new-31.gif (1168 bytes)

KONSPIRACYJNE WOJSKO POLSKIE

"WARSZYC"

Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego

new-6.gif (2640 bytes)

    

Uroczystości z okazji
68 rocznicy Mordu 12 Żołnierzy KWP
Bąkowa Góra - 10 maja 2014 roku

(zdjęcia udostępnił p. Robert Szala)