "Kinema" w Radomsku. Na salę przyprowadzono publiczność (w tym rodziny oskarżonych i młodzież szkolną). Sąd Okręgowy w Częstochowie obradujący na sesji wyjazdowej potrzebował tylko jednego dnia by orzec o winie i karze podsądnych. Nie przesłuchano żadnych świadków. Oskarżeni mieli wspólnego obrońcę z urzędu, który w ogóle nie zabrał głosu w trakcie rozprawy. Oskarżający podprokurator Wojskowej Prokuratury KBW kapitan Tadeusz Garlicki przyjął w akcie oskarżenia zasadę odpowiedzialności zbiorowej oskarżonych. Sąd po krótkiej, trwającej kilka minut "naradzie" w tym samym dniu, tj. 17 maja 1946 roku, ogłosił wyrok, mocą którego skazał na karę śmierci: Jana Rogulkę, Józefa Kapczyńskiego, Józefa Koniarskiego, Ryszarda Nurkowskiego, Benedykta Ratajskiego, Czesława Turlejskiego, Karola Wielocha, Stanisława Wersala, Ryszarda Chmielewskiego, Leopolda Słomczyńskiego, Tadeusza Schabowskiego, Piotra Proszewskiego, a na 15 lat więzienia: Stanisława Śliwińskiego, Adama Lasonia, Józefa Ziębę, Kazimierza Matuszczyka, Tadeusza Galę.
Ostatnią osobą, która rozmawiała ze skazanymi przed egzekucją był ksiądz Stanisław Piwowarski, kapelan I batalionu 27 pp AK dowodzonego przez "Warszyca". Ks. Piwowarski udzielił im ostatniej posługi kapłańskiej. Wyrok wykonano w pośpiechu. W nocy z 9 na 10 maja 1946 roku prawdopodobnie w piwnicach PUBP w Radomsku w bestialski sposób torturowano i zamordowano 12 żołnierzy KWP. Ich ciała zakopano w poniemieckim bunkrze koło Bąkowej Góry. W tydzień później mieszkańcy wsi przy udziale rodzin zamordowanych urządzili im pogrzeb na miejscowym cmentarzu. We wspólnej mogile spoczęło 10 żołnierzy KWP; dowódca por. Jan Rogólka został pochowany w Woli Rożkowej, natomiast najmłodszy z zabitych - Leopold Słomczyński w Radomsku. Corocznie w Bąkowej Górze odbywają się uroczystości ku czci tych zamordowanych żołnierzy KWP, w tym roku 11-go maja odbyła się również piękna uroczystość religijno-patriotyczna.

Robert Szala, 12.V.2013 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

28 kwietnia 2013

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

Dnia 1 maja 2013 roku o godzinie 9.15 w krużgankach klasztoru o.o. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim, nastąpi otwarcie wystawy pt. ŻOŁNIERZE "WARSZYCA", którą można będzie oglądać do dnia 12 maja 2013 roku.

Dnia 6 maja 2013 roku w sali biura PiS przy ul. Słowackiego 20 (windą na IV piętro) o godzinie 17.00 odbędzie się projekcja filmu o gen. Stanisławie Sojczyńskim pt. "Czy warto było tak żyć", oraz spotkanie z reżyserem filmu panią Aliną Czerniakowską.

    Organizatorzy:
  • Klub Gazety Polskiej
  • Prawo i Sprawiedliwość
  • Instytut Pamięci Narodowej
  • Klasztor Ojców Bernardynów
  • Muzeum Regionalne w Radomsku

Robert Szala

wystawa Żołnierze

26 marca 2013

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

1.III.2013 - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

Mocą uchwały Sejmu RP z 4 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W związku z tym świętem w całej Polsce uczczono pamięć żołnierzy, bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy chcieli Polski wolnej i niepodległej, a nie zamiany okupanta niemieckiego na sowieckiego i narzuconego siłą reżimu komunistycznego po II wojnie światowej.

1 marca 2013 roku odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Zorganizował je Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz władze samorządowe Piotrkowa Trybunalskiego, na czele z prezydentem Krzysztofem Chojniakiem. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą św. w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Eucharystię i wzruszającą, bardzo patriotyczną homilię ku czci "Żołnierzy Wyklętych" poprowadził i wygłosił ksiądz kan. Roman Czermański. Kościół był wypełniony wiernymi po brzegi, szczególnie dużo było młodzieży przybyłej na tą niecodzienną uroczystość. Po eucharystii wszyscy uczestnicy przemaszerowali przy dźwiękach pieśni patriotycznych granych przez zaproszoną orkiestrę w kierunku ronda "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956" nazwanego tak Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVIII/264/04 z dnia 24 marca 2004 roku (była to pierwsza taka nazwa w Polsce), gdzie w roku 2006 stanął pomnik poświęcony podziemiu niepodległościowemu z lat 1944-1956.

Przy pomniku "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956" zgromadzonych przywitał i uroczystość poprowadził dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pan Krzysztof Wiączek. Wśród wielu znakomitych gości przybyłych na tą uroczystość, a liczy się że było kilkaset osób, byli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz miasta i starostwa powiatowego z prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego panem Krzysztofem Chojniakiem, władze Radomska i Kamieńska, przedstawiciele władz organizacji kombatantów z panem gen. Stanisławem Burzą –Karlińskim (AK), i mjr Ryszardem Zielonką (KWP), grono profesorów piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z prorektorem prof. dr hab. Zygmuntem Matuszakiem, oraz dziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. dr hab. Markiem Dutkiewiczem, przedstawiciele Wojska Polskiego, Związku Zawodowego "Solidarność", oraz duża grupa młodzieży i delegacji szkół piotrkowskich, z czego należy się najbardziej cieszyć bo w przyszłości to oni powinni pamiętać o tych bohaterach i organizować obchody tego święta. Przybyło wiele pocztów sztandarowych, kombatanckich, szkolnych, związkowych i innych grup zorganizowanych np. Klub Gazety Polskiej, czy piotrkowscy kibice piłkarscy z własnymi transparentami i wielu innych ludzi, którym nieobce jest słowo patriotyzm a przyjście na tą uroczystość uważali za swój obowiązek. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze piotrkowscy.

Po przywitaniu, wystąpienie okolicznościowe na temat Żołnierzy Wyklętych lat 1944-1956 wygłosił dr Dariusz Rogut z Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie delegacje złożyły wieńce, których było tak wiele, że z braku miejsca pokrywały część chodnika przed pomnikiem. Na zakończenie uroczystości mjr Ryszard Zielonka, prezes Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego powiedział: - Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Słowa szczególnego uznania kieruję w stosunku do prezydenta Krzysztofa Chojniaka oraz Rady Miasta, ponieważ pomnik przy którym stoimy oraz rondo imienia "Żołnierzy Wyklętych" są jedynymi miejscami w całym regionie, które upamiętniają tych bohaterów. Dziękuję także młodzieży za udział w tych uroczystościach, ponieważ to jest najlepsza lekcja patriotyzmu.

Była to naprawdę piękna uroczystość patriotyczna, którą wielu będzie pamiętać i wspominać jako wielkie wydarzenie potrzebne dla wzmocnienia pamięci o tych bohaterach z lat 1944-1956, którzy cierpieli i oddawali nawet swoje życie, aby Polska była wolna i niepodległa.

Robert Szala, 02.III.2013 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

2 marca 2013

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Spotkanie opłatkowe - Piotrków Trybunalski, 10 stycznia 2013 roku

Zarząd Oddziału Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował spotkanie opłatkowe, które odbyło się dnia 10 stycznia 2013 roku w restauracji "Staromiejska".
Spotkanie odbywa się corocznie, lecz niestety w coraz mniejszym gronie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście a wśród nich Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego p. Krzysztof Chojniak i przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego p. Marian Błaszczyński.
Spotkanie poprowadził Przewodniczący Zarządu Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim mjr Ryszard Jabłoński. Rozpoczęliśmy jak zawsze modlitwą, którą odmówił zaproszony na spotkanie ojciec z klasztoru o. Bernardynów. Następnie przełamaliśmy się opłatkiem i złożono sobie tradycyjne życzenia. Później podano obiad i inne smakołyki, przy których rozpoczęły się rozmowy i wspomnienia.
Czas szybko i wesoło minął i trzeba się było pożegnać, następne spotkanie opłatkowe za rok.

Przejdź do galerii zdjęć

31 października 2012

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

W naszej galerii...

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z obchodów 66 rocznicy Mordu 12 Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, które odbyły się 12 maja 2012 roku w Bąkowej Górze.

Przejdź do galerii zdjęć

31 października 2012

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Spotkanie opłatkowe - Radomsko, 14 stycznia 2012 roku

Dnia 14 stycznia 2012 roku Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z siedzibą w Radomsku, zorganizował uroczyste spotkanie opłatkowe, które rozpoczęło się o godz. 11.00 w lokalu Restauracji "Arkadia" w Radomsku.
Spotkali się weterani walk o niepodległość Polski i kombatanci związani z Konspiracyjnym Wojskiem Polskim m.in. z Warszawy, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Tomaszowa Mazowieckiego, Częstochowy, Sieradza. Wśród zaproszonych gości była pani prezydent Radomska A. Milczanowska, sekretarz miasta Radomska, ojciec zakonu Franciszkanów, który poprowadził modlitwę, pani R. Bareła dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze, przedstawiciel ministra ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i reprezentanci Związku Strzeleckiego z Łodzi.
Przewodniczący Zarządu Ogólnokrajowego Związku KWP mjr Ryszard Zielonka, przywitał zgromadzonych na tym tradycyjnym świąteczno-noworocznym spotkaniu. Po uroczystej modlitwie, wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia . Następnie podano obiad i rozpoczęły się rozmowy na różne tematy związane i niezwiązane z KWP. Miłe chwile szybko minęły i nadszedł czas powrotu. Do zobaczenia za rok na następnym "opłatku", lecz wcześniej spotkamy się na wielu innych spotkaniach i uroczystościach jakie odbywają się każdego roku. Szkoda tylko, że ci ludzie tak szybko odchodzą i coraz mniej na uroczystościach tych co walczyli o wolną Polskę w tamtych latach.

Robert Szala - Piotrków Trybunalski, 15.I.2012

Przejdź do galerii zdjęć

31 października 2012

Szanowni Państwo!

Niedawno, po długiej chorobie odszedł od nas Pan Andrzej Krawiec, który administrował i zajmował się stroną graficzną tej witryny internetowej poświęconej bohaterom Konspiracyjnego Wojska Polskiego - to jak ona wygląda zawdzięczamy śp. Andrzejowi. Dłuższy czas nie mogłem znaleźć informatyka, który poświęciłby swój prywatny czas i wiedzę, aby poprowadzić dalej tą ważną stronę internetową, a ona musi istnieć, aby czas nie zatarł wiedzę i pamięć o ich czynach, szczególnie młodzi Polacy muszą to wiedzieć i przekazać dalszym pokoleniom - to jest bardzo ważna sprawa, bo Naród bez pamięci o swojej przeszłości nie zbuduję porządnej przyszłości. Otóż pragnę Państwu zakomunikować, że Pan Janusz Łukasik (Yoshy) zgodził się nam pomóc, jest on informatykiem i zajmie się tą pracą, więc strona internetowa o Konspiracyjnym Wojsku Polskim będzie dalej się rozwijać, a ja postaram się mu dostarczyć dużo materiału informacyjnego i fotograficznego z życia KWP w okręgu piotrkowskim.

Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę dużo zdrowia.


Robert Szala - Piotrków Tryb. 15.X.2012

ZAPROSZENIE

     

        Z okazji Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, dnia  01.III.2011 o godz. 10.00 w Kościele parafii Nawiedzenia NMP  ( przy  ulicy  Śląskiej),  uroczystą Mszą Świętą  w  intencji  poległych,  pomordowanych  i  zmarłych uczestników  walk  w latach  1944-1956, o całkowitą  niepodległość  naszej  Ojczyzny,  rozpoczną  się  uroczystości  ku  czci  tzw. ,,ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH  lat  1944 – 1956”, czyli bohaterów  podziemia  antykomunistycznego, dla  których  wolność  przyniesiona  na ostrzach sowieckich bagnetów ze wschodu była tylko zamianą jednego okupanta na drugiego, a  przelewali  swą  krew w  walce  i  oczekiwali  innej wolności dla naszej  Ojczyzny.    Po  Mszy św. przejdziemy  pod  pomnik  Żołnierzy Wyklętych  1944-1956 gdzie około  godz. 11.20 spotkamy  się  i  zostaną  złożone  wieńce  i  kwiaty.

                   Uczcijmy tych zapomnianych bohaterów naszą obecnością na tej uroczystości !


USTAWA

z dnia 3 lutego 2011 r.

 

o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu - stanowi się, co następuje:

 

Art. 1.

Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 

Art. 2.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                                     MARSZAŁEK SEJMU


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło z Radomska
i  Prezes Zarządu Danuta Zawadzka
oraz
Ochotnicza Straż Pożarna z Radomska

serdecznie zapraszają na dramat w VII aktach

DO WINY SIĘ NIE POCZUWAM…”

o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – od momentu zawiązania po proces dowództwa KWP w Łodzi. Reżyseria wg autorskiego scenariusza Danuta Zawadzka. W opracowaniu scenariusza oparto się między innymi na materiałach z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z Łodzi.

Spektakl pięknie wpisuje się w ustanowiony przez Prezydenta i Sejm Rzeczypospolitej ROK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Treść przedstawienia, która jest bogatą teatralizacją faktów, zawiera rozprawy sądowe, sceny batalistyczne, zdarzenia z życia osobistego bohaterów i ich dylematy moralne (decyzja o pozostaniu w podziemiu, złożenie przysięgi, ostatnie widzenie z bliskimi, aresztowania, wyroki).

Spektakl zaprezentowany zostanie przez Miejski Teatr Źródło w Radomsku

dnia 26 lutego 2011 roku o godz.17.00

w radomszczańskiej „KINEMIE”, w autentycznym miejscu, gdzie odbył się historyczny pokazowy proces, tzw. „proces 17”.


Serdecznie zapraszamy

Prezes Zarządu

Danuta Zawadzka

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAĆ ZAPROSZENIE

 

   
  Z poważaniem
Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło
97-500 Radomsko
ul. Brzeźnicka 5
tel. 501 501 042

http://www.teatrzrodlo.pl/  

 

Instytut Pamięci Narodowej
 
- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi
przy udziale Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

 zaprasza na konferencję popularno-naukową

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

 1 marca 2011 r.

Sala Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

ul. Zachodnia 54/56, Łódź

 Program:

 prowadzenie dr Joanna Żelazko

10.00 - Marek Drużka, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, Powitanie gości
10.10 - Jerzy Scheur, prezes Fundacji „Polska się upomni”, Powitanie gości
10.20 - dr Janusz Wróbel (IPN Łódź), Sytuacja w Łodzi i woj. łódzkim w 1945 r.
10.40 - dr Michał Wenklar (IPN Kraków), Zrzeszenie WiN. Założenia ideowe i zarys działalności.
11.00 - dr Tomasz Toborek (IPN Łódź), Konspiracyjne Wojsko Polskie - największa organizacja antykomunistycznego podziemia w centralnej Polsce.

11.20-11.40 przerwa  

prowadzenie dr Janusz Wróbel

11.40 - dr Joanna Żelazko (IPN Łódź), Procesy żołnierzy II konspiracji przed WSR w Łodzi
12.00 - Artur Ossowski, „Uwolnić Podziemie” - rozbicia więzień, obozów i aresztów w Polsce Ludowej (zarys problemu).
12.20 - Dyskusja

12.50 - dr Janusz Wróbel, Podsumowanie konferencji

 

W naszej galerii - fotoreportaż z wizyty przedstawicieli Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
w Senacie RP
w dniu 12 stycznia 2011 roku.

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2010 r. w sali RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

W imieniu Instytutu Historii UJK, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Muzeum w Piotrkowie Tryb.

zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej

nt.

Dla nas świętością jest Kraj i Naród! Żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego w walce z reżimem komunistycznym.

Konferencja odbędzie się 25 listopada br. w Muzeum-Zamku w Piotrkowie Tryb., Plac Zamkowy 4.

Kliknij aby poznać program konferencji

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Miejski Teatr Źródło z Radomska i Pani Prezes Zarządu Danuty Zawadzkiej serdecznie zapraszamy na dramat w VII aktach

„DO WINY SIĘ NIE POCZUWAM…”

o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – od momentu zawiązania po proces dowództwa KWP w Łodzi. Reżyseria wg autorskiego scenariusza Danuta Zawadzka.

Spektakl zaprezentowany zostanie w Miejskim Domu Kultury w Radomsku

dnia 30 października 2010 r. godz. 18.00/Premiera/

oraz

11 listopada 2010 r. godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy

   
Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło
97-500 Radomsko
ul. Brzeźnicka 5
http://www.teatrzrodlo.pl

 

WYBRANO PRZEWODNICZĄCEGO!

Dnia 05.01.2010 w Radomsku, odbył się Krajowy Walny Zjazd Delegatów Ogólnokrajowego Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, na którym wybrano Przewodniczącego Zarządu Głównego KWP, został nim kpt. Ryszard Zielonka z Oddziału piotrkowskiego KWP.

Nowemu Przewodniczącemu Zarządu Głównego życzymy dużo zdrowia i sił w pełnieniu tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji.


kpt. Ryszard Zielonka

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP, które odbyło się w dniu 3 stycznia 2010 r. w sali RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

W dziale Publikacje: wiersze oraz informacja prasowa "Żólnierze Warszyca powiadomią prokuraturę" - o zamiarze zawiadomienia prokuratury o przestępstwie polegającym na obrazie Prezydenta RP oraz lżeniu bohaterów narodowych - Tygodnik "7 Dni" - 13.11.2009 r.

W naszej galerii - fotoreportaż z odsłonięcia i poświęcenia pomnika "Warszyca" w Kamieńsku. Uroczystość odbyła się w dniu 8.XI.2009 r. w Kamieńsku

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego  - strona główna

Generalska nominacja dla Warszyca! 
Komunikat BBN - 05.11.2009 r.

Informuję, że Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński zaakceptował awanse generalskie dla sześciu oficerów Wojska Polskiego.
O awanse wnioskował minister obrony narodowej Bogdan Klich.
W czwartek, 5 listopada br., po otrzymaniu opinii szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksandra Szczygło, Prezydent RP Lech Kaczyński przesłał listę awansowanych oficerów do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
Awansują:
Na stopień generała dywizji:
- generał brygady Zbigniew Galec
- generał brygady Anatol Wojtan
Na stopień wiceadmirała:
- kontradmirał Jerzy Patz
Na stopień generała brygady:
- pułkownik Jan Gabryś
- pułkownik Marian Jeleniewski
- pułkownik Marek Sobiechowski

Ponadto, na stopień generała brygady, awansowani zostaną:
- ks. płk Witold Kiedrowski - nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej
- płk Zdzisław Julian Starostecki - nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej
- kapitan Stanisław Sojczyński - pośmiertnie

Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się w dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada br., w Pałacu Prezydenckim.

Rzecznik prasowy Jarosław Rybak

W dziale Publikacje: Krótki reportaż filmowy z uroczystości w Bąkowej Górze w 2008 r. - nakręcony przez telewizję NTL z Radomska (film avi skompresowany kodekiem DivX, około 16 MB)

W dziale Publikacje: "Czy warto było tak żyć-" -  film Aliny Czerniakowskiej  o życiu i walce kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca", dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, zrealizowany w 2007 roku, emitowany w TVP1 (27.02.2008 o godz. 0:55) (film online - odnośnik do Google Video)

W dziale Publikacje: "Konspiracyjne Wojsko Polskie w Bełchatowie i okolicach. Działalność Kazimierza Grzybowskiego i Ludwika Danielaka" - opracowanie Tomasza Toborka (plik w formacie pdf)

MON - 2009-06-01
 Nawiązując do dzisiejszego (1.06.br.) artykułu red. Jacka Dytkowskiego w „Naszym Dzienniku” pt. „Klich ociąga się z nominacją 'Warszyca'" przypominamy, że 25 maja br. Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich polecił dyrektorowi Departamentu Kadr MON w trybie pilnym przygotować wniosek o pośmiertny awans do stopnia generała brygady kapitana Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc. Wniosek ten został wysłany do Prezydenta RP, Pana Lecha Kaczyńskiego następnego dnia, tj.  we wtorek, 26 maja br. Informacja o sporządzeniu wniosku awansowego jest dostępna na stronie internetowej MON od 25 maja br.

Komunikat MON - 2009-05-25
Minister obrony narodowej Bogdan Klich w trybie pilnym polecił przygotować dyrektorowi Departamentu Kadr MON wniosek o pośmiertny awans do stopnia generała brygady kapitana Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc. Pismo w tej sprawie zostanie skierowane do Prezydenta RP.

Robert Rochowicz - Rzecznik Prasowy MON

W dziale Publikacje - publikacja "Żołnierz wyklęty" Doroty Kani (www.niezalezna.pl) z dnia 9 maja 2009 r. na temat problemów z pośmiertnym awansem Warszyca (plik w formacie PDF)

W dziale Publikacje - List Warszyca do Pułkownika Radosława - Komendanta Obszaru Centralnego Armii Krajowej w Warszawie

W naszej galerii - fotoreportaż z uroczystości z okazji 63. rocznicy Mordu 12 Żołnierzy KWP
Bąkowa Góra - 9 maja 2009 roku

W naszej galerii - fotoreportaż z obchodów rocznicy katyńska w Piotrkowie Trybunalskim -
odsłonięcie tablicy ku czci ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego oraz zasadzenie Dębu Pamięci i odłonięcie tablicyku czci płk Edmunda Margońskiego, które odbyły się w dniu 26 kwietnia 2009 r.

W naszej galerii - fotoreportaż z pierwszej rocznicy poświęcenia głazu i tablicy poświęconej pamięci poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych w walce z przemocą sowiecką o niepodległość Ojczyzny w latach 1944-1956 - przy rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 w Piotrkowie Trybunalskim - która odbyła się w dniu 25 października 2008 r..

W naszej galerii - fotoreportaż z uroczystości z okazji rocznicy Mordu 12 Żołnierzy KWP, która odbyła się
w Bąkowej Górze w dniu 10 maja 2008 roku

W naszej galerii - archiwalny fotoreportaż z uroczystej Mszy Św.  - poświęcenia wotum upamiętniającego  Żołnierzy Wyklętych 1944-1956, która odbyła się w kościele p.w. Św. Jakuba (Fara) w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 16.XII.2001 roku

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP,
które odbyło się w dniu 12 stycznia 2008 r.

w sali RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

NOWA SIEDZIBA KWP !

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że od niedawna mamy nową siedzibę Związku Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim, która mieści się w budynku Gimnazjum nr 5, przy ulicy Kostromskiej 50. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 9.30

Zarząd KWP w Piotrkowie Tryb.

Prezes KWP w Piotrkowie Trybunalskim
mjr Jabłoński Ryszard
tel.: (44) 647 85 84  ;  510 545 920

Sekretarz KWP w Piotrkowie Trybunalskim
kpt. Szefer Stanisław
tel.: (44) 647 49 25

  

Relacja z pierwszej rocznicy poświęcenia głazu i tablicy poświęconej pamięci poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych w walce z przemocą sowiecką o niepodległość Ojczyzny w latach 1944-1956
- przy rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 w Piotrkowie Trybunalskim.

W naszej galerii również fotoreportaż z obchodów.

  

Artykuł z czerwca 2007 r  pt. "Powraca żołnierz wyklęty" - poświęcony Ludwikowi Danielakowi - oficerowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego (plik w formacie PDF)

  

Kapitan Z 24 wydobyty z teczek
Artykuł  o agencie Z 24, który znacznie przyczynił się do rozbicia oddziałów Konspiracyjnego Wojska Polskiego

  

Robert Szala "Ku czci Żołnierzy Wyklętych 1944 - 1956" -
artykuł dotyczący pomnika Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim który ukazała się w biuletynie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych "Kombatant" Nr 1 - styczeń 2007

  

W naszej galerii - fotoreportaż z obchodów Rocznicy Mordu 12 Żołnierzy KWP
które odbyły si e w Bąkowej Górze w dni 12 maja 2007 r.

  

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP,
które odbyło się w dniu 20 stycznia 2007 r. o godz. 12:00

w Restauracji RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

  
 

W dniu 7 listopada 2006 r.
odszedł od nas po ciężkiej chorobie

Ś.P.
ppłk. Roman Czajka

żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
uczestnik walk o Wolną Polskę, wieloletni aktywny działacz Ogólnopolskiego Związku Byłych Żołnierzy
Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

 

  

W naszej galerii - fotoreportaż ostatniej drogi
ppłk. Romana Czajki (13 listopada 2006 r.)

  

28 października 2006 - odsłonięcie pomnika
Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim
(film avi skompresowany jako DivX o objętości
około 175 MB)