new-31.gif (1168 bytes)

KONSPIRACYJNE WOJSKO POLSKIE

"WARSZYC"

Ogólnokrajowy Zwi±zek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego

new-6.gif (2640 bytes)

    

B±kowa Góra 12.V.2018 72-ga rocznica mordu.

(zdjęcia udostępnił p. Robert Szala)