new-31.gif (1168 bytes)

KONSPIRACYJNE WOJSKO POLSKIE

"WARSZYC"

Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego

new-6.gif (2640 bytes)

    

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Warszyca w Kamieńsku.

Kamieńsk 8.XI.2009 roku

(zdjęcia udostępnił p. Robert Szala)

  

POMNIK WARSZYCA W KAMIEŃSKU

Z inicjatywy burmistrza miasta Kamieńsk pana Grzegorza Turlejskiego, oraz Rady Miasta Kamieńsk powstał w tym mieście pomnik Stanisława Sojczyńskiego ps.,,Warszyc”. Jest to pierwszy w Polsce pomnik tego bohatera walk o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, za którą oddał swoje życie, stracony dnia 17.II.1947 roku na mocy wyroku komunistycznego sądu.

Wielkie dzięki, burmistrzowi i Radzie Miasta Kamieńsk oraz wszystkim , którzy się przyczynili do powstania tego pomnika , za inicjatywę i trud wykonania, oraz ,,za odwagę” , gdyż wielkie były siły przeciwne powstaniu tego projektu, ale pokonali je i pomnik Warszyca stoi , na skwerze przed szkołą, a widok tego pomnika będzie przypominać młodzieży kim był ten człowiek i za co zginął.

Robert Szala – 9.XI.2009